Γράφει:

Το πρόβλημα εποχικότητας στον τουρισμό της Κύπρου μεγαλώνει

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου είναι το πρόβλημα της εποχικότητας. Η Περίοδος υψηλής Τουριστικής κίνησης διαρκεί από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο με κορύφωση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η υπερσυγκέντρωση ξένων επισκεπτών την καλοκαιρινή περίοδο συνεπάγεται τη μη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του χρόνου και εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου. Κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επέκταση της περιόδου αυτής.

Το πρόβλημα της εποχικότητας μπορεί, σε ένα βαθμό, να αντιμετωπισθεί με μορφές τουρισμού όπως: αγροτικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός θρησκευτικός τουρισμός, spa tourism κ.λ.π. Η παροχή κινήτρων όπως η διαφοροποίηση της τιμής, είναι απαραίτητη για μείωση του προβλήματος. Ήδη κάποιες ενέργειες άρχισαν να πραγμα-τοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς. Παρόλα αυτά ο αριθμός των αφίξεων, για την περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης, έχει μειωθεί κατά 30% σε σχέση με το 1996. (Πίνακας 1).

Σε μια προσπάθεια για άμβλυνση της εποχικότητας θα πρέπει να γίνεται εντοπισμός της χώρας προέλευσης των ξένων επισκεπτών για κάθε εποχή του χρόνου, διερεύνηση του προφίλ των τουριστών αυτών ( πχ ηλικία, επιθυμίες, προτιμήσεις) και, κατά συνέπεια, εντοπισμός αγορών στόχων για τη περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης. Για παράδειγμα το μάρκετινγκ θα μπορούσε να στοχεύσει σε άτομα τρίτης ηλικίας τα οποία έχουν την δυνατότητα να ταξιδεύουν οποτεδήποτε.

Ο πιο πάνω πίνακας έχει προκύψει μετά από επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν την περίοδο 1996-2006 χρησιμοποιώντας την μέθοδο Seasonal Decomposition analysis, μέσων του SPSS. Στον Πίνακα 2 φαίνεται ότι κατά την περίοδο 1996-2006 ξένοι επισκέπτες από Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρωσία, Μέση Ανατολή έδειξαν προτίμηση για τον μήνα Αύγουστο, ενώ από την Ιρλανδία και τις Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες έδειξαν προτίμηση για τον μήνα Ιούλιο. Ξένοι επισκέπτες από Γερμανία και Ελβετία έδειξαν προτίμηση για τον μήνα Οκτώβριο, ενώ οι Γάλλοι για τον μήνα Απρίλιο. Η Γερμανία, η Ελλάδα και η Γαλλία φαίνονται καλές αγορές στόχοι για προσπάθεια αύξησης της τουριστικής κίνησης κατά την περίοδο χαμηλής εποχικότητας. Παράλληλα οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να εστιάζονται σε υψηλής προτεραιότητας αγορές όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία.

Η στρατηγική διαφοροποίησης του “μείγματος προϊόντος” μπορεί στην πράξη να είναι στενά συνδεδεμένη με τη στρατηγική διαφοροποίησης της αγοράς. Γι αυτό είναι σημαντική η ανεύρεση διαφορετικών αγορών στόχων. Σε μια προσπάθεια μείωσης του προβλήματος της εποχικότητας θα πρέπει να γίνονται συστηματικά έρευνες αγοράς για όλες τις αγορές στόχους και κατάλληλα σχέδια μάρκετινγκ θα προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς.

Η Νατάσα Καπετάνιου είναι Lecturer in Marketing Management

One Comment

  1. ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ
    24 Οκτωβρίου 2013 09:09

    Νατάσα μου, συγχαρητήρια για το άρθρο σου και για τις σωστές επισημάνσεις.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>