Εκδοτικό Σημείωμα

Συνιστά πλέον καθημερινό φαινόμενο η διεξαγωγή συζητήσεων στην απουσία αμερόληπτων και ανεξάρτητων επιστημόνων ή και εκπροσώπων του λαού. Δημοκρατία, όμως, μπορεί να υπάρξει μόνον όταν υπάρχουν ενεργοί και ενημερωμένοι πολίτες, των οποίων η άποψη λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η «ΑΠΟΨΗ» αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο περιοδικό λόγου και ενημέρωσης στην Κύπρο. Βασισμένη στα πρότυπα των σημαντικότερων διεθνών ενημερωτικών περιοδικών, αλλά και την ίδια στιγμή προσαρμοσμένη στη μοναδικότητα της κυπριακής εμπειρίας, η «ΑΠΟΨΗ» φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό στην ενημέρωση.

Η Κύπρος έχει πλέον μπει σε μια νέα εποχή. Μια νέα διακυβέρνηση έχει αναλάβει την ηγεσία του κράτους, ενώ σύντομα θα ξεκινήσουν και πάλι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε διαρκή ύφεση, με σημαντικές συνέπειες για την κυπριακή οικονομία. Την ίδια στιγμή, η κυπριακή κοινωνία γνωρίζει καθημερινές μεταβολές, ως συνέπεια της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα νέο πρότυπο, μια νέα κυρίαρχη κουλτούρα, διαμορφώνεται στον τομέα του πολιτισμού.

Η «ΑΠΟΨΗ» θα είναι παρούσα σε όλα τα γεγονότα, με σκοπό να συνδυάσει αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και έρευνες, με αναλύσεις από ειδικούς και τις απόψεις των πρωταγωνιστών. Δεν σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε ούτε ως συμπολιτευόμενο, ούτε ως αντιπολιτευόμενο έντυπο. Θα έχουμε όμως ΑΠΟΨΗ και θα την εκφράσουμε σε όλους τους τομείς: για την κυπριακή και διεθνή πολιτική, για την κυπριακή και διεθνή οικονομία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το περιβάλλον, την κοινωνία, την τεχνολογία, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Η «ΑΠΟΨΗ» πάνω από όλα επιβεβαιώνει την είσοδο της νέας γενιάς της Κύπρου στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Αν και οι συνεργάτες του περιοδικού ανήκουν σε όλες ανεξαιρέτως τις γενιές, υπήρξε συνειδητή επιλογή όπως η συντακτική ομάδα του περιοδικού αυτού αποτελείται από τη γενιά των ανθρώπων που γεννήθηκαν μετά τα γεγονότα του 1974 και οι οποίοι δημιουργούν το δικό τους όραμα μέσα από το περιοδικό αυτό. Για το λόγο αυτό το περιοδικό ως «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΨΗ» ενώνει τις απόψεις και τα οράματα όλων των γενεών, με σκοπό την ανανέωση του πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού λόγου και την ολοκληρωμένη ενημέρωση του πολίτη.

Η «ΑΠΟΨΗ» είναι περισσότερο από ένα περιοδικό. Συνιστά ένα ολοκληρωμένο όραμα για μια καλύτερη κοινωνία. Φιλοδοξία μας αποτελεί να εκφράσουμε και να ενημερώσουμε τον κυπριακό λαό προς τον οποίο απευθυνόμαστε και ο οποίος είναι και ο μοναδικός κριτής μας. Από αυτό τον Απρίλιο και κάθε μήνα

ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΨΗ.