Γράφει:

Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας αερίων

της Έλενας Νικολάου

Η Κύπρος έχει επικυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές το οποίο καθορίζει μια διαδικασία στη βάση της οποίας πρέπει να εντατικοποιηθούν οι δράσεις για την αντιμετώπιση των αιτίων που συμβάλλουν στις κλιματικές αλλαγές και οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Σε αυτά τα πλαίσια έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις από τις αναπτυγμένες χώρες για μείωση της παραγωγής των θερμοκηπιακών τους αερίων, όπως για παράδειγμα το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών (Emissions Trading) αποτελεί τον έναν από τους τρεις μηχανισμούς ο οποίος προβλέπεται από το πρωτόκολλο του Κιότο, με στόχο την οικονομικά αποδοτική επίτευξη της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Καθώς ο κίνδυνος της κλιματικής μεταβολής έχει αποκτήσει πλέον παγκόσμιο, και όχι μόνο τοπικό, χαρακτήρα, βαρύτητα δίνεται στη συνολική, και όχι στην τοπική, μείωση των εκπομπών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η καθιέρωση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων, που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, προβλέπεται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, όλα τα κράτη μέλη της κοινότητας έχουν την υποχρέωση να εκπονούν εθνικό σχέδιο κατανομής των θερμοκηπιακών αερίων σε περιοδική βάση. Τα σχέδια αυτά επιβάλλεται να βασίζονται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Τα πρώτα εθνικά σχέδια κατανομής κοινοποιήθηκαν στην ευρωπαϊκή επιτροπή το 2004.

Σε πρακτικό επίπεδο, όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες εντάσσονται στο σχέδιο κατανομής, οφείλουν να συντάσσουν μία έκθεση η οποία να αφορά στις εκπομπές από τις δραστηριότητές τους και να την υποβάλλουν επικυρωμένη από ανεξάρτητο επαληθευτή. Στην Κύπρο υπάρχουν σήμερα συνολικά έντεκα επιχειρήσεις, οι οποίες εντάσσονται στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, της τσιμεντοποιίας και της κεραμοποιίας και των οποίων οι δραστηριότητες εντάσσονται στο σύστημα αναφοράς και επαλήθευσης εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων. Η αρμόδια αρχή, στην οποία γίνεται υποβολή της έκθεσης στην Κύπρο, είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης το γεγονός ότι ο ανεξάρτητος επαληθευτής, ο οποίος και επικυρώνει στην ουσία τις εκθέσεις των εταιριών που υπάγονται στο σχέδιο κατανομής αερίων, πρέπει να είναι διαπιστευμένος οργανισμός από τον αρμόδιο εθνικό φορέα διαπίστευσης και να κατέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό για τη διενέργεια των επαληθεύσεων.

Η Έλενα Νικολάου είναι Χημ. Μηχανικός, Διεύθυνση Πιστοποιήσεων,TUV Cyprus

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>