Γράφει:

Καθορισμός δυναμικού ενεργειακών καλλιεργειών στην Κύπρο

του Πόλυ Πολυκάρπου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε αυστηρούς στόχους για μείωση της εκπομπής αερίων στην ατμόσφαιρα, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με την χρήση της νέας τεχνολογίας στα μηχανοκίνητα οχήματα για να καταστούν πιο φιλικά προς το περιβάλλον και την υποχρέωση των Κρατών Μελών της να αναπτύξουν τις καλλιέργειες ενεργειακών φυτών και να δώσουν έμφαση στην αξιοποίηση της βιομάζας γενικότερα για παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της παραγωγής βιοκαυσίμων μπορεί να προσφέρει νέες διεξόδους για τη γεωργία και νέες δυνατότητες για τη διαφοροποίηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.

Η χρήση της βιομάζας ως εναλλακτικής πηγής ενέργειας φαίνεται να είναι περιορισμένη κάτω από τις Κυπριακές συνθήκες. Η Κύπρος αντιμετωπίζει ήδη σοβαρή έλλειψη νερού και έχει περιορισμένη καλλιεργήσιμη γεωργική γη, παράγοντες που περιορίζουν την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών που δίδουν τις πρώτες ύλες για παραγωγή βιοκαυσίμων. Μια δυνατότητα είναι η χρήση των μη εμπορεύσιμων πατατών και φρούτων και παραπροϊόντων από γεωργικές βιομηχανίες για παραγωγή βιοαιθανόλης. Η ποσότητα όμως των υλικών αυτών είναι σχετικά περιορισμένη και η σύνθεση και ποιότητα μπορεί να μεταβάλλεται σημαντικά. Φυτά όπως το γλυκό σόργο, από τα οποία μπορεί να παραχθεί βιοαιθανόλη, μπορεί να καλλιεργηθούν σε περιοχές που διαθέτουν ανακυκλωμένο νερό που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο. Στις ίδιες περιοχές μπορεί να καλλιεργηθεί και ο ηλίανθος για παραγωγή βιοντίζελ, καθώς και η αγριαγκινάρα για παραγωγή βιοντίζελ και βιομάζας. Η καλλιέργεια άλλων σποροδοτικών φυτών που καλλιεργούνται σε άλλες χώρες, όπως π.χ. της ελαιοκράμβης, δεν φαίνεται να είναι εφικτή για τα Κυπριακά δεδομένα.

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «ΕΝΕΡΚΑΛ» που διεξάγεται στο ΙΓΕ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου και συγχρηματοδοτείται από το ΙΠΕ, γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν τα ενεργειακά φυτά που μπορούν να καλλιεργηθούν στην Κύπρο και να εκτιμηθούν οι διαθέσιμες ποσότητες κάθε μορφής βιομάζας σε Παγκύπρια κλίμακα ούτως ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας μίας ή δύο κεντρικών μονάδων για παραγωγή στερεών και υγρών βιοκαυσίμων. Το μεγαλύτερο κόστος της όλης διαδικασίας είναι η περισυλλογή της βιομάζας που βρίσκεται διάσπαρτη σε μικρές ποσότητες και η μεταφορά της στον σταθμό επεξεργασίας. Τέτοιοι σταθμοί επεξεργασίας θα μπορούσαν να γίνουν στα πλαίσια των Ομάδων Παραγωγών. Παράλληλα, θα μπορεί να ρυθμίζεται και η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών από τα μέλη των Ομάδων, ανάλογα με τη διαθέσιμη γη και τα αποθέματα νερού, που θα τροφοδοτούν με βιομάζα τους σταθμούς επεξεργασίας βιοκαυσίμων της Ομάδας.

Για κάθε περίπτωση πρέπει να διεξάγεται μελέτη βιωσιμότητας, γι αυτό το ΙΓΕ με τον πειραματισμό του παρέχει τις απαιτούμενες παραμέτρους για τις μελέτες αυτές όπως π.χ. την περιεκτικότητα σε ενέργεια των διαφόρων φυτών, κ.α. Το κόστος του εξοπλισμού για παραγωγή βιοντίζελ είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με τα άλλα βιοκαύσιμα. Έτσι είναι πιο εφικτή η δημιουργία περισσότερων βιοτεχνιών παραγωγής βιοντίζελ από τηγανέλαια, ηλιανθέλαιο ή σπορέλαιο αγριαγκινάρας. Τα υποπροϊόντα από την παραγωγή βιοντίζελ όπως η γλυκερίνη αποτελούν όμως σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών προσπαθεί να εξεύρει λύση με την μετατροπή της γλυκερίνης σε λίπασμα γα τα φυτά. Για τον σκοπό αυτό έχει προμηθευτεί με σύγχρονο εξοπλισμό για πειραματισμό στην παραγωγή τόσο βιοντίζελ όσο και βιοαιθανόλης από αμυλούχα και σακχαρούχα υλικά καθώς και βιοαερίου από βιομάζα.

Ο Πόλυς Πολυκάρπου είναι Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’ (Εδαφολογία, Χρήση νερού και περιβάλλον)

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>