Τεύχος 18: Νοέμβριος 2009

Η πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου έχει ιδιαίτερη σημασία για την παραπέρα πορεία του κυπριακού. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το κατά πόσον -στα πλαίσια των συνομιλιών- θα τηρηθούν από την πλευρά μας δεσμεύσεις όπως η παρεμπόδιση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, η απόρριψη των εγγυήσεων, η διεκδίκηση του δικαιώματος επιστροφής των προσφύγων και της αποχώρησης των εποίκων κ.α. Το θέμα της ομόφωνης, ως επίσης και το παρεμφερές της αποκρυστάλλωσης του περιεχομένου της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας απασχολούν τον Φάκελο του παρόντος τεύχους.