Κορυφαίο ευρωπαϊκό συνέδριο στην Κύπρο

Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης σε δράση:  Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του αύριο

 

Εξαιρετικής σημασίας για την Κύπρο αποτελεί η διοργάνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο, το διήμερο 16-17 Οκτωβρίου 2008, ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού συνεδρίου με θέμα τον καθορισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2013. Το συνέδριο έχει ως τίτλο «Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης σε δράση: Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του αύριο» και αναμένεται να συμμετάσχουν πέραν των 600 συνέδρων από τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Στο συνέδριο θα παρευρεθεί η πλειοψηφία των Υπουργών Γεωργίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και οι εμπλεκόμενοι Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το συνέδριο αυτό θα αποτελέσει σταθμό στην εξέλιξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και σημείο αναφοράς για το μέλλον. Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωσή της «αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για μια ανασκόπηση των προηγούμενων επιτευγμάτων και την ίδια στιγμή για την έναρξη ενός ελεύθερου και ανοικτού διαλόγου για το παρόν και τις μελλοντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια».

Το συνέδριο θα ασχοληθεί με θέματα όπως:

- η θέση των ευρωπαϊκών προϊόντων στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και η προώθησή τους μέσω της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και της αναζήτησης νέων αγορών, ο ρόλος της γεωργίας και της δασοκομίας στις κλιματικές αλλαγές, η διαχείριση του νερού και η αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης,

- η διαχείριση της γης και ο ρόλος της γεωργίας ως δημόσιο αγαθό, η σημασία των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών στην επίτευξη διατηρήσιμης αγροτικής ανάπτυξης,

- οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης και οι αναπτυξιακές προοπτικές τους, η τυπολογία τους, οι παράγοντες που επηρεάζουν την κοινονικο-οικονομική τους ανάπτυξη και οι δεσμοί με την πολιτική συνοχής της ΕΕ,

- επιτυχημένα παραδείγματα διακυβέρνησης και δικτύωσης στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα.

Κατά την δεύτερη μέρα του συνεδρίου, οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν περιοχές της υπαίθρου, ώστε να γνωρίσουν από κοντά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κυπριακού τοπίου, την παράδοση και τον πολιτισμό του νησιού. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ανάδειξη του σοβαρότατου προβλήματος της ανομβρίας που μαστίζει την Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://www.aimgroup.eu/2008/cyprusagri/index.html

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>