Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Προκηρύξεις μέτρων

 

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 άρχισε να υλοποιείται σταδιακά αμέσως μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο του 2007. Σε πρώτη προτεραιότητα τέθηκε η προκήρυξη του μέτρου 2.5, το οποίο προβλέπει δράσεις προστασίας των δασών και αναδάσωση καμένων περιοχών. Η ανάγκη προκήρυξης του μέτρου ήταν άμεση λόγω των σοβαρών καταστροφών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007. Τον Απρίλιο του 2008 προκηρύχθηκε το μέτρο 1.6, το οποίο προβλέπει ενισχύσεις ύψους 40% του συνολικού κόστους των επενδύσεων στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Η 1η προκήρυξη του μέτρου 1.6, η οποία είχε ως συνολικό διαθέσιμο ποσό €12.000.000, ολοκληρώθηκε στο τέλος Αυγούστου 2008.

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο τεύχος, στις 18 Ιουλίου 2008 προκηρύχθηκε το επενδυτικό μέτρο 1.5.1 με συνολικό ποσό για την 1η προκήρυξη € 25.000.000. Το μέτρο προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 60% του συνολικού επιλέξιμου κόστους των επενδύσεων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2008.

Δύο ακόμη σημαντικά μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού προκήρυξε πρόσφατα η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. Το μέτρο 1.2 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών» προβλέπει την οικονομική ενίσχυση για την προσέλκυση και την μόνιμη εγκατάσταση νέων γεωργών στην ύπαιθρο. Το συνολικό ποσό για την 1η προκήρυξη ανέρχεται στα €4.000.000. Το μέτρο 1.3 «Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών» προωθεί την εθελοντική αποχώρηση των μεγαλύτερων σε ηλικία γεωργών και την αντικατάστασή τους από νεότερους. Το διαθέσιμο κονδύλι για την επταετία 2007-2013 ανέρχεται στα €15.000.000 και αφορά στην καταβολή στους συμμετέχοντες μηνιαίας αποζημίωσης ύψους €850. Αιτήσεις για τα δύο αυτά μέτρα μπορούν να υποβάλλονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2008.

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα 3.1 και 3.2 τα οποία αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. Στα μέτρα αυτά στα οποία βασικοί δικαιούχοι είναι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, κέντρων πληροφόρησης, θεματικών διαδρομών και μουσείων. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες καθορισμού του νομικού πλαισίου που θα διέπει την εφαρμογή του προγράμματος LEADER, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί πριν το τέλος του 2008.

Τέλος, τον Φεβρουάριο του 2009 αναμένεται να προκηρυχθούν τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του Προγράμματος, τα οποία προβλέπουν ενισχύσεις για επιπρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες στις γεωργικές τους εκτάσεις.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>