Τεύχος 7: Νοέμβριος 2008

Η συζήτηση που έχει πυροδοτηθεί γύρω από το ζήτημα της αναθεώρησης των βιβλίων της ιστορίας με σκοπό την διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, έχει ανακινήσει μια σειρά από ζητήματα: επιστημονικά και μεθοδολογικά, ηθικά, εθνικά, διαπαιδαγωγικά κ.α. Στον “Φάκελο” του ανά χείρας τεύχους παραθέτουμε τις απόψεις έγκριτων ιστορικών, φιλολόγων και διανοουμένων επί του θέματος.