Γράφει:

Πυρηνική σύντηξη: το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας

Η έναρξη του διαλόγου στην Κύπρο για την ενδεχόμενη μελλοντική αναγκαιότητα χρήσης της πυρηνικής ενέργειας συνδέεται άμεσα με μια σειρά δυσεπίλυτων προβλημάτων, τόσο στο νησί μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, με πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ερμηνείες. Οι αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, σε συνδυασμό με την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη δυναμική επανεμφάνιση της «πυρηνικής λύσης». Έτσι στους ήδη υπάρχοντες άξονες της σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής, πέραν της χρήσης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, προστίθεται πλέον και η ενδεχόμενη αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας. Οι υποστηριχτές της πυρηνικής λύσης προτάσσουν το γεγονός ότι οι πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αφ’ ενός εξασφαλίζουν ενεργειακή ανεξαρτησία και αφ’ ετέρου δεν επιβαρύνουν με ρύπους το περιβάλλον. Το αντίπαλο στρατόπεδο εστιάζει την κριτική προς την επιλογή της πυρηνικής ενέργειας σε θέματα ασφάλειας και διαχείρισης των ραδιενεργών καταλοίπων. Στην πραγματικότητα, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση: Τα θέματα ασφάλειας και διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων αποτελούν ως έχουν στο παρόν στάδιο αποτρεπτικό παράγοντα για την εγκατάσταση πυρηνικών σταθμών. Εντούτοις η έρευνα στον τομέα της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας προχωρά με ταχείς ρυθμούς με σκοπό την προσφορά στην ανθρωπότητα αξιόπιστων τεχνολογικά και αειφόρων περιβαλλοντικά λύσεων.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο τρόποι παραγωγής πυρηνικής ενέργειας: η πυρηνική σχάση και η πυρηνική σύντηξη. Σήμερα το σύνολο των πυρηνικών σταθμών που βρίσκονται σε λειτουργία αξιοποιούν το φυσικό φαινόμενο της πυρηνικής σχάσης για την παραγωγή ενέργειας. Η πυρηνική σχάση είναι η διαίρεση ενός ατόμου με ιδιαίτερα βαρύ πυρήνα σε δύο, γενικά, πυρήνες ελαφρύτερων στοιχείων με ταυτόχρονη έκλυση σημαντικής ποσότητας ενέργειας. Σήμερα το συνηθέστερο στοιχείο το οποίο διασπάται για παραγωγή ενέργειας με πυρηνική σχάση είναι το ισότοπο Ουράνιο 236 (U236). Σε αντίθεση με την πυρηνική σχάση, η πυρηνική σύντηξη είναι η ένωση πυρήνων ελαφρών στοιχείων σε βαρύτερα που επιτυγχάνεται όταν τα σωματίδια αποκτήσουν μεγάλη ενέργεια. Τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα είναι δύο ισότοπα του υδρογόνου.

Η πυρηνική σύντηξη παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά τα θέματα περιβάλλοντος, λειτουργίας και ασφάλειας:
• Οι βασικοί πόροι καυσίμων (υδρογόνο) για τη σύντηξη είναι άφθονοι και υπάρχουν σχεδόν παντού στη Γη
• Η στάχτη που θα προκύπτει από την καύση της σύντηξης είναι ήλιο. Είναι µη ραδιενεργή, όπως επίσης τα βασικά καύσιμα (σε αντίθεση με τα ισότοπα του ουρανίου)
• Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής µε σύντηξη θα διαθέτουν εγγενείς πτυχές ασφάλειας – είναι αδύνατον να συμβούν ατυχήματα διαφυγής ή τήξεως του πυρήνα
• Με την κατάλληλη επιλογή υλικών για την ίδια τη μηχανή σύντηξης, τα όποια απόβλητα που θα προκύπτουν από την ενέργεια σύντηξης δεν θα αποτελούν μακροπρόθεσμη επιβάρυνση για τις μελλοντικές γενιές

Ο περιβαλλοντικός σκεπτικισμός έναντι στην πυρηνική ενέργεια είναι απόλυτα δικαιολογημένος και κατανοητός. Εντούτοις αποτελεί επίσης γεγονός ότι το δυναμικό των υφιστάμενων εφαρμογών ΑΠΕ είναι περιορισμένο. Η πυρηνική σύντηξη, η «καθαρή και ασφαλής πυρηνική ενέργεια», θα είναι διαθέσιμη ως μελλοντική ενεργειακή επιλογή μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα, και αναπόφευκτα θα αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην παροχή μιας βιώσιμης, ασφαλούς και αξιόπιστης λύσης, ως απάντηση των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>