Γράφει:

Η έρευνα και τεχνολογία στην υπηρεσία διαχείρισης υδάτινων πόρων

Η σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων απαιτεί και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση, προστασία και έλεγχο της ποιότητας του νερού. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η χρήση αισθητήρων οι οποίοι μετρούν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του νερού που είναι στα φράγματα ή που αντλείται από τις διατρήσεις, όπως επίσης και αυτού που παραδίδεται στους καταναλωτές. Με την ανάλυση των δεδομένων αυτών, είναι δυνατό να εξάγεται μία ολοκληρωμένη εικόνα για την υδατική κατάσταση του νησιού ανά πάσα στιγμή, καθώς επίσης και να επιδιώκεται ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός για τις μελλοντικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, λόγω της ανοικτής φύσης τους οι υδάτινοι πόροι είναι ευάλωτοι σε κινδύνους, οι μπορεί να αλλάξουν την ποιότητα του νερού, ή σε βλάβες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν απώλειες. Οι ερευνητικοί φορείς και οι φορείς διαχείρισης μπορούν να συνεργαστούν για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, π.χ. μέσω της ανάπτυξης υπολογιστικών συστημάτων, τα οποία να ανιχνεύουν έγκαιρα τα προβλήματα και να προτείνουν λύσεις. Παράλληλα, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εξελιγμένα μοντέλα για την πρόβλεψη των μελλοντικών αποθεμάτων και αναγκών, τα οποία να προειδοποιούν τους αρμόδιους φορείς για επικείμενα προβλήματα.

Κάτι αντίστοιχο επιδιώκει το ερευνητικό κέντρο CSIRO, στην Αυστραλία, με τη δημιουργία ενός «Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτινων Πόρων» αποτελούμενο από πληροφοριακά συστήματα, τα οποία να παρουσιάζουν ανά πάσα στιγμή την υδατική κατάσταση στη χώρα και να κάνουν προβλέψεις για την μελλοντική κατάσταση. Ανάμεσα σε άλλα, εξέτασε το πρόβλημα της αποφυγής χρήσης αλμυρού νερού σε αγροτικές καλλιέργειες (εξαιτίας της υφαλμύρινσης), χρησιμοποιώντας ασύρματα δίκτυα αισθητήρων χαμηλού κόστους, τροφοδοτούμενα με ηλιακή ενέργεια, για να συλλέγουν δεδομένα για την ποιότητα του αρδεύσιμου νερού, την εξωτερική θερμοκρασία, την υγρασία στο έδαφος κλπ. Τα δεδομένα επιστρέφουν μέσω διαδικτύου σε ένα κεντρικό σύστημα για περαιτέρω επεξεργασία. Ταυτόχρονα, οι αγρότες ενημερώνονται άμεσα όταν η ποιότητα του νερού που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν είναι ακατάλληλη για πότισμα. Με αυτό τον τρόπο από την πλευρά του καταναλωτή επιτυγχάνεται εξοικονόμηση νερού και προστασία της ποιότητας της παραγωγής, ενώ από την πλευρά του φορέα διαχείρισης υπάρχει άμεση πληροφόρηση για την ποιότητα του νερού της περιοχής και για το κατά πόσο χρησιμοποιείται ορθολογικά από τους χρήστες.

Με αντίστοιχο τρόπο, η κυπριακή ερευνητική κοινότητα μπορεί να συνεισφέρει στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «ΚΟΙΟΣ» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο διεξάγει έρευνα που σχετίζεται με τεχνολογίες ασύρματων δικτύων αισθητήρων και τη χρήση τους για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού σε φράγματα και δίκτυα υδατοπρομήθειας, καθώς και «έξυπνα συστήματα» για την έγκαιρη ανίχνευση αλλαγών στην ποιότητα και για τη διάγνωση βλαβών στα δίκτυα παροχής. Σε αυτά τα έργα ήδη συνεργάζονται ερευνητικές εταιρείες, πανεπιστήμια του εξωτερικού, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Σε τελική ανάλυση, η χρήση καινοτόμων τεχνολογικών συστημάτων θα διευρύνει την αντίληψή μας για την υδατική κατάσταση και θα ενισχύσει το έργο και την ποιότητα υπηρεσιών των αρμόδιων φορέων, βοηθώντας στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης του πολύτιμου αυτού αγαθού.

http://www.csiro.au
http://www.wron.net.au
http://www.kios.org.cy

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>