Γράφει:

Ο ρόλος της ΕΕ σε μια βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος

Alfred de Zayas

Ο τερματισμός της οδυνηρής διαίρεσης της Κύπρου μπορεί να καταστεί εφικτός, και τα δικαιώματα όλων των κοινοτήτων που ζουν στην Κύπρο μπορούν να τύχουν εγγύησης, μέσω ενός νέου Συντάγματος που θα υιοθετηθεί με ένα γενικό δημοψήφισμα. Κατά συνέπεια η διαδικασία σύνταξης ενός Συντάγματος θα πρέπει να ξεκινήσει και θα πρέπει να εκλεγεί μια Συντακτική Συνέλευση με καθήκον να συντάξει και να υιοθετήσει ένα νέο Σύνταγμα για όλους τους Κυπρίους.

Μια παρόμοια λύση θα προβλέπει για ένα στέρεο θεμέλιο, στη βάση των αρχών της αυτοδιάθεσης των λαών και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, του κοινοτικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί οι θεμελιώδεις κανόνες προσφέρουν ένα μοναδικό οδηγό και μεθοδολογία, στη βάση της οποίας μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί με επιτυχία μια διαδικασία που να οδηγεί σε μια δίκαιη και μελλοντικά βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος, στη βάση ενός νέου και γνήσια κυπριακού Συντάγματος.

Μια παρόμοια λύση είναι εφικτή, αλλά εξαρτάται από την βούληση των ξένων δυνάμεων να αφήσουν τον κυπριακό λαό να αποφασίσει για το μέλλον του. Συγκεκριμένα ο θεσμός των εγγυητριών δυνάμεων θα πρέπει να τερματιστεί, διότι συνιστά ένα νεοαποικιακό αναχρονισμό, που είναι ασυμβίβαστος με το σύγχρονο διεθνές δίκαιο. Περαιτέρω όλα τα μέρη οφείλουν να συναινέσουν ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να τύχουν πλήρους εφαρμογής.

Δεν μπορεί να επιβληθεί μια λύση στον κυπριακό λαό από ψηλά προς τα χαμηλά. Αντίθετα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η γένεση ενός λαϊκού κινήματος στην Κύπρο. Μόνο μια λύση που θα συνταχθεί και θα υιοθετηθεί από τους ίδιους τους Κυπρίους, μπορεί να έχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος δεσμεύεται από το άρθρο 6 της Συνθήκης. Κατά συνέπεια μια λύση θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της ισότητας των Κρατών, της απαγόρευσης χρήσης βίας και της μη αναγνώρισης των συνεπειών της, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής και με τον τρόπο αυτό να δώσει ώθηση στη διαδικασία σύνταξης Συντάγματος. Έχει την ιστορική ευκαιρία και την ειδική ευθύνη να προωθήσει μια νέα διαδικασία και να πείσει όλες τις κοινότητες να συμμετάσχουν σε αυτή. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίσει την εφαρμογή των δικών της αρχών και αξιών, καθώς και αυτών του διεθνούς δικαίου, εντός της εδαφικής περιφέρειας ενός Κράτους Μέλους της.

Στην αναζήτηση μιας διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος, θα πρέπει να υπάρξει αυστηρή εφαρμογή του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, χωρίς η διευθέτηση να υποβαθμίζεται από εξαιρέσεις και αντιφάσεις που θα οδηγήσουν σε αστάθεια μια επανενωμένη Κύπρο. Το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφαρμόζεται à la carte.

O Alfred de Zayas είναι πρώην Γραμματέας της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στη Γενεύη

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>