Γράφει:

Πολιτική ασύλου στην Κύπρο

του Μάκη Πολυδώρου

Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι ήταν υποκείμενα δίωξης στη χώρα τους για λόγους εθνικότητας, φυλής, θρησκείας, πολιτικής τοποθέτησης, η συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, μπορούσαν πλέον να υποβάλλουν στην Κύπρο αίτηση για παροχή προστασίας. Παράλληλα το κράτος μέχρι να εξετάσει το αίτημά τους, έπρεπε να τους παράσχει τα μέσα για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Συγκεκριμένα, οι αιτητές διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση είτε σε δημόσιο βοήθημα, είτε σε απασχόληση κυρίως στη γεωργο-κτηνοτροφία, είτε φιλοξενούνται στο κέντρο υποδοχής αιτητών ασύλου στην Κοφίνου.

Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η δημιουργία δομών για την εξέταση αιτημάτων ασύλου κατέστησε την Κύπρο πόλο έλξης για πολλούς λαθρομετανάστες οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν παραμονή και απασχόληση στην Κύπρο, υποβάλλουν αιτήσεις για διεθνή προστασία. Πολλές φορές οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους για ένα καλύτερο μέλλον, εισέρχονται στην Κύπρο παράνομα και, παροτρυνόμενοι από διάφορα κυκλώματα, αποτείνονται για άσυλο, παρά το γεγονός ότι δεν διατρέχουν οποιοδήποτε κίνδυνο στη χώρα τους πέραν των οικονομικών τους προβλημάτων.

Αναφέρεται συναφώς πως το 2002 είχαν υποβληθεί 839 αιτήσεις για άσυλο, το 2003 παρατηρήθηκε απότομη αύξηση και ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 4,032, το 2004 στις 9,285, το 2005 στις 7,291, το 2006 στις 4,286, το 2007 στις 5,905 και κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2008 στις 1,597 αιτήσεις. Κατά την πιο πάνω περίοδο εξετάστηκαν συνολικά 23,071 περιπτώσεις. Σε 65 περιπτώσεις αναγνωρίστηκε το καθεστώς του πρόσφυγα και σε άλλες 286 περιπτώσεις χορηγήθηκε επικουρική προστασία ή ανθρωπιστικό καθεστώς. Από τα πιο πάνω δεδομένα φαίνεται καθαρά ότι στην καταπληκτική τους πλειοψηφία τα αιτήματα ήταν αβάσιμα.

Το κύριο μέλημα των αρχών της Δημοκρατίας είναι η παροχή προστασίας σε όσους την έχουν ανάγκη. Παράλληλα όμως, είναι επιβεβλημένη και η λήψη μέτρων για καταπολέμηση της κατάχρησης, διότι αυτή λειτουργεί σε βάρος των δικαιωμάτων των πραγματικών προσφύγων και θέτει παράλληλα σε κίνδυνο την αποτελεσματική λειτουργία του όλου συστήματος. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος του μεγάλου αριθμού αιτημάτων ασύλου λαμβάνονται συνεχώς μέτρα για επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασής τους, ούτως ώστε να αποθαρρύνονται όσοι υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου με αποκλειστικό σκοπό την παράταση της παραμονής τους στην Κύπρο.

Παράλληλα, επειδή η πλειοψηφία των αλλοδαπών που εισέρχονται παράνομα στην Κύπρο χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό το έδαφος της Τουρκίας και στη συνέχεια το κατεχόμενο από τα τουρκικά στρατεύματα μέρος της Κύπρου, γίνονται συνεχείς προσπάθειες για ανάδειξη του θέματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για άσκηση πιέσεων προς την Τουρκία, η οποία ως υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ οφείλει να λάβει τα δέοντα μέτρα για τερματισμό του φαινομένου.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας είναι οι προσπάθειες που γίνονται και πρέπει να γίνονται για συνεχή βελτίωση των συνθηκών υποδοχής αιτητών ασύλου, όπως και για ένταξη στην κοινωνία των ατόμων που έτυχαν διεθνούς προστασίας. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, όπως και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται προγράμματα σχετικά με την ένταξη και την υποδοχή.

Εν κατακλείδι, το κυριότερο μήνυμα που πρέπει να δοθεί είναι ότι, έστω και αν υπάρχει κατάχρηση του συστήματος ασύλου, εν τούτοις ένα ποσοστό από τους αιτητές είναι άνθρωποι που έχουν πραγματικά ανάγκη προστασίας και, ως εκ τούτου, η κυπριακή κοινωνία πρέπει να αντικρίζει πάντοτε με συμπάθεια και αλληλεγγύη, μακριά από ρατσιστικά και ξενοφοβικά αισθήματα, όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας.

Ο Μάκης Πολυδώρου είναι Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ασύλου

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>