Γράφει:

Χάνουμε τις υπεράκτιες;

Δύσκολοι Καιροί για Φορολογικούς Παράδεισους

Η Κύπρος έχει καταστεί πλέον μια από τις πιο προηγμένες Ευρωπαϊκές οικονομίες όσον αφορά τον υπεράκτιο τομέα. Ένα σημαντικό λόγο για αυτό αποτελούν και τα πολλά φορολογικά ωφελήματα, τα οποία σχεδιάστηκαν ειδικά για να προσφέρουν το μεγαλύτερο πιθανό κέρδος σε διεθνείς εμπορικές εταιρείες, εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Το κυπριακό φορολογικό σύστημα είναι ιδανικό για τις ξένες επιχειρήσεις εφόσον, προς το παρόν, υπάρχουν 43 συμφωνίες για αποφυγή της διπλής φορολογίας και ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων είναι μόλις 10% για όλα τα επίπεδα εισοδημάτων. Αυτά τα πλεονεκτήματα του κυπριακού συστήματος συμπληρώνονται με τη διαχρονική του σταθερότητα, τον μικρό όγκο της φορολογίας και την ξεκάθαρη ερμηνεία των φορολογιών.

Αυτό το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον βοήθησε στο να θεωρείται η Κύπρος «φορολογικός παράδεισος», μια ονομασία που συνήθως συνδέεται με την έλκυση κεφαλαίων από παράνομες δραστηριότητες και το ξέπλυμα “βρώμικου” χρήματος από καρτέλ ναρκωτικών και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα. Οι λεγόμενοι φορολογικοί παράδεισοι αποτελούν μαγνήτες για διεθνείς εταιρείες και ιδιώτες επενδυτές, αλλά αποτελούν κατάρα για τις οικονομίες των υπολοίπων κρατών που χάνουν πολύτιμα φορολογικά έσοδα.

Πολλά είναι τα κράτη τα οποία προσφέρουν σε έδαφός τους σημαντικές απαλλαγές και συνθήκες εχεμύθειας, όπως το Λουξεμβούργο, που οφείλει μεγάλο μέρος της ευημερίας του στις φοροαπαλλαγές και την εχεμύθεια η οποία κατά πολλούς καλύπτει ξέπλυμα χρημάτων. Άλλα κρατίδια (όπως το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος) και οντότητες που ανήκουν σε μεγάλα κράτη (όπως το Γιβραλτάρ και τα νησιά της Μάγχης) κάνουν χρυσές δουλειές με μυστηριώδεις επενδυτές. Στη λίστα των “ελκυστικών” φορολογικών εδαφών εντός της ΕΕ προστέθηκε το 2004 και η Κύπρος.

Ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη), μετά από αρκετές έρευνες, κατάρτισε μια λίστα από φορολογικούς παραδείσους που συμπεριλάμβανε, εκτός από το νησί της Αφροδίτης, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και κάποιους εξωτικούς προορισμούς, όπως οι Παρθένοι Νήσοι και οι Μαλβίδες. Η μεγάλη όμως προσπάθεια που καταβλήθηκε και οι συνεχείς τροποποιήσεις της νομοθεσίας βοήθησαν ώστε η Κύπρος, εντέλει, να αφαιρεθεί από την μαύρη λίστα του ΟΟΣΑ.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, στην Κύπρο πλέον δραστηριοποιούνται αρκετές χιλιάδες ξένες επιχειρήσεις και ο υπεράκτιος τομέας παραμένει πολύ σημαντικός για την κυπριακή οικονομία, εφόσον αποτελεί μεγάλη πηγή ξένου συναλλάγματος. Ο αριθμός διεθνών εμπορικών εταιρειών που εγγράφονται ετήσια στην Κύπρο συνεχίζει να αυξάνεται, όπως και ο όγκος εταιρειών που ενσωματώνονται στο εξωτερικό και εγγράφουν σαν τόπο εργασίας ή παράρτημα τους το νησί μας.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ο υπεράκτιος τομέας εκτίθεται σε αυξημένο ανταγωνισμό προερχόμενο από πολλές χώρες. Επιπρόσθετα, η Κύπρος περιορίζεται στην πολιτική της φορολογικής εύνοιας, αφού η ίδια η ΕΕ παρουσιάζεται ακόμη αυστηρότερη σε σχέση με τα κράτη-μέλη της που εφαρμόζουν προνομιακά φορολογικά συστήματα. Με την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις αρχές του ΟΟΣΑ και την ένταξή στην ΕΕ, η Κύπρος είναι πλέον υποχρεωμένη να λειτουργεί στα πλαίσια αυτών των οργανισμών. Συνεπώς, δεν μπορεί να υιοθετήσει πρακτικές, ή να διαφοροποιήσει τις νομοθεσίες της, ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω ελαφρύνσεις ή ελκυστικές και δελεαστικές πρόνοιες στη νομοθεσία της για να προσελκύσει εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων.

Για τη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Οικονομικών και, άρα, σε αυτό εναπόκειται η ευθύνη της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων και η μέριμνα να συνεχίσει η Κύπρος να είναι ανταγωνιστική στην αγορά υπηρεσιών στις υπεράκτιες εταιρείες. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί και ο μεγάλος βαθμός προσαρμοστικότητας και αντίδρασης σε γεγονότα και εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα διεθνώς, ιδιαιτέρα σε χώρες με τις οποίες η Κύπρος έχει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας, όπως η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα, ώστε να γίνεται πάντοτε προσπάθεια βελτίωσης των συμφωνιών αυτών.

Για αυτό τον σκοπό ο Υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης έχει πρόσφατα δεσμευθεί πως δεν θα αυξηθεί ο εταιρικός φόρος, ώστε η Κύπρος να συνεχίσει να δελεάζει τις υπεράκτιες εταιρείες, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις ξένες επενδύσεις. Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι προσπάθειες αυτές θα επικεντρωθούν προς τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Ινδία, για την αναθεώρηση ήδη υπαρχουσών συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας. Επιπρόσθετα φορολογικά κίνητρα έχουν ήδη δοθεί από το κράτος για να ελκύσουν ξένες επενδύσεις σε ορισμένες ντόπιες εταιρείες και σχέδια και έχουν συναφθεί φορολογικές συμβάσεις με πάνω από 40 χώρες, οι οποίες προβλέπουν για σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα. Ο Χαρίλαος Σταυράκης αναφέρθηκε επίσης σε υιοθέτηση πολιτικής με στόχο να δελεαστούν περισσότερες υπεράκτιες εταιρείες και να στηριχθεί ο τομέας των ξένων επενδύσεων, ώστε να γίνει η Κύπρος ένα χρηματοοικονομικό κέντρο διεθνών προτύπων, το οποίο θα φέρει αρκετό ξένο συνάλλαγμα και ευκαιρίες για απασχόληση.

Στέλεχος μεγάλης κυπριακής επιχείρησης, ωστόσο, επισημαίνει ότι παρ’ όλες τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τη διατήρηση και βελτίωση του ελκυστικού φορολογικού καθεστώτος, σημασία θα πρέπει να δοθεί και σε άλλους παράγοντες, όπως η βελτίωση της υποδομής και η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εγγραφή εταιρειών. Κάτι τέτοιο δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις στους ξένους επενδυτές, εφόσον στο εξωτερικό η εγγραφή εταιρειών διευθετείται σε διάστημα ολίγων ημερών, ενώ στην Κύπρο χρειάζονται αρκετές βδομάδες.

Ένα άλλο βασικό θέμα είναι και η φορολόγηση των φυσικών προσώπων, εφόσον ένας παράγοντας που συμβάλλει στην προσέλκυση περισσότερων εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων στην Κύπρο είναι και η φορολογία των στελεχών τους. Αυτό οφείλεται στο ότι οι διευθύνοντες των εταιρειών ενδιαφέρονται, εκτός από τους εταιρικούς φόρους, και για τη φορολογία που υφίστανται οι ίδιοι. Κατά συνέπεια, για να δοθούν κίνητρα στα ανώτατα στελέχη των εταιρειών να παίρνουν αποφάσεις για εγκατάσταση στην Κύπρο, θα πρέπει ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής των φυσικών προσώπων να μειωθεί ή να επιβάλλεται σε πιο ψηλή κλίμακα εισοδήματος.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>