Γράφει:

Τι συμβαίνει με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης;

Μεγάλος λόγος γίνεται τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην διαδικασία έκδοσης των εν λόγω πιστοποιητικών, και συγκεκριμένα το Υπουργείο Εμπορίου και η Υπηρεσία Ενέργειας από την μια πλευρά, και οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι των μηχανικών από την άλλη, φαίνεται να βρίσκονται σε διάσταση απόψεων σε σχέση με σειρά θεμάτων. Αποκορύφωση της διαφωνίας αποτέλεσε η προσπάθεια των επαγγελματικών συνδέσμων των μηχανικών για αναβολή των εξετάσεων για υποψήφιους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ουσιαστικά θα εκδίδουν τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Οι πρώτες εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν τελικά όπως είχαν προγραμματιστεί, στις 25 Ιουλίου 2009, ενώ στο παρόν στάδιο έχουν προγραμματιστεί και ερχόμενες εξετάσεις.

Η έκδοση των πιστοποιητικών αυτών αποτελεί απότοκο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ως επίσης και απαίτηση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Η Υπηρεσία Ενέργειας προχώρησε τα τελευταία χρόνια στην υιοθέτηση σε πρώτο στάδιο του Κυπριακού Κανονισμού Θερμομόνωσης και στην συνέχεια στον καθορισμό ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για τον καθορισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Η μεθοδολογία αυτή συνοδεύεται από λογισμικό, με την βοήθεια του οποίου πραγματοποιούνται οι σχετικοί υπολογισμοί, και το οποίο διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους μελετητές μηχανικούς. Στην ίδια λογική καθορίστηκε σχετική διαδικασία για τον ορισμό των εμπειρογνωμόνων-μηχανικών οι οποίοι θα είναι σε θέση να εκδίδουν αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης. Είναι προφανές ότι το σύνολο των ενεργειών της Υπηρεσίας Ενέργειας αποσκοπούσαν στην -το συντομότερο δυνατό- εφαρμογή της οδηγίας και της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα κράτη μέλη είχαν τρία χρόνια παράταση από την έγκριση της οδηγίας για την πλήρη εφαρμογή της.

Η κριτική των συλλόγων των μηχανικών και συγκεκριμένα του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών, του Συνδέσμου Συμβούλων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου έγκειται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι το λογισμικό το οποίο έχει προταθεί για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών παρουσιάζει δυσλειτουργίες, όπως επίσης και στο γεγονός ότι στο εξωτερικό συνήθως δεν εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατοικίες αλλά για μεγάλα κτίρια. Επίσης οι σύλλογοι, σε συναντήσεις με την Υπηρεσία Ενέργειας, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με το γεγονός ότι η Υπηρεσία Ενέργειας αναλαμβάνει την επιμόρφωση των μηχανικών, ενώ κάποιοι από τους συλλόγους (μηχανολόγοι) ζητούν επιτακτικά την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που καθορίζει τις ειδικότητες που δύνανται να εμπλέκονται με την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. Διαφωνίες υπήρξαν επίσης και στην μεθοδολογία ως τέτοια, καθώς σε επίπεδο χαρακτηρισμού ενός κτιρίου με μια ενεργειακή κλάση διατυπώθηκαν αμφιβολίες για το γεγονός ότι όλα τα νεόδμητα κτίρια θα τοποθετούνται στην χειρότερη περίπτωση στην κατηγορία Β. Τον περασμένο Ιούλιο, λίγες ημέρες πριν την πραγματοποίηση των πρώτων εξετάσεων για τους υποψήφιους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, οι σύλλογοι των μηχανικών ζήτησαν την αναβολή των εξετάσεων, με την δικαιολογία της ανεπαρκούς προετοιμασίας της μεθοδολογίας και αδυναμιών του λογισμικού, αίτημα το οποίο η Υπηρεσία Ενέργειας απέρριψε. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι κατά την διάρκεια αυτού του διαλόγου το ΕΤΕΚ έδρασε κατευναστικά, ενστερνιζόμενο σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες των συλλόγων των μηχανικών, κινούμενο εντούτοις στην προώθηση της διαδικασίας, διατυπώνοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις για την βελτίωσή της.

Πού βρίσκεται η αλήθεια;

Η αλήθεια όπως πάντα, βρίσκεται κάπου στην μέση. Είναι γεγονός ότι είναι αρκετά τα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης και ολοκλήρωσης. Είναι επίσης γεγονός ότι η μεθοδολογία η οποία έχει προταθεί, αποτελεί ουσιαστικά τον οδηγό εφαρμογής του λογισμικού που έχει υιοθετήσει η Υπηρεσία Ενέργειας. Ακόμα το γεγονός ότι ειδικότητες χωρίς επαρκές υπόβαθρο σε θέματα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, όπως π.χ. οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή και στις πλείστες περιπτώσεις οι αρχιτέκτονες, εμπλέκονται στην διαδικασία, θα πρέπει να τύχει αναθεώρησης, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος μηχανικοί με ανεπαρκείς γνώσεις στο αντικείμενο να χριστών εμπειρογνώμονες ενέργειας. Από την άλλη η Υπηρεσία Ενέργειας δεν αρνήθηκε ποτέ τον διάλογο με τους συλλόγους των μηχανικών, αντιθέτως τον επεδίωξε και ζήτησε σε διάφορες φάσεις την σύμπραξη και την στήριξή τους στις διάφορες ενέργειές της. Επίσης μέρος της κριτικής των συλλόγων, όπως για παράδειγμα η απαίτησή τους για διαφοροποίηση της λογικής των κλάσεων των κτιρίων, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, από την άποψη ότι η κατηγοριοποίηση, ως έχει προταθεί, προκύπτει μέσα από συγκεκριμένο πρότυπο το οποίο σήμερα υιοθετείται από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Επίσης το γεγονός ότι η Υπηρεσία Ενέργειας ανέλαβε το θέμα της εκπαίδευσης των μηχανικών αποσκοπούσε στην εξοικονόμηση χρημάτων από τους μηχανικούς, καθώς τα μαθήματα αυτά προσφέρονταν δωρεάν, ενώ για την συμμετοχή στις εξετάσεις για τους υποψήφιους εμπειρογνώμονες, δεν αποτελούσε προαπαιτούμενο η συμμετοχή στα εν λόγω σεμινάρια.

Τι αλλάζει σε πρακτικό επίπεδο;

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό που αλλάζει και επηρεάζει άμεσα τον κατασκευαστικό κόσμο είναι το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2010 όλες οι αιτήσεις στις αρμόδιες δημοτικές και επαρχιακές αρχές για έκδοση άδειας οικοδομής θα πρέπει να συνοδεύονται και με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της προτεινόμενης ανάπτυξης, το οποίο θα μπορεί να εκδίδεται μόνο από ειδικευμένο εμπειρογνώμονα. Επίσης, στο επίπεδο του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, στην περίπτωση έκδοσης ενοικιαστηρίου ή πωλητήριου μιας οικίας ένα από τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να κατατίθενται στο Κτηματολόγιο είναι το εν λόγω Πιστοποιητικό.

One Comment

  1. Χρίστος Μαξούλης
    18 Δεκεμβρίου 2009 18:09

    Ενδιαφέρον οι απόψεις του συνεργάτη σας. Με ξενίζει το γεγονός ότι θέλησε να παραμείνει ανώνυμος.

    Θα ήθελα να συζητήσουμε το «Επίσης μέρος της κριτικής των συλλόγων, όπως για παράδειγμα η απαίτησή τους για διαφοροποίηση της λογικής των κλάσεων των κτιρίων, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, από την άποψη ότι η κατηγοριοποίηση, ως έχει προταθεί, προκύπτει μέσα από συγκεκριμένο πρότυπο το οποίο σήμερα υιοθετείται από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.» καθώς φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά αντίληψης ή μη κατανόηση της απάιτησης όπως οι ελάχιστες απαιτήσεις να καθοριστεί ως η κατηγορία Γ και όχι Β.

    Χρ. Μαξούλης

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>