Γράφει:

Το μεγαλύτερο έργο πληροφορικής στην Κύπρο

Η μηχανογράφηση των νοσοκομείωνΛευκωσίας και Αμμοχώστου

του Δημήτριου Περπερίδη

Ο στόχος είναι η μηχανογράφηση κάθε τμήματος των νοσοκομείων, από τα επείγοντα περιστατικά μέχρι και τα εργαστήρια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια Ευρώ. Θα εξυπηρετεί τις ανάγκες περισσοτέρων από 1500 χρηστών και θα ενσωματώσει σχεδόν 1000 υπολογιστές, εκτυπωτές, barcode readers, κτλ.

Από την φύση του το έργο θεωρείται αρκετά πολύπλοκο. Δεν είναι μόνο ο μεγάλος αριθμός των χρηστών και του εξοπλισμού που πρέπει να υποστηρίζεται από το νέο σύστημα, αλλά και η πολυμορφικότητα του συγκεκριμένου χώρου. Ένα νοσοκομείο είναι ένας αρκετά πολύπλοκος οργανισμός. Κάτω από την ίδια στέγη συνυπάρχουν ποικίλες υπηρεσίες διαφορετικής φύσεως, από ιατρικές μέχρι οικονομικές και διοικητικές. Οποιοδήποτε ολοκληρωμένο σύστημα πρέπει να διασφαλίζει την σωστή λειτουργία κάθε υπηρεσίας. Περαιτέρω, τα λάθη σε αυτό το χώρο είναι πολύ ακριβά και κοστίζουν από την ταλαιπωρία των ασθενών και υπαλλήλων μέχρι και την απώλεια ζωών.

Οι αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος οφείλονται στην έλλειψη ηλεκτρονικής μηχανογράφησης των στοιχείων του νοσοκομείου. Μέχρι πρότινος, για κάθε ασθενή υπήρχε ένα ογκώδες αρχείο το οποίο περιέχει αντίγραφα από όλες τις εξετάσεις και γνωματεύσεις. Το να βρεθεί ένα αρχείο ανάμεσα σε χιλιάδες αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Το να ανατρέξει κάποιος σε παλιότερα στοιχεία του ιστορικού του ασθενή, ακόμα πιο δύσκολο. Αρκετές φορές στοιχεία από το ιστορικό του ασθενή λείπουν. Σαν αποτέλεσμα, και λόγω πίεσης χρόνου, παραγγέλνονται οι ίδιες εξετάσεις ξανά και ξανά. Υπολογίζεται πως το 30% των εξετάσεων θα μπορούν να αποφευχθούν με σωστή τήρηση ιατρικού φακέλου.

Η υιοθέτηση μιας ενιαίας λύσης για την υποστήριξη των δύο νοσοκομείων, καθώς και ενός ηλεκτρονικού αρχείου ασθενών εισάγει τις τεχνολογικές εξελίξεις της καινούργιας δεκαετίας στο χώρο των δύο οργανισμών. Με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών θα καταργηθούν τα έγγραφα και θα επιτευχθεί η μείωση της γραφειοκρατίας. Όλες αυτές οι βελτιώσεις θα έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση του κόστους υπηρεσιών νοσηλείας, καθώς και την σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Με την χρήση ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή, η παρακολούθηση της πορείας της νόσου του γίνεται μια απλή διαδικασία. Περαιτέρω, επιταχύνεται η ασφαλής πρόσβαση σε παλιότερα στοιχεία περίθαλψης. Με το καινούργιο σύστημα βελτιώνεται σημαντικά η πληροφόρηση των συναλλασσομένων. Για παράδειγμα, οι θεράποντες γιατροί και τα εργαστήρια θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα διευκολύνουν την διεκπεραίωση της δουλεία τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα δεν σημαίνει ελεύθερη πρόσβαση. Η προστασία των ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων είναι η βασικότερη παράμετρος του έργου.

Τέλος, το νέο σύστημα θα βοηθήσει την διοίκηση του νοσοκομείου και στην λήψη σημαντικών αποφάσεων. Η άντληση πληροφοριών, όπως ποιο τμήμα των εργαστηρίων έχει το περισσότερο φόρτο εργασίας ή πόσοι ασθενείς επισκέπτονται μια συγκεκριμένη κλινική, είναι αρκετά εύκολη και τα στοιχεία ακριβή.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου άρχισε πριν από ένα χρόνο, ενώ το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία το Μάιο του 2008. Η υλοποίηση χωρίστηκε σε τρείς φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση της υποδομής και την λειτουργία των βασικών τμημάτων του νοσοκομείου. Οι υπόλοιπες φάσεις επικεντρώ-νονται σε μικρότερα και πιο εξειδικευμένα τμήματα.

Το σύστημα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί απλά σαν μια καινούργια, ολοκληρωμένη λύση η οποία θα αλλάξει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εισαγωγή του θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις σε όλους τους τομείς του νοσοκομείου. Αποτελεί δε το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του χώρου της νέας τεχνολογίας στα δύο νοσοκομεία.

Ο Δημήτριος Περπερίδης είναι επιστήμων πληροφορικής

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>