Γράφει:

Με δύναμη την γνώση έχει μέλλον η αγροτική οικονομία

του Πανίκου Χάμπα

Μετά την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1ην Μαΐου 2004, η αγροτική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας οριοθετείται από τα γενικότερα πλαίσια της κοινής (Κοινοτικής) Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ) η οποία διέπεται από δύο κύριους πυλώνες : Αυτόν της κοινής Οργάνωσης Αγοράς (στήριξης τιμών /εισοδημάτων των γεωργών) και αυτόν της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 της Κύπρου αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου και της αγροτικής οικονομίας. Έχοντας σαν παράδειγμα την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, διαφαίνεται ότι υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές για περαιτέρω συμβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στην γενικότερη καταβαλλόμενη προσπάθεια για αναζωογόνηση της κυπριακής υπαίθρου και της αγροτικής οικονομίας. Το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης του Π.Α.Α. 2007-2013 ανέρχεται στα €325.047.148. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, το 50% της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Το υπόλοιπο θα διατίθεται από την Κυπριακή Δημοκρατία ως εθνική συμμέτοχη. Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεισφέρει ως κρατική ενίσχυση το ποσό των €55.290.328.

Το ΠΑΑ 2007-2013 προωθείται μέσα από 4 βασικούς Άξονες:

1.Ενισχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στόχος είναι να καταστούν όχι μόνο βιώσιμες, αλλά και ανταγωνιστικές μέσα σε ένα περιβάλλον πλήρους ελευθεροποίησης του εμπορίου, με προσανατολισμό στις απαιτήσεις της αγοράς. Σαν αγροτικό κίνημα θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι όλοι οι κλάδοι της αγροτικής οικονομίας χρειάζονται πλήρη αναδιάρθρωση στον εξοπλισμό και στις υποδομές. Στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, είχαν υποβληθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων στο Καθεστώς 1.1.1 για εκσυγχρονισμό των μονάδων, αποδεικνύοντας έτσι ότι οι Κύπριοι αγρότες έχουν θέληση για να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, για αυτό και χρειάζονται βοήθεια.

2.Διατηρηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος των ευρύτερων περιοχών, με στόχους την προστασία και διαχείριση του φυσικού και ανθρωποποίητου τοπίου, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και την πρόληψη των κλιματικών αλλαγών.

3.Η διαφοροποίηση της απασχόλησης σημαντικού μέρους του γεωργικού δυναμικού σε παραγωγικά επαγγέλματα όπως ο αγροτουρισμός, οι αγροβιοτεχνίες τα αγροτοεργαστήρια κ.α. και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

4. Εδώ εντάσσονται οι δραστηριότητες τύπου Leader. Δηλαδή η δημιουργία και λειτουργία Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες θα εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την ανάπτυξη των περιοχών τους.

Το Π.Α.Α. 2007-2013 είναι λοιπόν πολυδιάστατο και πολύπλευρο και αγγίζει, θα ισχυριζόταν κανείς, όλες τις πτυχές της αγροτικής οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. Μια ημικατεχομενη Κύπρος έχει ανάγκη από μια σύγχρονη αγροτική οικονομά, η οποία να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν ο πολιτισμός, η παράδοση, η μεσογειακή κουζίνα και μια σειρά από άλλες παραδοσιακές συνήθειες. Αυτό το διαφορετικό που χαρακτηρίζει το νησί μας με γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν μοναδικές γεύσεις και άρωμα θα πρέπει να συνδυαστεί με τον εκσυγχρονισμό των μονάδων. Με αυτό τον τρόπο θα επιβιώσουν οι γεωργοκτηνοτρόφοι σε ένα εχθρικό για αυτούς περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον άκρατο ανταγωνισμό.

Επιβάλλεται λοιπόν με την δύναμη της γνώσης και την σωστή οργάνωση, τον προγραμματισμό και την τεκμηριωμένη διεκδικητικότητα να τοποθετήσουμε την κυπριακή γεωργία και κτηνοτροφία σε μια ψηλή θέση στην ΕΕ, για ένα καλύτερο μέλλον για τον Κύπριο Αγρότη.

Ο Πανίκος Χάμπας είναι Ε.Γ. ΕΚΑ Λευκωσίας και Εκτελεστικός Γραμματέας Γεωργικού Επιμελητηρίου Κύπρου

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>