Γράφει:

Ούτε εφησυχασμός μήτε καθησυχασμός

του Χριστόδουλου Χριστοδούλου

 

Θα πρέπει να ομολογηθεί ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Χριστόφια αποτελεί την πιο πλεονεκτούσα, αλλά, ίσως, και την πιο μειονεκτούσα από καταβολής Κυπριακής Δημοκρατίας. Πλεονεκτούσα γιατί ποτέ, καμιά κυβέρνηση, ακόμη και επί Προέδρου Μακαρίου, δεν είχε τόση αφετηριακή αποδοχή ή ανοχή σε όλους τους τομείς της διακυβέρνησης, ακόμη και τον οικονομικό και κοινωνικό, όσο η τωρινή κυβέρνηση, από της εκλογής του κ. Χριστόφια πριν από τρεις μήνες μέχρι σήμερα. Αλλά και μειονεκτούσα γιατί ποτέ, καμιά κυβέρνηση, από το 1960 μέχρι σήμερα, δεν είχε παραλάβει τόσες σοβαρές εκκρεμότητες και δεν είχε δημιουργήσει τόσες, μεγάλες και υπερβολικές, προσδοκίες σε όλους τους τομείς, με προεξάρχοντα τον πολιτικό και κοινωνικό, όσο η σημερινή.

Δεν θα ασχοληθούμε, στο παρόν σημείωμα, με τον τομέα που άπτεται του πολιτικού μας προβλήματος, όπου και αυτή ακόμη η αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο ταυτίζεται με την κυβέρνηση, αλλά και την υπερακοντίζει σε συμβιβαστική μετριοπάθεια και υποχωρητικότητα, σε βαθμό, μάλιστα, που να την εξωθεί σε περαιτέρω παραχωρήσεις με την επιστράτευση προσφυών επιχειρημάτων που φέρουν το μανδύα της κινδυνολογίας. Οι σχετικές με το θέμα αλλεπάλληλες δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΣΥ κ. Αναστασιάδη είναι εύγλωττες και αποκαλυπτικές.

Εκείνο που, προεχόντως, εξετάζεται από αυτή τη στήλη είναι η οικονομική πτυχή, όπως αποτιμάται στη διάρκεια της τρίμηνης διακυβέρνησης Χριστόφια. Είναι γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση παρέλαβε από την απελθούσα μια οικονομία με αξιόλογους μακροοικονομικούς δείκτες, αποτέλεσμα κυρίως ευνοϊκών συγκυριών και μιας σταθερής οικονομικής πολιτικής, ενταγμένης με συνέπεια στα πλαίσια της άτεγκτης υπαγόρευσης που απέρρεε από τη μονοδρομική πορεία ένταξης στη ζώνη του Ευρώ.

Όμως, έκτοτε, η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί, με σημαντικά δεδομένα, εξωτερικά και εσωτερικά, να διαμορφώνονται επί τα χείρω. Η διεθνής οικονομία, κυριολεκτικά τραυματισμένη από το φιάσκο των αδιασφάλιστων δανείων των ακινήτων (subprime loans) των 200 ή 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων!! στις ΗΠΑ και τις ιλιγγιώδεις και εκτός πάσης λογικής πρόβλεψης και στάθμισης αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και των σιτηρών, διέρχεται σοβαρή περίοδο κάμψης ή και κρίσης με ανάλογες επιπτώσεις στις επιμέρους εθνικές οικονομίες τόσο στον τομέα της ανάπτυξης όσο και στον τομέα του πληθωρισμού.

Ενώπιον αυτής της αινιγματικής, τουλάχιστον ως προς τη χρονική της διάρκεια και την άρση των αιτίων που την προκαλούν, διεθνούς οικονομικής κατάστασης, η δική μας οικονομία δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής, απαθής και ανεπαίσθητη. Γιατί, απλούστατα, δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη, αφού πρόκειται για μια μικρή, ανοικτή και ευαίσθητη σε εξωτερικές επιδράσεις οικονομία.

Είναι, όμως, και εσωτερικές δυσμενείς συγκυρίες που υπαγορεύουν επαγρύπνηση, κινητοποίηση και ανάληψη συστηματικής δράσης για την αποτροπή των δυσμενών επιπτώσεων ή, τουλάχιστον, τον περιορισμό τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Δυστυχώς, και τούτο πρέπει να λεχθεί χωρίς καμιά δόση υπερβολής, η μέχρι τώρα αντιμετώπιση της κατάστασης από μέρους των κυβερνώντων δεν είναι επαρκής και ανάλογη των περιστάσεων.

Παρατηρείται, απλά, μια προσέγγιση αμυντικής συμπεριφοράς από μέρους των ιθυνόντων έναντι κάποιων υποτονικών κριτικών υποδείξεων, με επίκληση είτε των θετικών αποτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας που προβλέπεται στο 3.7% για το 2008, είτε του δημοσιονομικού πλεονάσματος που προεκτιμάται στο 1.7%, είτε της χαμηλής ανεργίας που αναμένεται να κυμανθεί στο 3.5% μέχρι 4% κατά το τρέχον έτος.

Πρόκειται, δυστυχώς, για απογοητευτική διαπίστωση, που τείνει να οδηγήσει σε υιοθέτηση ή και παγίωση νοοτροπίας καθησυχασμού και, κατ’ ακολουθία, εφησυχασμού. Ασφαλώς και αντενδείκνυται ο πανικός. Και βεβαίως επιβάλλεται η επικράτηση ψυχολογίας λελογισμένης αισιοδοξίας. Ταυτόχρονα και παράλληλα, όμως, υπαγορεύεται από τα δεδομένα και τις περιστάσεις αυξημένη επαγρύπνηση και, κυρίως, αναπροσαρμογή και επανιεράρχηση βασικών κοινωνικοοικονομικών στοχεύσεων, με τον καταρτισμό ενός έκτακτου σχεδιασμού βραχυμεσοπρόθεσμης πνοής, ο οποίος να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες και τις προοιωνιζόμενες δυσμενείς περιστάσεις και εξελίξεις.

Ήδη, ο πληθωρισμός στη χώρα μας διακυμαίνεται σταθερά μεταξύ 4.6% και 4.9% στο πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους, με ανάλογη διαμόρφωση του εναρμονισμένου δείκτη ο οποίος διακυμαίνεται μεταξύ 4.3% και 4.7% κατά την ίδια χρονική περίοδο. Αξιοσημείωτο είναι, μάλιστα, το γεγονός ότι ο μέσος εναρμονισμένος δείκτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο 3.3%, δηλαδή τουλάχιστον μια εκατοστιαία μονάδα χαμηλότερα από το δικό μας. Ακόμη, ενδείκνυται να επισημανθεί ότι σημαντικό μέρος της αύξησης του πληθωρισμού μας δεν οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να αναλάβει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, άμεση πρακτική δράση. Η παθητική θέαση ή η πρόκριση στάσης αναμονής ανάστροφων θετικών εξελίξεων δεν επαρκεί. Αντίθετα εγκυμονεί αφεαυτής ανησυχία και επικινδυνότητα. Γιατί τα δεδομένα είναι ήδη αρκούντως δηλωτικά. Ο πληθωρισμός έχει υπερβεί τα αποδεκτά όρια και διαμορφώνεται ανεξέλεγκτα λόγω και εξωτερικών δυσμενών επιδράσεων αλλά και ανυπαρξίας πρόσφορης κυβερνητικής πολιτικής. Ο τομέας της γεωργίας έχει ήδη υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα λόγω της ανομβρίας αλλά και της εκθεμελιωτικής πολιτικής της απελθούσας κυβέρνησης, ο υποτομέας των κατασκευών διέρχεται περίοδο βραδείας αλλά σταθερής υποχώρησης, ο τουρισμός χαρακτηρίζεται κι εφέτος από μεταπτώσεις, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών πονοκέφαλο και προβληματισμό είναι φυσικό να προκαλεί το σοβαρό θέμα της μαύρης λίστας, στην οποία έχει περιλάβει τη χώρα μας η Ρωσία, χωρίς μέχρι τώρα να έχουν διαφανεί ελπίδες αφαίρεσής της.

Ενόψει των ανωτέρω, αλλά και των γενναιόδωρων προγραμματικών κοινωνικών υποσχέσεων και δεσμεύσεων του Προέδρου Χριστόφια, είμαστε υποχρεωμένοι να επισύρουμε την προσοχή των αρμόδιων διαχειριστών της οικονομίας της χώρας μας στην ανάγκη αυξημένης προσοχής και στοχευμένης δράσης. Η κατάσταση δεν είναι αποκαρδιωτική, είναι όμως δυνητικά δυσχερής και δυσμενής αν τα πράγματα αφεθούν να εξελίσσονται χωρίς σοβαρό θετικό επηρεασμό τους.

Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου είναι πρώην Υπουργός Οικονομικών και Εσωτερικών και τέως Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>