EN ΣΥΝΤΟΜΙΑ: Οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ, ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών Της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο 2008 ανήλθαν σε 307,237 σε σύγκριση με 282,465 τον Ιούνιο 2007, σημειώνοντας δηλαδή αύξηση 8.8%. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε από τους «πιστούς» Βρετανούς τουρίστες και την Βοειοανατολική Ευρώπη. Πιο αναλυτικά, σημειώθηκε αύξηση 7,7% στις αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 148,941 τον Ιούνιο του 2007 ανήλθαν σε 160,373 τον Ιούνιο του 2008), 19.5% αύξηση από τη Ρωσία (από 24,672 σε 29,494) και 17.6% αύξηση από τη Σουηδία (από 15,933 σε 18,737 φέτος). Αντίθετα μείωση κατά 2.8% στις αφίξεις τουριστών σημειώθηκε από τη Γερμανία (10,833 τον Ιούνιο του 2008 σε σύγκριση με 11,145 τον Ιούνιο του 2007).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2008 (δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη και τον τουρισμό κατά τους χειμερινούς μήνες) οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 989,851 σε σύγκριση με 964,097 την αντίστοιχη περίοδο του 2007, σημειώνοντας δηλαδή αύξηση κατά 2.7%.

Με βάση τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας ωστόσο, τα έσοδα από τον τουρισμό το Μάιο του 2008 ανήλθαν σε €191.3 εκ. σε σύγκριση με €204.6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας δηλαδή μείωση της τάξης του 6.5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2008 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €442.3 εκ. σε σύγκριση με €468.9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007, σημειώνοντας μείωση 5.7%.

Τα πιο πάνω αποτελέσματα χρωματίζουν μια κατιούσα πορεία όσον αφορά το επίπεδο του τουρισμού στην Κύπρο φέτος, με μικρότερη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των τουριστών. Λαμβάνοντας υπόψη και το ότι λόγω του πληθωρισμού η αγοραστική αξία του χρήματος είναι μικρότερη φέτος, γίνεται αντιληπτό ότι ότι η Κύπρος από “hot spot” της Μεσογείου και ιδανικός προορισμός για συνταξιούχους και «ματσωμένους» Ευρωπαίους, άρχισε να γίνεται πηγή έλξης εναλλακτικών φθηνών πακέτων διακοπών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ισότητας Ανδρών-Γυναικών και η Εφαρμογή τους στην Κύπρο», στην οποία απεύθυνε χαιρετισμό ο κ Χαρίλαος Σταυράκης, Υπουργός Οικονομικών. Ο κ Σταυράκης ανέφερε στην ομιλία του ότι τα δικαιώματα των γυναικών, σημαντικότατο τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια προοδευτική και δίκαιη κοινωνία, αποτελούν καθοριστικό στοιχείο οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης και ευημερίας μιας χώρας.

Ο κ Υπουργός ανέφερε επίσης ότι η πλήρης πραγμάτωση της Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ., προϋποθέτει την ισότιμη συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των πολιτών, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή, καθώς και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αποτελεί δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 και η προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών είναι αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωσε επίσης ότι η τήρηση και σε πολλές περιπτώσεις η αποκατάσταση των δικαιωμάτων των Γυναικών, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης του Δημήτρη Χριστόφια και ότι από την Κυβέρνηση αναγνωρίζεται ο σημαντικότατος ρόλος που επιτελεί η γυναίκα στη σύγχρονη Κυπριακή κοινωνία και μέσα από νομοθεσίες και θεσμούς στηρίζεται το έργο της και σέβεται την αποστολή της. Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο Οικονομικών εμπλέκεται ενεργά στο θέμα της προώθησης της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών με δύο τρόπους: Πρώτον, μέσα από το σχεδιασμό και υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής και, δεύτερον, μέσα από την κατάρτιση των στελεχών της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας.

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Καινοτομίας που διεξήγαγε η Στατιστική Υπηρεσία, το ποσοστό των επιχειρήσεων με 10 απασχολούμενους και άνω που πραγματοποίησαν καινοτομικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 2004-2006 ανήλθε σε 39.6%. Ανάμεσα στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 46.3% και στον τομέα των υπηρεσιών στο 33.5%. Ωστόσο, τα αντίστοιχα ποσοστά που καταγράφηκαν στην προηγούμενη παρόμοια έρευνα ήταν 46.1% για το σύνολο των επιχειρήσεων, 53.2% στη βιομηχανία και 37.9% στις υπηρεσίες.

Τα ποσοστά καινοτομιάς αυξάνονται με το μέγεθος της επιχείρησης: 35.0% για επιχειρήσεις με αριθμό απασχολουμένων 10-49 άτομα, 56.7% για επιχειρήσεις με 50-249 απασχολούμενους και 82.1% για επιχειρήσεις με 250 απασχολούμενους και άνω.

Το 69.7% των επιχειρήσεων με καινοτομικές δραστηριότητες ανέφεραν ότι η καινοτομία είχε ψηλό βαθμό επίδρασης στη βελτίωση της παραγωγικής ευελιξίας τους, το 62.5% στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής, το 57.5% στη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών τους, το 55.9% στη συμμόρφωση με κανονισμούς ή απαιτήσεις, το 45.3% στην αύξηση της γκάμας των αγαθών ή υπηρεσιών, το 38.0% στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας, το 37.9% στην είσοδο σε νέες αγορές ή αύξηση του μεριδίου αγοράς, το 29.2% στη μείωση του εργατικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος και το 19.9% στη μείωση του κόστους υλικών και ενέργειας ανά μονάδα προϊόντος.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις χωρίς καινοτομικές δραστηριότητες, ως οι κυριότεροι λόγοι που παρεμπόδισαν σε μεγάλο βαθμό την καινοτομία ή επηρέασαν την απόφαση για τη μη εφαρμογή καινοτομίας αναφέρθηκαν η ύπαρξη παλαιότερων καινοτομιών (32.2%), η έλλειψη ζήτησης για καινοτομίες (30.8%), και το πολύ ψηλό κόστος (20.6%).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΩΝ

Η Βουλή με νομοθεσία της παρέτεινε την περίοδο της διπλής αναγραφής τιμών στην Κύπρο (σε Ευρώ και σε Κυπριακές Λίρες) για άλλους τρεις μήνες και, κατ” αυτόν τον τρόπο, θα μπορούμε τώρα να ελέγχουμε και να συγκρίνουμε τις τιμές μέχρι το τέλος του έτους αντί τις 30 Σεπτεμβρίου που είχε αρχικά αποφασιστεί. Από τις αρχές του νέου έτους η Κυπριακή Λίρα θα είναι οριστικά πλέον παρελθόν.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος εισηγήθηκε ότι η διπλή αναγραφή των τιμών θα έπρεπε να παραταθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2009, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι οι περισσότεροι Κύπριοι ακόμα υπολογίζουν τα πάντα σε Λίρες και ότι ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει και “συλλάβει” την αληθινή αξία του Ευρώ(!). (Ναι, επίσης χρησιμοποιούμε την οκά ως μέτρο βάρους, τα γαλόνια για να βάλουμε βενζίνη και το μίλι ως μέτρο απόστασης.) Ο κος Σιζόπουλος συμπλήρωσε επίσης ότι αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι είναι έρμαιο στα χέρια των καιροσκόπων. Ωστόσο, το σύνολο των Βουλευτών αποφάσισε ότι τρεις επιπρόσθετοι μήνες είναι αρκετός καιρός και έτσι ψήφισαν ομόφωνα (!) την παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Ωστόσο, ο Υπουργός Οικονομικών διαφώνησε με αυτή την παράταση, κρίνοντάς την ως μη αναγκαία και υπογραμμίζοντας ότι η περίοδος μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου καθορίστηκε βάσει των γραμμών της ΕΕ. Το Υπουργείο σημείωσε επίσης ότι όσο περισσότερο παραμείνει η διπλή αναγραφή, τόσο πιο δύσκολος θα είναι ο «αποχωρισμός» μας από την Λίρα και η προσαρμογή στο Ευρώ.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>