Τεύχος 12: Απρίλιος 2009

Συμπληρώνεται αυτό τον μήνα ένας χρόνος κυκλοφορίας της «Σύγχρονης Άποψης». Στον φάκελο αυτού του τεύχους καταθέτουμε περιληπτικά και σε συντομία κομμάτια από τα κυριότερα πεδία ενασχόλησής μας στα τεύχη που προηγήθηκαν, από τον Απρίλιο του 2008, οπόταν και πρωτοκυκλοφορήσαμε, μέχρι σήμερα.