Γράφει:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περιβάλλον

του Αλέξανδρου Μιχαηλίδη

Σήμερα, στην ενωμένη Ευρώπη, οι μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν συνολικά περίπου το 99% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και το 57% της συνολικής οικονομικής προστιθέμενης αξίας της Ένωσης.Το μέγεθος του κύκλου εργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθιστά τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον ιδιαίτερα σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας αυτό το γεγονός, προχώρησε στη διαμόρφωση ενός συνόλου μέτρων με στόχο να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσία, που αφορούν στο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα αυτό σκοπεύει ουσιαστικά στη μείωση του φόρτου συμμόρφωσης, με το σχεδιασμό λειτουργικών μέσων και πολιτικών για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στις βασικές δραστηριότητες των ΜΜΕ. Τα μέτρα που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση καλύπτουν επίσης τη διάδοση πληροφοριών που έχουν ειδικότερο στόχο τους τις ΜΜΕ, την προώθηση δικτύων υποστήριξης, και τις δραστηριότητες κατάρτισης που θα βοηθήσουν να αποκτηθεί τοπική περιβαλλοντική εμπειρογνωμοσύνη. Η χρηματοδότηση για τα μέτρα του προγράμματος θα προέλθει από χρηματοδοτικούς πόρους του LIFE + (5 εκατομμύρια ευρώ για το 2007-13), ενώ θα διατεθούν πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι μέσω του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) και των διαρθρωτικών ταμείων.

Εναπόκειται στις ίδιες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιληφθούν την σημασία της οικολογικής διάστασης στις οικονομικές τους δραστηριότητες και να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Ακόμη και σήμερα, πολλές επιχειρήσεις δεν συνειδητοποιούν τον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητές τους στο περιβάλλον, και οι περισσότερες πιστεύουν πραγματικά ότι αυτές έχουν ελάχιστη ή μηδενική επίδραση. Κάτω από αυτές τις περιστάσεις, οι δραστηριότητες των ΜΜΕ μπορούν να αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αποτελώντας επίσης απειλή για το περιβάλλον. Επιπλέον, με τη μη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στις οικονομικές δραστηριότητές τους, οι ΜΜΕ μπορούν να χάσουν τα οικονομικά οφέλη που θα αποκόμιζαν με μια βελτιωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και μέσω της οικολογικής καινοτομίας.

Ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, είναι Εκτελεστικός Διευθυντής του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τάλως

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>