Αγγλική Σχολή: Χωρίς έλεγχο το σχολείο των προνομιούχων;

Η κινητή και ακίνητη περιουσία της Σχολής ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της. Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο ελέγχει έμμεσα τη Σχολή με το διορισμό των οκτώ από τα εννέα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης της Σχολής ενώ παράλληλα μπορεί να έχει τον τελικό λόγο ως προς τη διάλυση της.

Σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το 2003, η λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης της Αγγλικής Σχολής θεωρήθηκε ότι έχει ως απώτερο σκοπό την προώθηση ενός δημόσιου σκοπού. Ως εκ τούτου η σχολή εντασσόταν στα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου Δικαίου. Ωστόσο, με βάση νέα απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατόπιν προσφυγής εργαζόμενου στην Αγγλική Σχολή στις 29 Ιουνίου 2007 για διοικητική απόφαση, η Αγγλική Σχολή θεωρείται ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Απόφαση που βασίζεται κυρίως στη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός εκπροσώπου του Βρετανικού Συμβουλίου, ο διορισμός του οποίου δεν εξαρτάται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Με την απόφαση αυτή η Αγγλική Σχολή καθίσταται ανέλεγκτη δικαστικά παρόλο που τα περιουσιακά της στοιχεία ελέγχονται από το κράτος. Η Αγγλική Σχολή ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας, με τον ίδιο τρόπο όπως οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική σχολή στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι επιχορηγείται κατά πολύ περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες ιδιωτικές σχολές από το κράτος.

Με το διορισμό του διοικητικού Συμβουλίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, η εκάστοτε Κυβέρνηση ασκεί εξουσία και ουσιαστικό έλεγχο επί της σχολής. Εν τούτοις, η σχολή δεν μπορεί να ελεγχθεί από οποιαδήποτε δικαστική εξουσία. Με τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έλλειψη δικαστικού ελέγχου της κρατικής εξουσίας, γεγονός που δεν ενδείκνυται σε μια δημοκρατική πολιτεία. Ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η Αγγλική σχολή είναι ένας οργανισμός που θεωρείται ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και που η λειτουργία της δεν είναι ανεξάρτητη από κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους.

Η Αγγλική Σχολή δεν ακολουθεί την πεπατημένη των δημόσιων σχολείων σε σχέση με τους εσωτερικούς της κανονισμούς. Πολλοί από αυτούς έχουν μιαν άλλη πολιτική και κοινωνική χροιά, όπως ο κανονισμός για αποφυγή χρήσης συμβόλων που θα μπορούσαν να θίξουν άλλους μαθητές. Κανονισμός που είχε διχάσει προ διετίας και οδήγησε στα επεισόδια στην Αγγλική Σχολή μεταξύ ελληνοκυπρίων νεαρών και τουρκοκυπρίων μαθητών της σχολής. Η Αγγλική Σχολή έχει επιπλέον τη φήμη και είναι σε μεγάλο βαθμό σχολείο των προνομιούχων. Τόσο τα κριτήρια επιλογής των μαθητών όσο και το οικονομικό υπόβαθρο των περισσοτέρων, τους καθιστούν την αυριανή τάξη που θα πάρει στα χέρια τις σημαντικές θέσεις στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Το γεγονός ότι η Σχολή διατηρεί αυτό το επίπεδο, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη στήριξη που έχει από το κράτος, στήριξη την οποία δεν έχουν άλλα ιδιωτικά σχολεία. Και ποιος θα ήθελε η αυριανή άρχουσα τάξη να διδάσκεται από καθηγητές και να υπόκειται σε κανονισμούς (καλούς ή κακούς, δεν κρίνουμε αυτή τη στιγμή το περιεχόμενό) επί των οποίων κανένας έλεγχος δεν ασκείται;

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>