Γράφει:

Διασυνοριακό σχέδιο αξιοποίησης και αξιολόγησης της ομαλής γεωθερμίας σε Ελλάδα – Κύπρο

Το «Διασυνοριακό σχέδιο αξιοποίησης και αξιολόγησης της ομαλής γεωθερμίας στους Δήμους Μούδρου και Γεροσκήπου» υλοποιείται στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006 και, συγκεκριμένα, του μέτρου 3.2 «Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος». Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 421.440 € και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Επικεφαλής εταίρος του έργου έχει ορισθεί ο Δήμος Μούδρου. Κύριος διασυνοριακός εταίρος στην Κύπρο είναι ο Δήμος Γεροσκήπου Πάφου. Συμμετέχουν επίσης η Κοινότητα Αγίου Ευστρατίου Λήμνου, η Κοινότητα Κουκλιών Πάφου και το «Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων» του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Κύριο αντικείμενο του έργου είναι δύο Πιλοτικές Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση και το δροσισμό δημοσίων κτιρίων του Μούδρου και της Γεροσκήπου με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας. Στην πρώτη περίπτωση θα αναπτυχθεί δίκτυο τηλεκλιματισμού από την παραλία του Μούδρου ενώ στη δεύτερη θα γίνει εγκατάσταση κλειστών κάθετων γεωθερμικών εναλλακτών στο δημοτικό κολυμβητήριο Γεροσκήπου.

Οι δύο εφαρμογές θα χρησιμεύσουν ως πηγές στοιχείων για την εκπόνηση ενός «Σχεδίου αξιοποίησης ομαλής γεωθερμίας και αξιολόγησης των δυνατοτήτων εφαρμογών της στη διασυνοριακή περιοχή». Δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας, όπως η διοργάνωση δύο Ενημερωτικών Ημερίδων στο Μούδρο και τη Γεροσκήπου και ενός Επιστημονικού Συνεδρίου στην Κρήτη, θα συμβάλουν στη διάχυση της νέας τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Τα οφέλη θα είναι σημαντικά πρωτίστως για τους Δήμους Μούδρου και Γεροσκήπου, όπου θα αναπτυχθούν οι δύο πρωτότυπες εγκαταστάσεις. Θα ωφεληθούν όμως και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, δηλαδή οι Κοινότητες Αγίου Ευστρατίου και Κουκλιών, καθώς και το ΤΕΙ Κρήτης μέσα από τη διάχυση της τεχνογνωσίας και τη δημιουργία μιας τεχνολογικής δικτύωσης, η οποία θα καταβληθεί προσπάθεια να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. Τάσος Κούζουπος ανέφερε ότι το εν λόγω ερευνητικό έργο είναι τεράστιας σημασίας, τόσο για τον Δήμο Γεροσκήπου, όσο και για την Κύπρο γενικότερα. Αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα αβαθούς γεωθερμίας στην Κύπρο, το οποίο όχι μόνο θα δώσει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την βελτιστο-ποίηση των εφαρμογών, αλλά θα αποτελέσει κίνητρο και για άλλους Δήμους να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο παράδειγμα. Η γεωθερμία, λόγω του αυξημένου κόστους αρχικής εγκατάστασης, συνιστάται για μεγάλες σε μέγεθος εφαρμογές, για αυτό ακριβώς τον λόγο η εφαρμογή στο δημοτικό κολυμβητήριο του Δήμου Γεροσκήπου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Πέραν της τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας της εφαρμογής, το έργο αναμένεται να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με το γεωθερμικό δυναμικό της περιοχής. Ως γνωστό οι καταγραφές του γεωθερμικού δυναμικού στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, ως εκ τούτου εφαρμογές σαν και αυτή στη Γεροσκήπου αποτελούν σημαντική πηγή δημιουργίας βιβλιογραφίας. Ακόμα το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την απορρόφηση ευρωπαϊκών ερευνητικών κονδυλίων για προγράμματα ιδιαίτερα χρήσιμα και παραγωγικά, τα οποία αποφέρουν κοινωνικό όφελος.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>