Κοινή αγροτική πολιτική: Τέσσερα χρόνια εφαρμογής στην Κύπρο

Έχουν περάσει ήδη 4 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ΄ επέκταση από την έναρξη της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Πέρα όμως από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αναγκαστική εφαρμογή του κεκτημένου, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να προκαλούν αντιδράσεις ανάμεσα στους επηρεαζόμενους, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει σημαντικές ευκαιρίες και κίνητρα που αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν πραγματικά να αναμορφώσουν την αγροτική οικονομία και την κυπριακή ύπαιθρο. Από τη μια, οι εκταρικές και κεφαλικές επιδοτήσεις που παρέχονται μέσα στα πλαίσια του 1ου πυλώνα της ΚΑΠ αποτελούν μια ανάσα για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους στην προσπάθεια τους να παραμείνουν βιώσιμοι και να διατηρήσουν σε καλλιεργήσιμη κατάσταση τις εκτάσεις τους. Από την άλλη, η υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 παρέχει την δυνατότητα για εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Επιπρόσθετα, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, επιδιώκονται και άλλοι εξίσου σημαντικοί στόχοι όπως η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και της έναρξης της εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 κρίνεται σκόπιμη μια ανασκόπηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης στην Κύπρο. Την τετραετία αυτή, οι δικαιούχοι των μέτρων έλαβαν πέραν των €160 εκ. (κοινοτική και εθνική συμμετοχή) μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου, ενώ αναμένεται να καταβληθούν άλλα €325 εκ. στα πλαίσια του νέου Προγράμματος. Το ζητούμενο όμως δεν είναι η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και της αντίστοιχης εθνικής συνεισφοράς αλλά η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. Αυτό φυσικά εξαρτάται τόσο από τον αρχικό σχεδιασμό και την ορθολογική διαχείριση των πόρων των Προγραμμάτων, όσο και από την ετοιμότητα των παραγωγών μας να αξιοποιήσουν τις ενισχύσεις με τρόπο αποτελεσματικό και λογική επιχειρηματική.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>