Γράφει:

Ελληνική, η γλώσσα της δημιουργικότητας

Ο Νίκος Γ. Σύκας είναι επικοινωνιολόγος

Η δημιουργική σκέψη ακολουθεί ένα κύκλο που αποτελείται από τις φάσεις της συνειδητής σκέψης (προπαρασκευή), της ασυνείδητης σκέψης (επώαση), της φώτισης (έλλαμψης) και της επαλήθευσης. Κατά την πρώτη φάση το άτομο μελετά το πρόβλημα σε όλες τις δυνατές πτυχές του. Στην δεύτερη φάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την πρώτη, συνδυάζονται με δημιουργικό τρόπο στο ασυνείδητο προκειμένου να προκύψει η νέα ιδέα. Η τρίτη είναι η φάση της ανακάλυψης, κατά την οποία η νέα ιδέα αναδύεται ως νοητική έκρηξη στο πεδίο της συνείδησης. Τέλος, η τέταρτη είναι η φάση όπου η νέα ιδέα δοκιμάζεται ως προς την εγκυρότητα, την λειτουργικότητα και την χρησιμότητά της.

Τα δημιουργικά άτομα χρησιμοποιούν και τους δύο τρόπους σκέψης, αποκλίνουσα και συγκλίνουσα σκέψη. Με την αποκλίνουσα σκέψη σπάζουμε παγιωμένες αντιλήψεις και φραγμούς, σκεφτόμαστε διαφορετικά. Με την συγκλίνουσα σκέψη οργανώνουμε τις ιδέες μας, τους δίνουμε σχήμα και νόημα. Σύμφωνα με την Μαίρη Κουτσελίνη (καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου) η δημιουργική σκέψη, ως δεξιότητα, χαρακτηρίζεται από: Ροή ιδεών, ευελιξία, πρωτοτυπία, ποικιλόμορφη επεξεργασία, ικανότητα παραγωγής κριτηρίων για την αξιολόγηση της διαδικασίας και του αποτελέσματος και την ικανότητα μετασχηματισμών. Έρευνες έχουν δείξει ότι το ποσοστό που χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας κυμαίνεται από 3%-30%, επομένως υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης (αξιοποίησης του εγκέφαλου).

Εις άπειρον δημιουργικότητα («creativity@infinity»), ως εργαλείο αξιολόγησης (δείκτης δημιουργικότητας), εξάσκησης και ενίσχυσης της δημιουργικότητας και της ικανότητας για καινοτομία, έχει ως βάση την ελληνική γλώσσα και έχει σχεδιαστεί ώστε να συνάδει με την κυπριακή πραγματικότητα. Το βάθος, η έκταση, η ποικιλία των σημασιών των λέξεων και των φράσεων, ο μοναδικός πλούτος και η οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας, αποτελούν ιδανικό υπόβαθρο ανάπτυξης της δημιουργικότητας, αφού οι ιδέες έχουν ως όχημα τις λέξεις. Δίκαια η ελληνική γλώσσα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η γλώσσα της δημιουργικότητας. Στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθόδου «creativity@infinity», το ζητούμενο είναι ο εντοπισμός απομακρυσμένων συσχετισμών (το κοινό στοιχείο) ανάμεσα σε λέξεις, φράσεις και μεταφορικές έννοιες. Οι ασκήσεις χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες με κριτήριο τον βαθμό δυσκολίας (όσο πιο απομακρυσμένος ο συσχετισμός, τόσο πιο δημιουργικό το αποτέλεσμα). Η νέα αυτή τεχνική δημιουργικότητας, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης που προσφέρονται από Φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα: Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ΚΕΠΑ, ΟΕΒ, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων κ.ά.

Το «Μανιφέστο για την δημιουργικότητα και την καινοτομία στην Ευρώπη» είναι ένα από τα κύρια αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έτους Δημιουργικότητας και καινοτομίας 2009. Το μανιφέστο περιέχει «Εφτά εντολές» που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στην διαμόρφωση της στρατηγικής της ΕΕ για την προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας κατά την επόμενη δεκαετία: 1. Υποστήριξη της δημιουργικότητας σε μια διαδικασία διά βίου μάθησης, με τον συνδυασμό θεωρίας και πράξης, 2. Να καταστούν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια τόποι όπου οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στην δημιουργική σκέψη και την πρακτική εκμάθηση. 3.Μετατροπή των θέσεων εργασίας σε τόπους μάθησης. 4. Προώθηση ενός ισχυρού, ανεξάρτητου και πολύμορφου πολιτιστικού τομέα που να μπορεί να στηρίζει τον διαπολιτισμικό διάλογο. 5. Προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την κατανόηση του κόσμου, την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και την ενθάρρυνση της καινοτομίας. 6. Προώθηση των διεργασιών σχεδιασμού, της σκέψης και των μέσων, της κατανόησης των αναγκών, των συναισθημάτων, των προσδοκιών και των ικανοτήτων των χρηστών. 7.Υποστήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, που συμβάλλει στην ευημερία και την βιωσιμότητα.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>