Γράφει:

Βιολογικοί σταθμοί επεξεργασίας αστικών λυμάτων και οι επιπτώσεις τους στο υδατικό

Η επεξεργασία των λυμάτων αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την διάθεσή τους σε διάφορους αποδέκτες. Κάτω από τον όρο λύματα εντάσσονται είτε τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα), είτε τα υγρά λύματα από τις συνήθεις δραστηριότητες μίας πόλης (αστικά λύματα). Η επεξεργασία των λυμάτων έχει ως στόχο την επιτάχυνση των διεργασιών με τις οποίες επιτυγχάνεται ο καθαρισμός τους και διακρίνεται σε τρία στάδια. Η πρωτοβάθμια επεξεργασία στοχεύει στην αφαίρεση αιωρούμενου υλικού, η δευτεροβάθμια αποβλέπει στην αφαίρεση του διαλυτού υλικού και η τριτοβάθμια στην αφαίρεση βαρέων μετάλλων και τοξικών. Η τριτοβάθμια επεξεργασία είναι επιθυμητή συνήθως όταν η συνιστώσα των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που περιέχουν τα αστικά λύματα είναι αισθητή και στόχος είναι η επαναχρησιμοποίηση του υδατικού περιεχομένου των λυμάτων (π.χ. για άρδευση).
Μέθοδοι απομάκρυνσης των λυμάτων υπήρχαν από τα αρχαία χρόνια κυρίως στους ανεπτυγμένους πολιτισμούς. Υπόνομοι βρέθηκαν σε ερείπια προϊστορικών πόλεων όπως η Κρήτη, και η Συρία. Υπόνομοι οι οποίοι εξυπηρετούσαν την απομάκρυνση της βροχής στην Αρχαία Ρώμη λειτουργούν ακόμα και σήμερα. Τον 20ο αιώνα η εναπόθεση των αστικών λυμάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα απευθείας σε ποταμιά και λίμνες προκαλούσε πολλά προβλήματα υγείας, όπως για παράδειγμα χολέρα, κάτι που οδήγησε στην κατασκευή των πρώτων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
Σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ισχύει από το 1991 η οδηγία 91/271 η οποία και καθορίζει το απαιτούμενο επίπεδο επεξεργασίας, που πρέπει να παρέχεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Επίσης η οδηγία καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, σε συνάρτηση με τον ισοδύναμο πληθυσμό και το χαρακτηρισμό του αποδέκτη. Συγκεκριμένα προνοείται η εγκατάσταση σταθμών βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό περισσότερο των 2000 κατοίκων. Η μεταβατική προθεσμία για την εγκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων και σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Κύπρο είναι η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2012 για όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2000.
Η Κύπρος έχει διαμορφώσει το πρόγραμμα υλοποίησης για την εγκατάσταση δικτύων συλλογής και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, σύμφωνα με το οποίο 42 σταθμοί βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων θα βρίσκονται σε λειτουργία στην Κύπρο μέχρι το 2012. Το γεγονός αυτό αναμένεται να αποτελέσει το καινούριο δεδομένο στο υδατικό ισοζύγιο της Κύπρο, καθώς ένα σημαντικό υδατικό απόθεμα το οποίο θα προέρχεται από τον βιολογικό καθαρισμό θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αποφέροντας τεράστια οφέλη στη γεωργία, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την αστική κατανάλωση. Η ανάγκη εξορθολογισμού των χρήσεων των υδατικών πόρων, ιδιαίτερα στην αγροτική παραγωγή θα πρέπει να αποτυπωθεί σύντομα σε μία συγκεκριμένη στρατηγική η οποία θα εντάσσει και το υδατικό δυναμικό της βιολογικής επεξεργασίας στον σχεδιασμό της.

One Comment

  1. Ναξάκης Κωνσταντίνος
    13 Ιουλίου 2016 13:27

    Αγαπητέ κύριε.
    Θα βοηθούσατε τα μέγιστα αν με ενημερώνατε με την γνώση σας από τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις εντός αστικών περιοχών για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν 1. Η δυσοσμία που προκαλείται από την επεξεργασία των λυμάτων. 2. Η κάμψη πιθανών αντιρρήσεων των περιοίκων των εργοστασίων. Οι προβληματισμοί μου εδράζονται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα λειτουργούν μόνο 2 Κέντρα Επεξεργασίας για τα οποία η επικρατούσα άποψη είναι μάλλον αρνητική. Σας ευχαριστώ

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>