Γράφει:

H επιδίωξη ευρωπαϊκής λύσης για την Κύπρο

του Λουκή Λουκαΐδη

Οι αρχές αυτές βρίσκονται στις πρόνοιες της Συνθήκης της ΕΕ και στο κοινοτικό κεκτημένο και αναφέρονται στους εξής τομείς: α) Ελευθερία, β) Δημοκρατία, γ) Ανθρώπινα Δικαιώματα και δ) Κράτος Δικαίου (Rule of Law).

Για τους σκοπούς του παρόντος σημειώματος αρκεί πιστεύω μια αναφορά στο βασικό περιεχόμενο των αρχών.

Η Ελευθερία αποκλείει στρατούς κατοχής, καταπιέσεις από άλλες χώρες και επιβάλλει ελεύθερη επιλογή της λύσης από τον κυπριακό λαό.

Η Δημοκρατία συνεπάγεται την αρχή σύμφωνα με την οποία η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία του κράτους προέρχεται από την ψήφο της πλειονότητας των νομίμων πολιτών της χώρας, ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή. Άλλωστε οι φυλετικές διακρίσεις απαγορεύονται σε ένα ευρωπαϊκό κράτος και λόγω των αρχών του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έννοια λοιπόν της δημοκρατίας εφαρμοζόμενη στα κυπριακά δεδομένα σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και ότι όλοι οι νόμιμοι πολίτες ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή ανήκουν σε ένα και το αυτό εκλογικό σώμα το οποίο εκλέγει τους αντιπροσώπους του στις πιο πάνω κρατικές εξουσίες.

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελούν τον απαραίτητο κώδικα συμπεριφοράς των κρατών μελών της ΕΕ. Πέραν των οικονομικών δικαιωμάτων, όπως είναι π.χ. το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης αγαθών και εργασίας αποτελεί καθιερωμένη αρχή της ΕΕ ότι τα κράτη -μέλη της οφείλουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έτσι και αλλιώς δεσμεύει τα κράτη αυτά ως Συμβαλλόμενα Μέρη. Η Σύμβαση αυτή δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις, εκτός εν καιρώ πολέμου η άλλης έκτακτης κατάστασης που απειλεί τη ζωή του έθνους και μόνο όσο είναι απαραίτητο για τις ανάγκες των καταστάσεων αυτών. Για παραβιάσεις της Σύμβασης το κράτος είναι υπόλογο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση περιλαμβάνουν το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης, ιδιοκτησίας, κατοικίας, ίσης μεταχείρισης άσχετα από εθνική προέλευση, απαγόρευσης φυλετικών διακρίσεων κ.α.

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εφαρμοζόμενα στα δεδομένα του κυπριακού προβλήματος συνεπάγονται α) την επιστροφή όλων των προσφυγών στις κατοικίες τους, β)τη απόδοση στους Κυπρίους των περιουσιών που τους στέρησε η τουρκική κατοχή και την αποζημίωση τους για την στέρηση αυτή γ) το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης όλων των Κυπριών σε οποιοδήποτε μέρος της κυπριακής επικρατείας, δ)το δικαίωμα κάθε Κύπριου πολίτη να εκλέγει και να εκλέγεται στα εκλέξιμα πολιτικά αξιώματα και να έχει πρόσβαση με ίσους όρους στη δημόσια υπηρεσία της χωράς του, ε) την απαγόρευση οποιωνδήποτε δυσμενών διακρίσεων με βάση την κοινότητα στην οποία ανήκει ο οποιοσδήποτε Κύπριος.

Η έννοια του κράτους δικαίου καλύπτει την υποχρέωση άσκησης κρατική εξουσίας μόνο βάσει νόμου και γενικότερα την υποχρέωση εφαρμογής της ευρύτερης έννοιας της δικαιοσύνης.

Ο μόνος τρόπος να δώσουμε μια διαρκή λύση στο πρόβλημα μας είναι να υιοθετήσουμε τις πιο πάνω αρχές που έχουν δημιουργηθεί σαν αποτέλεσμα της πικρής εμπειρίας των διαφόρων πολεμικών συγκρούσεων για να προσφέρουν την μοναδική συνταγή για μια ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Με τον κυπριακό λαό αδέσμευτο από σχέδια τύπου Ανάν και την Κύπρο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επιδίωξη του Ελληνισμού θα πρέπει να είναι η υιοθέτηση μιας λύσης του Κυπριακού που να συνάδει με τις αρχές που επικρατούν στην ΕΕ.

Ο Λουκής Λουκαΐδης είναι πρ. Δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>