Γράφει:

Λαθρομετανάστευση: Νάρκη στα θεμέλια της εθνικής και πολιτισμικής συνοχής μας

του Φοίβου Κλόκκαρη

Το παρόν άρθρο δεν στοχεύει στην ανάλυση του θέματος μετανάστευση/λαθρομετανάστευση και των σοβαρών κινδύνων για την πατρίδα μας, που αν δεν αντιμετωπισθούν άμεσα και αποτελεσματικά, θα οδηγήσουν σε δημογραφική συρρίκνωση των Ελλήνων της Κύπρου, αλλά να θίξει μόνο μία πτυχή του θέματος με αφορμή άρθρο του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην εφημερίδα Σημερινή (5 Απριλίου 2008) με τίτλο «Οι προκλήσεις της μεταναστευτικής πολιτικής».

Με βάση στοιχεία από το υπουργείο εσωτερικών, τα τελευταία χρόνια είχαμε είσοδο λαθρομεταναστών στις ελεύθερες περιοχές όπως παρακάτω:
- Το 2005: 5,191 λαθρομετανάστες εκ των οποίων 5,175 από τα κατεχόμενα.
- Το 2006: 3,778 λαθρομετανάστες εκ των οποίων 3,762 από τα κατεχόμενα.
- Το 2007 (μέχρι Αύγουστο): 3,200 λαθρομετανάστες εκ των οποίων 3,197 από τα κατεχόμενα.

Κάθε χρόνο έχουμε είσοδο από τα κατεχόμενα περίπου 4,000 λαθρομεταναστών (οι πλείστοι ασιατικής καταγωγής, μουσουλμανικού θρησκεύματος) στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Από αυτούς ποσοστό πέραν του 90% εισέρχεται από την περιοχή των Βρεττανικών Βάσεων (ΒΒ) Δεκέλειας από σημεία του εδάφους και θαλάσσης που δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ).

Με βάση στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της ΚΔ (Δημογραφική έκθεση 2006) στο τέλος του 2006 η σύνθεση του πληθυσμού της Κύπρου ήταν:
- Ελληνοκύπριοι: 660,000 ή 76,1%
- Τουρκοκύπριοι: 88,900 ή 10,2%
- Ξένοι Υπήκοοι: 118,000 ή 13,7%

Σε αυτούς τους αριθμούς δεν περιλαμβάνονται οι έποικοι στα κατεχόμενα
(ανέρχονται σε 160,000 με βάση τα στοιχεία της Δημογραφικής Έκθεσης 2006 της ΚΔ), ούτε οι λαθρομετανάστες που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. Οι μετανάστες και λαθρομετανάστες με βάση στοιχεία μελέτης της Κίνησης για τη Σωτηρία της Κύπρου με τίτλο «Ο Κίνδυνος Δημογραφικής Αλλαγής Μετανάστες, Λαθρομετανάστες», του Σεπτεμβρίου του 2007, ανέρχονται σε 160,000, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές πηγές τις οποίες επικαλείται η μελέτη.

Το θέμα της αύξησης της μετανάστευσης και λαθρομετανάστευσης Ασιατών και Αφρικανών προς την Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις και δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους για την εθνική και πολιτισμική συνοχή πολλών Ευρωπαϊκών Χωρών. Η Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Αυστρία, Σουηδία και άλλες χώρες της ΕΕ έχουν υιοθετήσει αυστηρό νόμο θετικό πλαίσιο που αποκλίνει μερικές φορές και από τα θέσμια της ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος που είναι θέμα ύψιστης εθνικής σημασίας (π.χ. η Βρετανία ζήτησε από την ΕΕ και πέτυχε εξαίρεση από το καθεστώς της Συνθήκης Σέγκεν).

Πέραν τούτου η μεταναστευτική πολιτική των περισσοτέρων κρατών μελών της ΕΕ προσδιορίζει ποσοστό μεταναστών ως όριο ασφαλείας για τη συνοχή και ασφάλεια του κράτους των, που δεν υπερβαίνει το 10%. Στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου έχουμε ποσοστό μεταναστών / λαθρομεταναστών περίπου 18% σε σχέση με το πληθυσμό μας. Στο άρθρο του ο κ. Συλικιώτης αναλύει τις ενέργειες στις οποίες θα επικεντρωθεί η προσπάθεια της ΚΔ για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης χωρίς να περιλαμβάνει σ’ αυτές το μείζον και καθοριστικής σημασίας θέμα της Παρεμπόδισης εισόδου από τις ΒΒ Δεκέλειας, αφού είναι γνωστό ότι αποτελούν την κύρια πύλη εισόδου λαθρομεταναστών στις ελεύθερες περιοχές. Το κύριο ζητούμενο είναι η παρεμπόδιση εισόδου, και όχι ο χειρισμός τους μετά την είσοδο, όταν θα έχουμε φορτωθεί το πρόβλημα.

Η όλη κατάσταση αποτελεί παραβίαση από τη Βρετανία των διατάξεων του «Πρωτοκόλλου 3 σχετικά με τις Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στη Κύπρο» που υιοθετήθηκε από Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Οκτωβρίου 2002. Το άρθρο 5 του εν λόγω πρωτοκόλλου καθορίζει ότι «Δεν θα απαιτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία να διενεργεί ελέγχους στα πρόσωπα που διέρχονται από τα χερσαία και θαλάσσια όρια της με τις κυρίαρχες περιοχές Βάσεων..» και «..Το Ηνωμένο Βασίλειο θα διενεργεί ελέγχους στα πρόσωπα που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων..»

Εκτιμώ ότι στην όλη προσπάθεια της ΚΔ για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει να περιληφθούν και τα παρακάτω μέτρα που σχετίζονται με τις ΒΒ:

(1) Να υιοθετήσουμε άμεσα αποτελεσματική μέθοδο παρεμπόδισης εισόδου λαθρομεταναστών από τα κατεχόμενα και ιδιαίτερα από σημεία μεταξύ των ελευθέρων περιοχών και των ΒΒ Δεκέλειας που ελέγχονται από την ΚΔ (Η Κίνηση για τη Σωτηρία της Κύπρου, εισηγείται τη δημιουργία ειδικού Σώματος με πρόσληψη 400 ανδρών υπό την Αστυνομία για την επιτήρηση της γραμμής αντιπαρατάξεως) για λόγους Εθνικής ασφάλειας και Δημοσίας Τάξεως.

(2) Να προβάλουμε ως μείζον θέμα στην ΕΕ την αδυναμία – ηθελημένη ή μη – της Βρεττανίας να παρεμποδίζει την είσοδο λαθρομεταναστών από σημεία επαφής των ΒΒ με τα κατεχόμενα και από τις ακτές των ΒΒ Δεκέλειας, που δεν ελέγχονται από τη ΚΔ (Εξωτερικά σύνορα των ΒΒ), κατά παράβαση του άρθρου 5 του σχετικού πρωτοκόλλου 3 που αφορά τις ΒΒ.

(3) Να κινήσουμε τη διαδικασία τροποποίησης του πρωτοκόλλου 3 για τις ΒΒ επειδή στον όρο «εξωτερικά σύνορα των κυρίαρχων περιοχών Βάσεων» (Μέρος IV 1(α)) δεν διευκρινίζεται η υποχρέωση των ΒΒ για έλεγχο του χερσαίου τμήματος επαφής των ΒΒ Δεκέλειας με τις κατεχόμενες περιοχές, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει πρόσβαση.

Είναι αναγκαίο να τεθεί τέρμα στο απαράδεκτο φαινόμενο να παραλαμβάνουμε συνεχώς λαθρομετανάστες μέσω των ΒΒ Δεκέλειας, που είτε εισέρχονται λάθρα είτε παραδίδονται από τους Βρεττανούς στη ΚΔ (ας τους αποστέλλουν στο Λονδίνο). Το πρόβλημα είναι μείζον, πρωτίστως εθνικό και απαιτείται άμεση αντιμετώπιση του γιατί είναι εξίσου επικίνδυνο όπως ο εποικισμός στα κατεχόμενα. Είναι νάρκη που εμπεριέχει το σπέρμα εθνοπολιτισμικής κρίσης που θα πλήξει αναπόφευκτα τον ελληνισμό στις ελεύθερες περιοχές.

Ο Φοίβος Κλόκκαρης είναι αντιστράτηγος ε.α., πρώην Υπουργός Άμυνας

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>