Γράφει: ,

Συνέντευξη Γλαύκος Χατζηπέτρου

ΠΑΣΥΔΥ: Στόχοι και επιδιώξεις

στη Θάλεια Νεοφύτου

Ο Γλαύκος Χατζηπέτρου εξελέγη πρόσφατα Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ για τέταρτη συνεχόμενη θητεία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον εμφανή δυναμισμό με τον οποίο ταυτίζεται με τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων, τον καθιστούν μια πολύ σημαντική μορφή του κυπριακού συνδικαλισμού. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Γλαύκος Χατζηπέτρου δίνει απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα που απασχολούν το δημοσιουπαλληλικό κόσμο, από το χρονίζον ζήτημα των εκτάκτων, μέχρι και το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων λειτουργών.

Ποιοί οι στόχοι και οι επιδιώξεις μετά την επανεκλογή σας στην ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ για τέταρτη συνεχόμενη θητεία;

Οι στόχοι βέβαια της Οργάνωσης δεν καθορίζονται από το Γενικό Γραμματέα, αλλά από το Καταστατικό της Οργάνωσης και ιεραρχούνται από τις συνεδριακές αποφάσεις που αποτελούν την καθοδηγητική βάση της δράσης μας. Εν πάση περιπτώσει μπορώ να πω ότι βασική μου επιδίωξη θα είναι η συνεχής ανέλιξη της Οργάνωσης και η σταθερή διεύρυνση της προσφοράς της προς τους δημοσίους υπαλλήλους, τη Δημόσια Υπηρεσία και ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο.

Η συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε σε σχέση με τις γενικές αυξήσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 – 31 Δεκεμβρίου 2009, πόσο σας ικανοποιεί;

Σε σχέση με τις γενικές αυξήσεις για την περίοδο 1.1.2007 – 31.12.2009 επιτεύχθηκε συμφωνία για παραχώρηση αύξησης 2% από 1.1.2008 και πρόσθετο 1.5% από 1.1.2009. Να σημειωθεί ότι το βασικό κριτήριο για τον καθορισμό του ποσοστού της αύξησης ήταν το ύψος της παραγωγικότητας που κυμάνθηκε μεταξύ 4.1% και 4.3%. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι διότι πρόκειται για μια συμφωνία που έγινε με βάση το κριτήριο της παραγωγικότητας.

Είστε αισιόδοξος για το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης των εκτάκτων υπαλλήλων; Υπήρξαν κάποιες αλλαγές με τη νέα διακυβέρνηση;

Εδόθησαν κάποιες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα απολύονται πλέον έκτακτοι υπάλληλοι αορίστου διαρκείας και εν τω μεταξύ γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την συνέχεια των εκτάκτων στην Κυβέρνηση. Είμαστε προς αναζήτηση μιας μόνιμης λύσης και πιστεύω πως όταν υπάρχει καλή διάθεση μπορεί να βρεθεί. Φαίνεται να υπάρχουν καλές προοπτικές για εξεύρεση της κατάλληλης νομικής ρύθμισης που να διασφαλίζει πλήρως τόσο τα εργασιακά δικαιώματα, όσο και την επαγγελματική αποκατάσταση των εκτάκτων συναδέλφων.

Υπάρχουν υπηρεσίες στον δημόσιο τομέα οι οποίες εμφανίζονται υποστελεχωμένες; Θα πιέσετε ως ΠΑΣΥΔΥ για περισσότερες προσλήψεις στη δημόσια υπηρεσία;

Εμείς πιέζουμε εκεί που δημιουργούνται νέες ανάγκες. Για παράδειγμα αν δημιουργηθεί μια νέα διεύθυνση στο νοσοκομείο πρέπει απαραίτητα να προσληφθεί το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Γνωρίζω ότι οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τον κόσμο είναι υποστελεχωμένες. Υπάρχει για παράδειγμα το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτών. Αυτό το φαινόμενο είναι βέβαια παγκόσμιο, δεν είναι μόνο θέμα της Κύπρου. Ωστόσο πρέπει να γίνει ο σωστός προγραμματισμός για την κάλυψη αυτών των θέσεων. Πάγια θέση της Οργάνωσής μας ήταν και παραμένει ότι η Δημόσια Υπηρεσία ως ένας ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί να παραμένει σε στασιμότητα σε ότι αφορά στην οργανωτική και τη λειτουργική της διάρθρωση. Κατά συνέπεια το ενδιαφέρον μας είναι όπως οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κατάλληλα δομημένες και ορθά στελεχωμένες για να ανταποκρίνονται επαρκέστερα στο ρόλο και τις αρμοδιότητές τους.

Στα προτεινόμενα μέτρα για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρεται η κατάργηση του δικαιώματος λήψης απεργιακού επιδόματος σε όσους ασφαλισμένους αφυπηρετούν κανονικά ή πρόωρα και οι οποίοι είναι δικαιούχοι επαγγελματικού συνταξιοδοτικού ωφελήματος για το οποίο δεν έχουν καταβάλει εισφορές. Μια τέτοια πρόνοια πως επηρεάζει τους δημόσιους υπαλλήλους εάν και εφόσον εφαρμοστεί;

Αναντίλεκτα τυχόν αποκοπή του ανεργιακού επιδόματος από τους μισθωτούς του δημοσίου θα συνιστούσε αδικία και άνιση μεταχείριση. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης, ο καθένας που συμμετέχει έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η συμμετοχή καθορίστηκε σύμφωνα και με τα ωφελήματα. Δεν μπορεί κανείς να αφαιρεί ωφελήματα από μια τάξη πάνω σε οικονομικά κριτήρια. Στο παρελθόν δημόσια υπάλληλος αφυπηρέτησε πρόωρα και είχε εγγραφεί στον κατάλογο για ανεύρεση εργασίας, διότι προβλέπεται ότι μέχρι τα 63 ο καθένας δικαιούται να αναζητήσει εργασία. Το Υπουργείο Εργασίας απέρριψε αυτή την αίτηση και η υπάλληλος προσέφυγε στο Δικαστήριο και δικαιώθηκε. Αυτό που δεν γίνεται κατανοητό είναι ότι όντως αν δεν αποδέχονταν να ενταχθούν σε αυτό το Ταμείο οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν θα ήταν βιώσιμο το σχέδιο. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του 2006 οι μισθωτοί του δημοσίου, που αποτελούν ποσοστό 15% των ενεργά ασφαλισμένων προσώπων, συνεισέφεραν £94 εκ. και η συνεισφορά τους αυτή αποτελεί το 25% των εσόδων του Ταμείου, ενώ οι ίδιοι μπορεί να λαμβάνουν ποσοστό μόλις 6%. Οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία θα ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένη να έχει τέτοιους πελάτες. Για την ίδια περίοδο οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, που αποτελούν ποσοστό 10%, συνεισέφεραν £25 εκ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό μόνο 6%.

Τα πιο πάνω προκύπτουν και από τους λογαριασμούς πληρωμών του Ταμείου;

Δυστυχώς, δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουμε στοιχεία αναφορικά με τους λογαριασμούς πληρωμών του Ταμείου. Παραταύτα δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι τα οφέλη των άλλων κατηγοριών είναι συγκριτικά δυσανάλογα των συνεισφορών τους. Το πρόβλημα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ουσιαστικά, ότι δεν καταβάλλονται σωστά οι εισφορές. Δηλαδή οι αυτοεργοδοτούμενοι που δίνουν σήμερα 25 εκατομμύρια θα έπρεπε να δίνουν 80 ή 90 σε αναλογία με τους δημόσιους υπαλλήλους. Ούτε μπορεί να δεχτεί κανένας ότι αυτοεργοδοτούμενοι όπως οι γιατροί, οι αρχιτέκτονες, οι πολιτικοί μηχανικοί έχουν λιγότερα εισοδήματα από τους δημόσιους υπάλληλους και για αυτό πληρώνουν λιγότερα. Έχω την άποψη ότι τα πιο πάνω στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Για μένα είναι πέρα για πέρα καθαρό ότι οι μισθωτοί και ειδικότερα οι μισθωτοί του δημοσίου επιχορηγούν τους αυτοεργοδοτούμενους και ότι το ΤΚΑ δεν θα ήταν βιώσιμο χωρίς τη συμμετοχή των μισθωτών του δημοσίου.

Εργοδοτικές οργανώσεις έχουν επικρίνει κατά καιρούς τους δημόσιους υπαλλήλους ότι αμείβονται πολύ περισσότερο από ότι πραγματικά παράγουν. Πιστεύεται ότι η δημόσια υπηρεσία αντιμετωπίζει όντως πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας των υπαλλήλων της;

Πιστεύω ειλικρινά ότι οι επικρίσεις αυτές είναι άδικες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αμείβονται ικανοποιητικά και όταν κανείς συγκρίνει μισθοδοσίες ανάμεσα σε εργαζόμενους θα πρέπει να προβαίνει στις συγκρίσεις αυτές με όμοιες κατηγορίες εργαζομένων με αντίστοιχες οργανικές δομές, ευθύνες, προσόντα και καθήκοντα. Σε ότι αφορά τη χαμηλή παραγωγικότητα στο δημόσιο θα πρέπει να λεχθεί ότι και αυτή η επίκριση είναι και ανακριβής και αβάσιμη. Πουθενά και ποτέ δεν έχουν γίνει μετρήσεις ειδικά για την παραγωγικότητα στη δημόσια υπηρεσία, αλλά οι όποιες μετρήσεις αφορούν στο σύνολο του φάσματος της οικονομίας.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι κρίνονται κατά 99% εξαίρετοι από το σύστημα αξιολόγησης. Η ΠΑΣΥΔΥ δεσμεύτηκε ότι θα κάνει εισηγήσεις για να αλλάξει αυτό το σύστημα, το οποίο προφανώς δεν είναι αξιοκρατικό. Πότε αναμένεται να κατατεθούν οι προτάσεις σας;

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να επανατονίσω την πάγια θέση της ΠΑΣΥΔΥ ότι οι όποιες εγγενείς αδυναμίες σε σχέση με την αξιολόγηση των δημοσίων λειτουργών δεν οφείλονται στο ίδιο το σύστημα αξιολόγησης, αλλά πρόδηλα στην έλλειψη επαρκούς καθοδήγησης και επιμόρφωσης των αξιολογητών. Εν πάση περιπτώσει, η Οργάνωσή μας βρίσκεται σε διάλογο με την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να ενταχθούν περιορισμένες αλλά ουσιαστικές αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου θα οδηγηθούμε σε συμφωνία για τις επιβαλλόμενες τροποποιήσεις.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>