Γράφει: ,

Συνέντευξη Ιωσήφ Ιωσήφ «Για μια ανθρωποκεντρική και κοινωνικά ευαίσθητη ΕΕ»

Ιωσήφ Ιωσήφ, Υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

στον Γιώργο Κέντα

 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ο χώρος με την μεγαλύτερη τριβή με την ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα. Άλλωστε η βαθιά κατανόηση της λειτουργίας, των πολιτικών και του διεθνούς ρόλου της Ένωσης αποτελεί ένα αρκετά δημοφιλές πεδίο επιστημονικής έρευνας. Συνεπώς, η ακαδημαϊκή ιδιότητα του κ. Ιωσήφ Ιωσήφ αποτελεί εξαιρετικά σημαντική παράμετρο της υποψηφιότητάς του.

Είστε ακαδημαϊκός και μάλιστα ειδικός σε διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι σημαντικότερες παράμετροι που καθιστούν την παρουσία σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρήσιμη, σε σχέση με την επιστημονική σας ιδιότητα;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι χώρος πολιτικής ζύμωσης όπου διαμορφώνεται το μέλλον της Ευρώπης, των χωρών μελών της ΕΕ και των λαών τους. Είναι όμως και το θεσμικό όργανο που παρέχει την ευκαιρία σε επίπεδο θεσμικού οργάνου να ακούονται οι περισσότερες απόψεις και να υπάρχει ο πλουσιότερος διάλογος για όλα τα θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Μπροστά σε αυτή την δυνατότητα για δημιουργική πολυ-φωνία που δίνει το Ευρωκοινοβούλιο, είναι νομίζω λογικό και χρήσιμο να υπάρχουν και πολιτικές φωνές με ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Πιστεύω ότι ιδιαίτερα φωνές που προέρχονται από πανεπιστημιακούς οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης έχουν θέση και ρόλο στην ΕΕ. Να αναφέρω επίσης ότι επιφανείς πανεπιστημιακοί από άλλες χώρες υπήρξαν μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, όπως για παράδειγμα ο επιφανής Γάλλος πολιτικός επιστήμονας Maurice Duverger και ο Ισπανός διεθνολόγος Josι Marνa Gil-Robles, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω η σύνθεση της ακαδημαϊκής προσέγγισης με την πολιτική συνεισφορά θα είναι ενισχυτική της κυπριακής εκπροσώπησης στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ποια ήταν η αντίδραση του περιβάλλοντός σας και ειδικότερα των φοιτητών σας στην απόφασή σας για υποβολή υποψηφιότητας; Προτίθεστε να εγκαταλείψετε την ακαδημαϊκή σας έδρα σε περίπτωση εκλογής σας;

Το θέμα της υποψηφιότητάς μου δεν έγινε θέμα συζήτησης με τους φοιτητές μου. Απλά το θεώρησαν κάτι φυσιολογικό και μου ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Έχω την αίσθηση ότι η φοιτητική κοινότητα, όπως και ο κόσμος γενικότερα, περιμένουν από τους πανεπιστημιακούς να έχουν εμπλοκή και συμμετοχή στα κοινά που ξεπερνά την διδασκαλία και την έρευνα. Άλλωστε, η πολιτική δράση, ιδιαίτερα μέσα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς θεσμούς, είναι δικαίωμα και καθήκον κάθε ενεργού πολίτη. Πολύ περισσότερο ενός ακα-δημαϊκού του οποίου η ειδικότητα είναι τα ευρωπαϊκά θέματα.

Η εκλογή ενός ακαδημαϊκού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συνεπάγεται εγκατάλειψη της πανεπιστημιακής έδρας. Απλά η δημόσια προσφορά συνεχίζεται, με άδεια άνευ απολαβών, για μια χρονική περίοδο από άλλη θέση. Άλλωστε η ανάληψη δημόσιου πολιτικού αξιώματος από πανεπιστημιακούς είναι μια διεθνής πρακτική. Από την αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης πιστεύω ενισχύονται τόσο τα πανεπιστήμια όσο και τα δημόσια αξιώματα και εξυπηρετείται το ευρύτερο καλό. Άποψή μου είναι ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα πρέπει να είναι μάχιμο κομμάτι της κοινωνίας γιατί έχει πολλές δυνατότητες προσφοράς. Η θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο όπως συμβαίνει και με άλλα δημόσια αξιώματα θα είναι ένα μεσοδιάστημα προσφοράς για το κοινό καλό από ένα Ευρωπαϊκό πολιτικό βήμα.

Έχουν χυθεί τόνοι μελανιού σε σχέση με το δημοκρατικό έλλειμμα από το οποίο πάσχει η ΕΕ. Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπληρώνει ικανοποιητικά την αποστολή του ως προς την περιστολή του ελλείμματος; Ή μήπως, σε τελική ανάλυση, απλώς απορροφά τους κραδασμούς μιας φύσει περιορισμένης δημοκρατικής νομιμοποίησης;

Στα πρώτα της χρόνια η ΕΕ (τότε ΕΟΚ) είχε πρόβλημα δημοκρατικού ελλείμματος για το οποίο είχε ασκηθεί έντονη κριτική. Με την πάροδο του χρόνου όμως και με τις επανειλημμένες αναθεωρήσεις των ιδρυτικών συνθηκών, το ΕΚ έχει αναβαθμισθεί αισθητά και το δημοκρατικό έλλειμμα έχει μειωθεί. Να σημειωθεί ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι το μόνο σώμα που εκλέγεται κατ” ευθείαν από τους λαούς των χωρών μελών. Όταν επικυρωθεί και τεθεί σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισσαβόνας, το ΕΚ θα αναβαθμισθεί ακόμη περισσότερο σε ισότιμο νομοθετικό όργανο μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών. Έτσι θα απαιτείται θετική απόφαση και των δύο οργάνων για νομοθετική ρύθμιση θεμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα το ΕΚ έχει νομοθετική αρμοδιότητα συναπόφασης για το 70% των θεμάτων.

Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας η παρουσία Κυπρίων Ευρωβουλευτών στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, δεδομένης της κραταιάς διαρχίας Σοσιαλδημοκρατών και Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος;

Είναι σημαντικό να υπάρχει ενισχυμένη πολυφωνία στο ΕΚ ώστε να μην επικρατήσουν κυρίαρχοι πολιτικοί κύκλοι και συνδυασμοί που θα λειτουργούν ως οδοστρωτήρες. Πολύ περισσότερο πρέπει να υπάρχει μια δυνατή φωνή της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων που θα προστατεύουν τα συμφέροντα των εργαζομένων, των πλατιών λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος και αντιστάσεις απέναντι στις δυνάμεις και τις κυριαρχικές τάσεις του μεγάλου κεφαλαίου, των μονοπωλίων και των πολυεθνικών μεγαθηρίων. Επίσης, πολλά θέματα για παράδειγμα: Περιβάλλον, δημόσια υγεία, ισότιμη ανάπτυξη, παιδεία, συνθήκες εργασίας απαιτούν συλλογική κοινωνική ευαισθησία που αδιαμφισβήτητα έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτοί που εκπροσωπούν τους εργαζομένους. Η ΕΕ πρέπει να έχει κοινωνικό πρόσωπο και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα ώστε να αρμόζει στους πολλούς και όχι να υπηρετεί τους λίγους.

Οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές έχουν και την επιπρόσθετη ευθύνη να υπηρετήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία που αγωνίζεται να διατηρήσει και να ενισχύσει την οντότητά της μέχρι να λυθεί το Κυπριακό. Για αυτό πιστεύω ότι οι Ευρωβουλευτές μας πρέπει να είναι σε επαφή και συνεχή διαβούλευση με την εκάστοτε κυβέρνηση για ανταλλαγή απόψεων και δυναμικές παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν την Κύπρο και αγγίζουν το εθνικό μας θέμα.

Έχετε διαμορφώσει κάποια προσωπική ατζέντα στην υλοποίηση της οποίας θα δώσετε ιδιαίτερη σημασία σε περίπτωση εκλογής σας;

Η προσωπική μου ατζέντα είναι το καλό της Κύπρου και του κυπριακού λαού. Ελπίζω ότι θα συμβάλω σε μια καλή εκπροσώπηση της χώρας μου συμμετέ-χοντας ενεργά σε συζητήσεις και αποφάσεις που αγγίζουν τόσο την ζωή του απλού ανθρώπου, όσο και την διαμόρφωση της αυριανής Ευρώπης. Σημείο αναφοράς για την προσφορά μου θα είναι μια επανενωμένη και ευημερούσα Κύπρος σε μια Ευρώπη που θα προσφέρει συνθήκες καταξίωσης και προκοπής για όλους μας. Ελπίζω να εμπλακώ περισσότερο σε θέματα που αγγίζουν τους νέους, όπως είναι η παιδεία και η απασχόληση, αλλά και σε θέματα που θα συμβάλουν σε ενεργότερο συμμετοχή της ΕΕ στην διασφάλιση σταθερότητας και ειρήνης μέσα και έξω από την Ευρώπη. Βέβαια πάντα στο κέντρο της προσοχής κάθε Κύπριου Ευρωβουλευτή πρέπει να είναι οι ευαισθησίες και οι αγωνίες της Κύπρου με επίκεντρο το εθνικό θέμα.

Κατέρχεστε ως υποψήφιος στον συνδυασμό του ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. Λέγεται και γράφεται συχνά ότι οι Ευρωεκλογές δεν είναι και το πλέον φιλικό πεδίο για το ΑΚΕΛ, λόγω της παλαιότερης αντίθεσής του στην ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Συχνά δε του αποδίδονται τάσεις ευρωσκεπτικισμού. Ποιες οι σκέψεις σας ως προς αυτά τα ζητήματα;

Το γεγονός ότι είμαι στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ με τις Νέες Δυνάμεις είναι ενδεικτικό ότι στον χώρο της αριστεράς υπάρχει χώρος και για προχωρημένες φωνές Ευρωπαϊστών που πιστεύουν, όπως και ο Jean Monnet, ότι η Ευρώπη είναι μια εξελικτική διαδικασία που ενώνει λαούς και όχι ένας ακόμη συνασπισμός κυβερνήσεων. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η άσκηση κριτικής και η προσπάθεια διαμόρφωσης μιας ανθρωποκεντρικής και κοινωνικά ευαίσθητης ΕΕ είναι κάλεσμα ευθύνης. Το ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες Δυνάμεις βλέπει την ΕΕ ως μια δυναμική και εξελικτική διεργασία στην οποία όλοι πρέπει να συμμετέχουμε όχι μόνο για να χειροκροτούμε, αλλά και να διαμορφώνουμε.

Ποιο είναι το βασικό σας μήνυμα προς τους Κύπριους ψηφοφόρους;

Να μάθουν για την ΕΕ, να γίνουν ενεργοί Ευρω-πολίτες και στις 6 Ιουνίου να πάνε στις κάλπες. Το ΕΚ είναι το θεσμικό όργανο μέσα από το οποίο μπορεί να ακουστεί και η δική τους φωνή.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>