Γράφει:

Πολιτική και θέσεις της Υπηρεσίας Ενέργειας για τη χρήση των βιοκαυσίμων στις μεταφορές.

 

του Αλέξανδρου Χαραλαμπίδη

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εναρμονιστεί με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την χρήση των βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές και έχει καθορίσει ως εθνικό ενδεικτικό στόχο για τα έτη 2008-2010 το ποσοστό 2.5% για την αντικατάστασης των συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα. Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει εκδώσει διάταγμα βάσει του οποίου οι προμηθευτές πετρελαιοειδών στην κυπριακή αγορά υποχρεούνται να αναμειγνύουν βιοκαύσιμα στα συμβατικά καύσιμα, έτσι ώστε η μέση ετήσια ενεργειακή περιεκτικότητα των συμβατικών καυσίμων σε βιοκαύσιμα να ανέρχεται τουλάχιστον στο 2% της συνολικής ενεργειακής περιεκτικότητας των καυσίμων. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής βιοντίζελ από εγχώρια χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια και άλλα ζωικά λίπη, αλλά αυτά δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το 0.5% του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης των συμβατικών καυσίμων κίνησης. Λόγω όμως της υψηλής τιμής των βιοκαυσίμων συγκριτικά με τα συμβατικά καύσιμα, έχει εκδοθεί διάταγμα βάσει του οποίου τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, ο Κύπριος καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με επιπρόσθετο κόστος στις μεταφορές. Σημειώνεται επίσης, ότι με βάση τους περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμους του 2005 και 2007, απαγορεύεται η διάθεση και πώληση βιοκαυσίμων που έχουν παραχθεί από γενετικά τροποποιημένα φυτά.

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όμως, παρά την συμμόρφωση της με τις σχετικές οδηγίες, πάντα εξέφραζε, και εκφράζει, τις ανησυχίες της σχετικά με την χρήση των βιοκαυσίμων και με τις αρνητικές επιπτώσεις των καλλιεργειών βιοκαυσίμων στην αύξηση των τιμών των σιτηρών και στην αποψίλωση των δασών. Παρόλα αυτά, η Υπηρεσία Ενέργειας, μέσω του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα για την προώθηση της έρευνας για την εγχώρια παραγωγή των βιοκαυσίμων. Το ερευνητικό πρόγραμμα, είχε σκοπό την πειραματική μελέτη της δυνατότητας χρησιμοποίησης διαφόρων φυτών ως ενεργειακές καλλιέργειες και της βιωσιμότητας των ενεργειακών καλλιεργειών στην Κύπρο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παραγωγή ενεργειακών φυτών στην Κύπρο, και κατ’ επέκταση η παραγωγή βιοκαυσίμων, λόγω του ότι δεν υπάρχει επαρκής γεωργικής γη και οι απαιτούμενες ποσότητες νερού, είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτρεπτική.

Ως εκ τούτου, η ασφάλεια του εφοδιασμού, ένας από τους στόχους της ΕΕ, δεν εξασφαλίζεται στην περίπτωση της Κύπρου και η θέση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι ότι δεν είναι δικαιολογημένη μια ενιαία πολιτική της ΕΕ στο θέμα της χρήσης των βιοκαυσίμων στις μεταφορές, αλλά πρέπει:

(α) κάθε χώρα ή περιοχή να εξετάζεται διαφορετικά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη γεωργική γη στην επικράτεια της και προπάντων, τη δυνατότητα εγχώριας παραγωγής βιομάζας και βιοκαυσίμων, και

(β) να τεθούν αυστηρά κριτήρια αειφορίας και σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή βιοκαυσίμων, πριν εφαρμοστούν τα αναγκαστικά ποσοστά αντικατάστασης καυσίμων με βιοκαύσιμα, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης είναι Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών στην Υπηρεσία Ενέργειας

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>