Εν συντομία

ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΚΥΠΡΟΥ

Σεμινάριο με γενικό τίτλο ”Investing Profitably in Bulgaria Through Cyprus: A Panel Presentation” θα πραγματοποιηθεί στο Harvard Club της Νέας Υόρκης την Πέμπτη 10 Απριλίου. Αυτό το γεγονός διοργανώνεται από την Κυπριακή Πρεσβεία σε συνεργασία με το Προξενείο της Βουλγαρίας και μια πλειάδα διεθνών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων της “Ernst & Young” και την “Repton Group LLC”. Οικοδεσπότες του συνεδρίου συμπεριλαμβάνουν μέλη του Ομίλου “The Rafael Group”, ο οποίος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους της Βουλγαρίας.

Το σεμινάριο θα έχει ως κύριο σκοπό την ουσιαστική ενημέρωση όσον αφορά στα οφέλη που παρουσιάζουν οι επενδύσεις στη Βουλγαρία και η χρήση της Κύπρου ως τοποθεσία των σχετικών εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίων (holding companies). Αναφορές θα γίνουν και στις σημαντικότερες νομικές, χρηματοοικονομικές και φορολογικές εξελίξεις στις δύο οικονομίες.

Οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν:

- Εξελίξεις όσον αφορά στις φορολογικές συνθήκες στην Κύπρο

- Επενδυτικές ευκαιρίες στη Βουλγαρία

- Επενδύοντας στη Βουλγαρία μέσω της Κύπρου

- Ίδρυση και διαχείριση Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο και τη Βουλγαρία

Σημειώνεται ότι η Κύπρος έχει καταστεί πλέον ως μια από τις πιο προηγμένες Ευρωπαϊκές οικονομίες όσον αφορά στις εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λόγω του εξιδανικευμένου για αυτό το σκοπό φορολογικού της συστήματος: Ο συντελεστής εταιρικού φόρου στην Κύπρου είναι μόνον 10% για όλες τις βαθμίδες εισοδημάτων, ενώ έχουν υπογραφεί συμφωνίες για αποφυγή της διπλής φορολογίας με πέραν των 40 χωρών.

Η Βουλγαρία βρίσκεται σε στρατηγική θέση μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας και είναι έχει τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν καθαρή άμεση επένδυση (FDI) σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων, με θεαματική αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια. Θεωρείται ως μία από τις πιο ραγδαία εξελισσόμενες χώρες στην Ευρώπη.

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ

Από τις χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα στη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τσεχία φαίνεται να δείχνει τον λιγότερο ενθουσιασμό προς την υιοθέτηση του Ευρώ ως δικού της νομίσματος.

Αν και η κυβέρνηση της χώρας και οι νομισματικές της αρχές υποστηρίζουν μακροχρόνια την ένταξή τους στην Ευρωζώνη, οι μόνες φωνές που εισακούονται στον Τσέχικο λαό υπέρ μιας πιο άμεσης συμμετοχής είναι αυτές των ανεξαρτήτων οικονομολόγων που προειδοποιούν ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες της διεύρυνσης θα έχουν σύντομα υιοθετήσει το Ευρώ.

Ήδη 3 από τις 12 νέες χώρες το έχουν ήδη επιτύχει (η Κύπρος, η Μάλτα και η Σλοβενία), ενώ σύντομα αναμένεται να τις ακολουθήσει κι η Σλοβακία. Η Πολώνια τηρεί όλα τα σχετικά κριτήρια και στοχεύει να ενταχθεί στην Ζώνη του Ευρώ το 2012, την ίδια δηλαδή χρονιά που φέρονται να εντάσσονται οι Βαλτικές Δημοκρατίες και σε λιγότερο βαθμό η Βουλγαρία. Η Ρουμανία έχει θέσει τον κατά πολλούς ακατόρθωτο στόχο να ανήκει στην ΟΝΕ το 2014.

Οι μόνες χώρες που δεν έχουν ακόμη θέσει ημερομηνία ένταξης είναι η Τσεχία και η Ουγγαρία. Ωστόσο αυτές οι χώρες είναι εντελώς διαφορετικές: H Ουγγαρία δεν τηρεί ούτε ένα από τα κριτήρια του Μάαστριχτ και άρα δεν μπορεί να εισέλθει στην Ζώνη του Ευρώ ακόμη και να ήθελε, ενώ στην Τσεχία (όπου τηρούνται σχεδόν όλα τα κριτήρια) δεν υπάρχει η γενική διάθεση προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, όντας μια ανταγωνιστική, θεσμοθετημένη και ανοικτή οικονομία η Τσεχία μπορεί να επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό υιοθετώντας το κοινό νόμισμα. Επιπλέον, στους Τσέχους αρέσει πολύ να ταξιδεύουν και η εξάλειψη του κόστους ξένου συναλλάγματος θα έπρεπε να αποτελεί ένα ελκυστικό ενδεχόμενο.

Πώς τότε εξηγείται αυτή η ευρω-αποστροφή;

Ένας κύριος λόγος αποτελούν οι φόβοι για ψηλό πληθωρισμό: Στην Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας φοβούνται ότι με την απώλεια της δυνατότητας άσκησης της νομισματικής πολιτικής θα εξασθενίσει το αποτέλεσμα του χαμηλού πληθωρισμού και της συγκράτησης των τιμών του πετρελαίου που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Επίσης, φοβούνται τις δυσμενείς επιπτώσεις ενός σθεναρού νομίσματος, όπως είναι η συνεχής αύξηση των μισθολογίων και άρα η μείωση της παραγωγικότητας.

Ωστόσο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η Τσεχική κυβέρνηση θα θελήσει σε κάποια φάση να αρχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση της ΟΝΕ και οι 9 μήνες που απομένουν για την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ δεν είναι λίγοι για να αρχίσει να συλλέγει πολιτική υποστήριξη προς αυτόν τον σκοπό.

Ο MOODY΄ S ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος Moodys στην τελευταία του έκθεση προειδοποίησε την Κυπριακή κυβέρνηση σχετικά με την οικονομική της πολιτική, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τους δημοσιονομικούς τους στόχους θα οδηγήσει σε χαμηλότερη διαβάθμιση της πιστοληπτικής μας ικανότητας.

Η πρόσφατη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη προκάλεσε την αναβάθμισή της λόγω της απαλοιφής του συναλλαγματικού ρίσκου και άρα την προστασία της οικονομίας από εξωγενείς διαταραχές. Ωστόσο, ο Moodys εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με τις κρατικές δαπάνες στον τομέα της υγείας και για τις αυξανόμενες συνταξιοδοτικές παροχές, γεγονός που συνέπεσε με την ανακοίνωση της κυβερνητικής παροχής πασχαλινού επιδόματος συνολικού ύψους περί των 33 εκατομμυρίων Ευρώ.

Ο Οίκος, αν και αναγνωρίζει τη βελτίωση των δημοσιονομικών του κράτους, εκφράζει δυσπιστία ως προς την διατήρηση αυτής της πορείας λόγω του ότι στηρίχθηκε κυρίως σε έκτακτα μέτρα. Αναφορά έκανε και στη σθεναρότητα της Κυπριακής οικονομίας, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο ψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τον χαμηλό πληθωρισμό και ποσοστό ανεργίας, όπως και στο γεγονός της ένταξής μας στην ΟΝΕ. Ειδική αναφορά έγινε και στις πολιτικές εξελίξεις, όπου συνεχίζεται η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο επανένωσης του νησιού και σημειώθηκε ότι αυτή η προοπτική θα έχει θετικά μακροχρόνια αποτελέσματα αλλά και κάποιο βραχυπρόθεσμο κόστος.

Ο Οίκος αναμένει για την Κύπρο για το 2008 ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα μειωθεί στο 0.1% του ΑΕΠ από 1.5% που ήταν το 2007, το δημόσιο χρέος θα πέσει στο 53.3% του ΑΕΠ από 60%, ο ρυθμός αύξησης ΑΕΠ στο 3.9% από 4.4% και ο πληθωρισμός στο 3.2% από 3.9%.

ΟΙ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Με έκθεσή της που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το μισθό του Γάλλου προέδρου της, Ζαν-Κλοντ Τρισέ και του Έλληνα αντιπροέδρου της Λουκά Παπαδήμου.

Ο βασικός μισθός του κου Τρισέ ήταν το 2007 ήταν 345.252 Ευρώ (αυξημένος κατά 2% σε σχέση με το 2006), ενώ ο κος Παπαδήμος αμείφθηκε κατά το 2007 με μόλις 295.920 Ευρώ.

Ο Λουκάς Παπαδήμος είναι αντιπρόεδρος της ΕΚΤ από το 2002, ενώ διετέλεσε και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ξεκίνησε ως βοηθός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Αμερικής και ως Ανώτερος Οικονομολόγος στην Federal Reserve Bank της Βοστώνης το 1980. Θεωρείται ότι βοήθησε σημαντικά στην πορεία της Ελλάδος προς την ΟΝΕ, καταπολεμώντας τον πληθωρισμό, αξιοποιώντας την αυτονομία που κέρδισε σιγά σιγά η Τράπεζα της Ελλάδος από την κυβέρνηση.

Συνολικά τα έξι μέλη του διευθυντηρίου της ΕΚΤ κέρδισαν το 2007 1,6 εκατομμύριο Ευρώ, ποσό στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η ιατρική ασφάλισή τους.

Η ΕΚΤ διευκρίνισε ότι ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ έχει επίσης στη διάθεσή του, ως εκ της θέσεώς του στην ΕΚΤ, μια επίσημη κατοικία. Τα πενιχρά αυτά ποσά παραμένουν πολύ κατώτερα των απολαβών πολλών μεγάλων αφεντικών κολοσσών του ιδιωτικού τομέα, όπως της Porsche ή της Bayer.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>