Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Τουρκοκύπριοι

Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 και παράλληλα η αναστολή της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου στις περιοχές που δεν ελέγχονται από την Δημοκρατία οδήγησε την ΕΕ στην λήψη ειδικών μέτρων για στήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν τόσο το Συμβούλιο, όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξαν άμεσα τις προθέσεις τους έναντι των τουρκοκυπρίων. Δύο μόλις μέρες μετά το δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004 το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων καθόρισε την επίσημη πολιτική της ΕΕ έναντι της τουρκοκυπριακής κοινότητας: “H τ/κ κοινότητα έδειξε ξεκάθαρα την επιθυμία της για ένα μέλλον εντός της ΕΕ. Το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να θέσει τέρμα στην απομόνωση της τ/κ κοινότητας και να προωθήσει την επανένωση της Κύπρου μέσω της ενθάρρυνσης της οικονομικής ανάπτυξης της τ/κ κοινότητας». Στις 29 Απριλίου 2004 το Συμβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό 866/2004 ο οποίος αναφερόταν στα θέματα διακίνησης ατόμων και αγαθών διαμέσου της πράσινης γραμμής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργώντας άμεσα, προώθησε την σύσταση ειδικής Μονάδας εντός της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης με την ονομασία Taskforce “Turkish Cypriot Community”. Ακολουθώντας την πολιτική κατεύθυνση που καθορίστηκε από το Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Ιούλιο του 2004 ένα ολοκληρωμένο πακέτο οικονομικής βοήθειας προς την τ/κ κοινότητα (Χρηματοδοτικός Κανονισμός) και ειδικά μέτρα για προώθηση του εμπορίου (Κανονισμός απευθείας εμπορίου). Το Συμβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό για την οικονομική βοήθεια ύψους 259 εκ. ευρώ στις 27 Φεβρουαρίου 2006, ενώ ο Κανονισμός για το απευθείας εμπόριο βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα. Για την υλοποίηση του πακέτου οικονομικής βοήθειας η Επιτροπή δημιούργησε στη Κύπρο ειδικό Γραφείο Στήριξης του Προγράμματος με πολυάριθμο προσωπικό το οποίο διενεργεί τις απαιτούμενες διαδικασίες προκήρυξης και σύναψης προσφορών. Το Γραφείο Στήριξης Προγράμματος αποτελείται από 25 περίπου άτομα και άρχισε να λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2006.

Η Επιτροπή αντιμετώπισε εξαρχής με ιδιαίτερη ευαισθησία την τ/κ κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Μονάδα Taskforce “Turkish Cypriot Community” και το Γραφείο Στήριξης Προγράμματος απασχολούνται 35 λειτουργοί της ΕΕ ενώ στην ειδική Μονάδα για την Κροατία η οποία βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης απασχολούνται 11 λειτουργοί. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η οικονομική βοήθεια των 259 εκ. ευρώ κρίνεται συγκριτικά ως εξαιρετικά γενναιόδωρη. Η ευδιάκριτη θέση που κατέχει το ζήτημα της τ/κ κοινότητας στην πρώτη σελίδα του επίσημου ιστοχώρου της ΓΔ Διεύρυνσης αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ευαισθησία αυτή της Επιτροπής.

Καθίσταται αντιληπτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε εξαρχής ως άμεση προτεραιότητα την στήριξη των τ/κ. Ήταν η οικονομική ανάπτυξη των τουρκοκυπρίων μια ειλικρινής βούληση της Επιτροπής για διασφάλιση της ευημερίας τους ως ισότιμοι πολίτες της ΕΕ ή ένα πρόσχημα για αναβάθμιση της υπόστασης του ψευδοκράτους; ¨Ήταν η άρση της λεγόμενης απομόνωσης μια υπαρκτή αναγκαιότητα ή ένας τρόπος τιμωρίας των ελληνοκυπρίων για το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα;

Είναι γεγονός ότι στην διάρκεια των τεσσάρων αυτών χρόνων η ΓΔ Διεύρυνσης και συγκεκριμένα η ειδική μονάδα Taskforce “Turkish Cypriot Community” δεν κατάφερε να πείσει για την αμεροληψία της και υπέπεσε κατ’ επανάληψη σε σωρεία ενεργειών που αμφισβητήθηκαν έντονα. Ενέργειες όπως: α) η ανάρτηση της σημαίας του ψευδοκράτους, της φωτογραφίας του Ραουφ Ντεκτας και ενός πανό του Τουρκοκυπριακού Κινήματος Ειρήνης και Δημοκρατίας στα γραφεία λειτουργού της ΓΔ Διεύρυνσης τον Μάιο του 2005, β) οι κακεντρεχείς αναφορές για την απόρριψη του σχεδίου Ανάν από τους ελληνοκύπριους σε έγγραφα προσφορών που αφορούν καθαρά τεχνοκρατικά θέματα, αλλά και γ) η συγγραφή άρθρων από μέλη της Επιτροπής, τα οποία βρίσκονται σε άμεση αντίθεση με τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποδεικνύουν μια ευρύτερη νοοτροπία που επικρατεί μέχρι σήμερα στους κόλπους της Επιτροπής.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση οφείλει να αντιδρά άμεσα και έντονα σε τέτοιου είδους ενέργειες αποκαθιστώντας την τάξη όπου κρίνεται αναγκαίο. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι η ευημερία των τ/κ πολιτών της αποτελεί βασική της προτεραιότητα. Ωστόσο, κάθε ενέργεια είτε της ΕΕ είτε της Δημοκρατίας θα πρέπει να προωθεί την ενοποίηση της οικονομίας και όχι να ενθαρρύνει άμεσα ή έμμεσα την αναβάθμιση της παράνομης οντότητας των κατεχομένων.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>