Γράφει: ,

Συνέντευξη με τον Κωστάκη Χριστοφόρου, Πρόεδρο Επιτροπής Ανταγωνισμού

Με την προσδοκία να δει τις προωθούμενες αλλαγές να υλοποιούνται, ο Κωστάκης Χριστοφόρου αναλαμβάνει την «καυτή» καρέκλα του διευθυντή της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τον αναμένει ένας τεράστιος όγκος εκκρεμούντων υποθέσεων και αρκετά άλυτα για την ώρα λειτουργικά προβλήματα. Ο ίδιος θέτει ως πρώτιστο στόχο ανάκτηση του κύρους και της αξιοπιστίας της ΕΠΑ και δηλώνει ότι θα υπάρχει διαφάνεια σε όλες τις ενέργειες του σώματος.

Με την ανάληψη της προεδρίας της ΕΠΑ αναλαμβάνετε ένα δύσκολο έργο. Έχετε θέσει κάποιες προτεραιότητες;

Είναι γεγονός ότι το έργο που αναλαμβάνω είναι δύσκολο, αλλά όχι και ακατόρθωτο. Βλέποντας τις γενικές συνθήκες που επικρατούν, αλλά και συνεκτιμώντας τις ανάγκες, έχω καταλήξει σε έναν προκαταρτικό σχέδιο δράσης, το οποίο θα συζητήσω και για λόγους τάξης και για λόγους ουσίας, με τα άλλα τέσσερα μέλη των οποίων ο διορισμός αναμένεται, ώστε από κοινού ως ένα συλλογικό διοικητικό όργανό να οριστικοποιήσουμε τους στόχους μας.

Υπήρξαν κάποια προβλήματα όσον αφορά την ορθή λειτουργία της Επιτροπής. Τα γνωστά προβλήματα με τους προκάτοχούς σας. Είστε αισιόδοξος ότι θα επιτύχετε αυτά που δεν έχουν καταφέρει κάποιοι πριν από εσάς;

Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα που υπήρξαν δημιούργησαν μια σειρά από εμπόδια και αρνητικές συνθήκες δουλειάς. Όμως έχω πείσει και τον εαυτό μου αλλά και το προσωπικό στην υπηρεσία, το οποίο θεωρώ αξιόλογο, ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς θα δούμε μπροστά. Με την αναδόμηση της ΕΠΑ θα έχουμε μια νέα Επιτροπή με διαφορετική δομή, με την έννοια ότι τόσο ο πρόεδρος όσο και τα υπόλοιπα μέλη θα λειτουργούν σε πλήρη βάση. Αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ τα πράγματα, διότι δημιουργεί συνθήκες απρόσκοπτης λειτουργίας της Επιτροπής. Όταν με βάση τη σημερινή σύνθεση έχεις συμμετοχή προσώπων που προέρχονται από διάφορους χώρους, χωρίς να σημαίνει οτιδήποτε σε βάρος αυτών των προσώπων, είναι παραπάνω από φυσιολογικό τα συγκεκριμένα πρόσωπα, είτε λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας είτε άλλου βεβαρημένου προγράμματος, να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις συχνές συναντήσεις που επιβάλλεται να γίνονται. Υπάρχει μια πληθώρα υποθέσεων που θα πρέπει να εξεταστούν από την Επιτροπή με τη νέα της σύνθεση και όλα αυτά προαπαιτούν σκληρή και επίπονη δουλειά. Πράγμα που λυπούμαι να πω ότι η σημερινή σύνθεση δεν επέτρεπε. Με το νέο νόμο, τα μέλη θα είναι εδώ και όλος ο χρόνος τους θα είναι αφιερωμένους στους σκοπούς της ΕΠΑ.

Ποιες άλλες αλλαγές προωθούνται;

Ο πρόεδρος διαφοροποιείται με βάση τη νέα δομή. Θα προεδρεύει αυτού του συλλογικού διοικητικού οργάνου που σας ανέφερα. Τώρα, όσον αφορά την υπηρεσία, θα έχει το δικό της προϊστάμενο. Ευελπιστώ ότι σύντομα αυτή η υπηρεσία θα στελεχωθεί. Προσωπικά δεν υποστηρίζω τις ποικίλες απόψεις που εκφράστηκαν, ότι πρέπει άρον – άρον να διπλασιάσουμε το προσωπικό, γιατί και να θέλουμε δεν μπορούμε. Μιλάμε για μια πολύ εξειδικευμένη δουλειά η οποία θέλει και την ακαδημαϊκή προπαίδεια αλλά και την μακράν εμπειρία και εκπαίδευση. Και αυτό οικοδομείται σταδιακά. Από πλευράς Κυβέρνησης έχω συναντήσει τη θετική ανταπόκριση και εκεί που αιτιολογημένα θα αποδείξουμε ότι χρειαζόμαστε κάποιους λειτουργούς, θα έχουμε την έγκριση της. Και αυτό προτίθεμαι να κάνω. Υπάρχει και το ζήτημα της υλικοτεχνικής υποστήριξης της υπηρεσίας. Η βιβλιοθήκη, η οποία είναι ένα σημαντικό εργαλείο δουλειάς, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Οι συνδρομές μας στα διάφορα δίκτυα που ασχολούνται με θέματα ανταγωνισμού, τα οποία αλλάζουν διαρκώς, λείπουν.

Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις που πρέπει να εξεταστούν άμεσα;

Η Επιτροπή που αναμένεται να συσταθεί έχει καθήκον να διεξέλθει όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις, οι οποίες είναι ουκ ολίγες, μετά τη γνωστή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι ότι πολλές υποθέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να αντιμετωπίζονται και να επιλαμβάνεται αυτών η Επιτροπή μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν μπορεί να μου γράφει μια επιχείρηση ότι προτίθεται να προβεί σε μια ενέργεια και ενώ εγώ πρέπει να απαντήσω μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να παραμένει αιωρούμενη η απάντηση της ΕΠΑ. Για μένα είναι σημαντικό στοιχείο η ανάκτηση του κύρους και της αξιοπιστίας αυτού του σώματος και ένας τρόπος είναι μέσα από την σωστή λειτουργία μας. Που σημαίνει και αντικειμενική εξέταση των υποθέσεων και ανταπόκριση της Επιτροπής μέσα στα χρονικά πλαίσια που ο ίδιος ο νόμος καθορίζει.

Κάποιες αποφάσεις της Επιτροπής είναι φυσικό να έρθουν σε σύγκρουση με οικονομικά συμφέροντα. Ανησυχείτε ότι θα υπάρξουν προσπάθειες φίμωσης της Επιτροπής;

Ζώντας σε ένα μικρό τόπο, είναι περισσότερο από κατανοητό ότι θα υπάρξουν σκέψεις για παρεμβολές. Όμως τουλάχιστο μιλώντας για τον εαυτό μου και με ό,τι κουβαλώ με βάση τη μέχρι τώρα σταδιοδρομία μου, όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν είμαι επιδεκτικός παρεμβάσεων ή παρεμβολών. Έχω κατά νου να δημιουργήσω μια σχέση εμπιστοσύνης των ελεγχομένων προς αυτό το θεσμό, έτσι ώστε όταν αποφασίζει η Επιτροπή να είναι σεβαστή η γνώμη της, γιατί θα ξέρουν ότι αυτή η Επιτροπή έκρινε κατά τρόπο ακριβοδίκαιο και αντικειμενικό, μακριά από οποιεσδήποτε παρεμβάσεις ή παρεμβολές. Ο σωστός επιχειρηματίας ευνοεί και επικροτεί την ύπαρξη υγιούς ανταγωνισμού και έχει τον ίδιο στόχο μαζί μας. Άρα οι παραπονούμενοι θα είναι ο κακός επιχειρηματίας και όσοι θέλουν να αποτολμήσουν σε βάρος του συνόλου να λειτουργήσουν κατά τρόπο που έρχεται ενάντια στα συμφέροντα των πολλών.

Ισως βρεθείτε κάποια στιγμή σε διλήμματα. Είχαμε το παράδειγμα της προσπάθειας εξαγοράς κυπριακών τραπεζών από μεγαλύτερες τράπεζες του εξωτερικού. Εκεί ίσως υπάρξει το δίλημμα κατά πόσο θα προστατεύετε το συμφέρον του καταναλωτή, εξασφαλίζοντας μέγιστο ανταγωνισμό, ή θα προστατεύσετε τις κυπριακές επιχειρήσεις.

Χωρίς να εξειδικεύω την απάντησή μου στα συγκεκριμένα παραδείγματα, πρέπει να πω ότι για όλα τα ζητήματα υπάρχουν τα πλαίσια και οι κατευθυντήριες γραμμές, είτε είναι η ημεδαπή νομοθεσία, είτε το κοινοτικό κεκτημένο. Επειδή η Ε.Ε. έχει ξεκινήσει ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενωση, το θέμα της οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς ήταν στην καρδιά της Ευρώπης. Η ίδια η Επιτροπή διαθέτει στους κόλπους της μια πανίσχυρη γενική διεύθυνση ανταγωνισμού. Οι δικές της αποφάσεις ,αλλά και οι αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, έχουν βάλει πλαίσια και αρχές που μας δίνουν καθοδήγηση. Αυτό θα είναι και το δικό μας μέτρο κρίσεως. Εκείνο που μετρά είναι η διακρίβωση των γεγονότων, μέσα από τις σωστές και καθιερωμένες διαδικασίες και η εφαρμογή κατά τρόπο ακριβοδίκαιο της νομοθεσίας. Ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός. Δεν θα λειτουργήσουμε εδώ ως ο μπαμπούλας, ο τιμωρός της επιχειρηματικής δράσης. Αντίθετα θα την επικροτούμε και θα την ευνοούμε εάν και όταν εκφράζεται μέσα στα σωστά πλαίσια. Άρα για όλα αυτά και μέσα από την ενημέρωση που έχω κατά νου να κάνω μέσα από τα ΜΜΕ, ευελπιστώ ότι θα δημιουργήσουμε μια διαφορετική κουλτούρα και για να καταλάβει ακριβώς ο κόσμος ποιος είναι ο ρόλος μας αλλά και για να νιώθουμε εμείς πως ό,τι κάνουμε το κάνουμε με απόλυτη διαφάνεια, πειστικά και τεκμηριωμένα.

Το ίδιο θα ισχύει και σε κάποιες αποφάσεις όπως αυτές που στο παρελθόν κρίθηκαν ότι αντιβαίνουν το συμφέρον του καταναλωτή;

Οι αποφάσεις της Επιτροπής, είτε αναφέρονται σε μικρά είτε σε μεγάλα ζητήματα, υπόκεινται στην κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, γατί εδώ παίρνονται διοικητικές αποφάσεις. Όμως εδώ, για να διασκεδάσουμε πολλές απόψεις, θα πρέπει να πω ότι η Επιτροπή είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός που είναι εντεταγμένος να δει από δικής του σκοπιάς, και πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμου, κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Ως δεύτερος σημαντικός για μένα είναι η Υπηρεσία Ελέγχου Τιμών και Προστασίας του Καταναλωτή, του Υπουργείου Εμπορίου. Ο τρίτος παίκτης είμαστε εμείς οι ίδιοι, οι καταναλωτές. Πρέπει να γίνουμε υποψιασμένοι καταναλωτές. Ηδη έχω ανοίξει και διάλογο και επικοινωνία και με το Σύνδεσμο για την Προστασία των Καταναλωτών, έχουμε ανταλλάξει απόψεις, η εμπειρία τους είναι παραπάνω από καλοδεχούμενη, χωρίς να σημαίνει ότι θα μου υπαγορεύουν τι θα κάνω. Έχω δει τις γενικές διευθύνσεις και της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ και συνεχίζω επαφές για να κτίσουμε μια συνεργασία, ούτως ώστε όλοι μαζί και ο καθένας από το χώρο που ανήκει, να λειτουργήσουμε όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά για το καλό της οικονομίας, αλλά και του πολίτη γενικότερα.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>