Γράφει:

Μια νεα στρατηγική για την χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση επιχειρήσεων

του Πέτρου Αλεξάνδρου

Σήμερα που οι εξαγορές αυξάνονται συνεχώς, η διοίκηση κάθε επιχείρησης χρειάζεται ένα επιπρόσθετο εργαλείο για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην κούρσα του ανταγωνισμού και αυτό είναι η Στρατηγική Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Αξιολόγηση Επιχειρήσεων (SFACE). Πρέπει η διοίκηση να μπορεί να αναλύει και να αξιολογεί πιθανούς συνεταίρους, συμφωνίες, επενδύσεις, ακόμα και την ίδια την εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, είτε διαπραγματεύεται μια εξαγορά, ενημερώνεται για τον ανταγωνισμό ή ακόμα προσπαθεί να αξιολογήσει την απόδοση της ίδιας της εταιρείας, οι αριθμοί δίνουν την πραγματική εικόνα της κατάστασης και στέλνουν τα μηνύματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Η φράση ‘οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους’ ισχύει στην περίπτωση που η διοίκηση είναι σε θέση να κατανοήσει τι λένε οι αριθμοί. Αν ο δέκτης των μηνυμάτων αυτών δεν προβεί στις απαραίτητες αποφάσεις και ενέργειες για οποιοδήποτε λόγο αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά σίγουρα δεν ευθύνονται οι αριθμοί για αυτό. Χρησιμοποιώντας το SFACE, η διοίκηση θα πρέπει να εντοπίζει την σχέση μεταξύ των στρατηγικών στόχων και των παραγόντων που επηρεάζουν την στρατηγική της επιχείρησης με τα οικονομικά στοιχεία για να μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη και αληθινή εικόνα της κατάστασης.

Χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους, η διοίκηση θα είναι σε καλύτερη θέση να παρακολουθεί και να προβλέπει την απόδοση, να προσδιορίζει την κερδοφορία και να αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα της για να αναλύει καλύτερα ευκαιρίες και προοπτικές για το μέλλον.Η ικανότητα της διοίκησης να κατανοήσει τα οικονομικά δεδομένα μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζει μια σημαντική για το μέλλον της στρατηγική απόφαση και το SFACE μπορεί να την βοηθήσει:

• Να αξιολογήσει την απόδοση, την οικονομική κατάσταση καθώς και τις προοπτικές, εντοπίζοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και τους δείκτες απόδοσης.
• Να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ανταγωνισμού για να μπορέσει να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της θέσης της στον κλάδο.
• Να αποφασίσει για τον τρόπο χρηματοδότησης και να αποφανθεί κατά πόσο η στρατηγική που ακολουθεί είναι η κατάλληλη.
• Να χρησιμοποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις για να αξιολογήσει την διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων και των παραγόντων επιτυχίας.
• Να αξιολογήσει τα οφέλη και τους κινδύνους από πιθανές εξαγορές, βελτιώνοντας την ικανότητα της να διαπραγματευτεί.
• Να ανακαλύψει τους παράγοντες που καθορίζουν την τιμή της μετοχής της στο χρηματιστήριο.

Για να αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση και την μελλοντική απόδοση, η διεύθυνση θα πρέπει πρώτα να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, θα πρέπει δηλαδή:

• Να προσδιορίσει την θέση της στην αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.
• Να διερευνήσει τους παράγοντες επιτυχίας και τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση της.
• Να καθορίσει πόσο καλή είναι η διαχείριση των παραγόντων επιτυχίας και των κινδύνων που αντιμετωπίζει.
• Να κρίνει πόσο αποτελεσματικά οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν την αληθινή εικόνα.
• Να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής.
• Να προβεί σε οικονομικές προβλέψεις αναλύοντας τους δείκτες και την ταμειακή ροή σε σχέση με τις λειτουργικές δραστηριότητες, την χρηματοδότηση και την επενδυτική απόδοση.

Ο Πέτρος Αλεξάνδρου είναι Senior Lecturer in Financial Management στο Cyprus Institute of Marketing

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>