Γράφει:

Μεθοδεύσεις στα θέματα ασφάλειας

Ο Φοίβος Κλόκκαρης είναι αντιστράτηγος ε.α., πρώην Υπουργός Άμυνας και Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς

Κοινοποιήθηκε πρόσφατα η νέα έκθεση του International Crisis Group (ICG) για την Κύπρο με τίτλο «Cyprus: Reunification or Partition» (Crisis Group, Europe, Report No 201, Sep. 30 2009, www.crisisgroup.org). Ο εν λόγω οργανισμός διεθνούς εμβέλειας με έδρα τις Βρυξέλλες, που ασχολείται με τις διενέξεις σε όλο τον κόσμο, απεδείχθη με τις δραστηριότητές του ότι απεργάζεται την αποδυνάμωση των αντιστάσεων του Ελληνισμού της Κύπρου, για να αποδεχθεί λύση του κυπριακού προσαρμοσμένη στα συμφέροντα ξένων δυνάμεων και ιδιαίτερα της Βρετανίας και της Τουρκίας. Τα Υπουργεία Εξωτερικών των χωρών αυτών και πολλών άλλων, καθώς και κρατικοί και ιδιωτικοί οργανισμοί, όπως ο US Agency for International Development, χρηματοδοτούν το ICG.

Ό,τι χαλκεύεται εκεί διοχετεύεται για εφαρμογή στην Κύπρο, όπως για παράδειγμα οι εισηγήσεις (έκθεση υπ” αριθμό 171/9 Μαρτίου 2006) για αλλαγή της στάσης στον νότο, προκειμένου να υιοθετηθεί το σχέδιο Ανάν ή οποιαδήποτε παραλλαγή του (σελ. 26), η εκ νέου αξιολόγηση των ιστορικών αφηγημάτων των δύο κοινοτήτων (σελ. 27, 32) και η κατάργηση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδος-Κύπρου (σελ. 33).

Η νέα έκθεση του ICG, που αναφέρεται στις συνομιλίες για λύση του κυπριακού, περιλαμβάνει εισηγήσεις που παραβιάζουν κατάφορα τα δίκαια του ελληνισμού στην Κύπρο και είναι καταφανώς μεροληπτική υπέρ των τουρκικών θέσεων. Είναι χρήσιμο να μελετηθούν από την πλευρά μας, αφού από την κτηθείσα εμπειρία, φαίνεται ότι θα τεθούν -αν δεν τέθηκαν ήδη- στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα σχολιάσω μόνο το θέμα της ασφάλειας. Το ICG εισηγείται στο κεφάλαιο «Security and Guarantees» (σελ. 19) την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος ασφάλειας των συνθηκών 1960 με μια νέα «Συνθήκη Ασφάλειας και Εφαρμογής της Λύσης». Στην νέα Συνθήκη («a smart new treaty») να συμμετέχουν ως ισότιμα μέρη η Επανενωμένη Κύπρος, η Τουρκία και η Ελλάδα και να καθορίζεται πολυσυλλεκτικός τρόπος επίβλεψης της νέας διευθέτησης με συμμετοχή της ΕΕ, του ΟΗΕ, της Ελλάδας, της Τουρκίας ή πολυμερών οργανισμών. Τα στρατιωτικά επεμβατικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Τουρκίας να παραλειφθούν ή να περιοριστούν μόνο στην περίπτωση που η αντίστοιχη κοινότητα δεχθεί ένοπλη επίθεση. Εναλλακτικά, το τουρκοκυπριακό constituent state θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με σύναψη στρατιωτικής συνθήκης εγγύησης με την Τουρκία.

Από τις εισηγήσεις του ICG για το κεφάλαιο «Ασφάλεια» εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Κύπρος δεν αντιμετωπίζεται ως ένα αυτόνομο, κυριάρχο και ανεξάρτητο κράτος. Αντιμετωπίζεται ως μια ιδιάζουσας μορφής συνομοσπονδία, όπου το τουρκοκυπριακό συνιστόν κρατίδιο μπορεί να συνάψει ξεχωριστή στρατιωτική συμφωνία με την Τουρκία κατά παράβαση της αρχής της μιας κυριαρχίας και μιας διεθνούς προσωπικότητας. Ουσιαστικά το ICG εισηγείται την αντικατάσταση του προβληματικού συστήματος ασφάλειας του 1960 με ένα εξίσου προβληματικό, βασισμένο στην απαράδεκτη στρατηγική των προτεκτοράτων που επιβάλλουν οι ισχυροί στους αδύνατους, ωσάν να ζούμε σε εποχές αποικιοκρατίας. Η έκθεση υπερτονίζει ότι οποιαδήποτε διευθέτηση απαιτεί την έγκριση της Τουρκίας και οποιαδήποτε τροποποίηση της Συνθήκης Εγγυήσεως 1960, την έγκριση της εθνοσυνέλευσης της εν λόγω χώρας. Με αφορμή τα στοιχεία αυτά, επανέρχομαι στην εισήγησή μου να αναθεωρήσει η πλευρά μας στις συνομιλίες την καταστροφική θέση για πλή-ρη αποστρατικοποίηση του κυπριακού κράτους και στέρηση του δικαιώματος της αυτοάμυνας, που κατοχυρώνεται από το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των ΗΕ και την Συνθήκη Λισσαβόνας της ΕΕ. Η αποστρατικοποίηση του κυπριακού κράτους είναι επιδίωξη της Τουρκίας και ήταν βασική παράμετρος του σχεδίου Ανάν. Η μη διάθεση ένοπλων δυνάμεων από το κυπριακό κράτος δημιουργεί σοβαρό πρό-βλημα ασφάλειας, λαμβανομένων υπόψη των επεκτατικών βλέψεων της Τουρκίας και της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου πλησίον της ασταθούς περιοχής της Μέσης Ανατολής, που αποτελεί μια από τις στρατηγικότερες περιοχές του πλανήτη (ενέργεια, ασφάλεια). Μια λύση βασισμένη σε σαθρό υπόβαθρο ασφάλειας δεν θα είναι βιώσιμη και θα καταρρεύσει με τον πρώτο τριγμό, αν υιοθετηθεί καθεστώς κηδεμόνευσης παρόμοιο με εκείνο των συνθηκών 1960.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>