Γράφει:

Οι επιχειρήσεις στο διαδίκτυο

Παρόλο που κάποιοι Κύπριοι αρέσκονται να υπερβάλλουν μερικές φορές για το λεγόμενο «επιχειρηματικό δαιμόνιό» τους, μέχρι σήμερα φαίνεται πως υστερούν σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους επιχειρηματίες στην αξιοποίηση των καινούριων τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο. Τα στατιστικά στοιχεία απλά επιβεβαιώνουν ότι στην Κύπρο λίγο περισσότερες από τις μισές μικρομεσαίες εταιρίες έχουν ιστοσελίδες και από αυτές ελάχιστες εταιρίες έχουν προχωρήσει σε πιο εξειδικευμένες διαδικτυακές εφαρμογές. Στην Κύπρο, η επιλογή αγοράς κάποιου προϊόντος από μια κυπριακή εταιρία μέσω διαδικτύου είναι περιορισμένη. Αντίθετα, ολοένα και περισσότερες ξένες εταιρίες επεκτείνουν τις διαδικτυακές δραστηριότητές τους στην Κύπρο, πουλώντας βιβλία, ηλεκτρονικά, ρούχα και άλλα αγαθά.

Σε μια περίοδο όπου η οικονομική κρίση επηρεάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου, η επέκτασή τους στο διαδίκτυο μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, μπορεί να αποτελέσει μια ένεση βοήθειας, και άνοιγμα για νέες αγορές. Μια σειρά επιδοτήσεων που έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα προσπαθήσουν να παροτρύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο να αποκτήσουν τα τεχνολογικά μέσα για εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Προβλήματα στην επικοινωνία

Αν και έχουν γραφτεί διάφορες ανακοινώσεις που περιγράφουν σε συντομία τις εν λόγω επιδοτήσεις, υπάρχει μια παράμετρος που ενδέχεται να περιορίσει σε κάποιο βαθμό την απόλυτη επιτυχία του εγχειρήματος. Αυτό είναι η έλλειψη αντίληψης όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία από πλευράς των επιχειρηματιών. Η τεχνολογία προοδεύει συνεχώς, κάτι που συνήθως συνεπάγεται με υψηλή πολυπλοκότητα ως προς την προώθηση των δυνατοτήτων της. Όποια εταιρία προσπαθήσει, για παράδειγμα, να κάνει κάτι απλό όπως να αγοράσει κάποιο υπολογιστή, ή να στήσει ένα τοπικό δίκτυο, ή ακόμη να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, έρχεται αντιμέτωπη με περίεργα και απόκρυφα τεχνολογικά ακρωνύμια και καλείται να πάρει οικονομικές αποφάσεις βασισμένη σε παραμέτρους τις οποίες δεν μπορεί να συγκρίνει λ.χ. είναι ικανοποιητικά 500Mb ή 5Gb χώρου για μια ιστοσελίδα; Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η χρήση της τεχνολογίας από μια εταιρία που ασχολείται με το «παραδοσιακό» εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών, καθίσταται μια επίπονη διαδικασία, εμπεριέχοντας τον φόβο του αγνώστου.

Στην αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο οι εταιρίες πληροφορικής και τεχνολογικής καινοτομίας. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι πως μια εταιρία πληροφορικής μπορεί να σχεδιάσει και να προγραμματίσει κυριολεκτικά οποιοδήποτε σύστημα επιθυμεί κάποιος πελάτης. Το πρόβλημα είναι να αντιληφθεί ο πελάτης τι ακριβώς ζητά! Από την άλλη, οι εταιρίες πληροφορικής κάνουν εκτιμήσεις για το τι μπορεί να είναι ωφέλιμο για τις εταιρίες γενικά και προσπαθούν να ετοιμάσουν ένα προϊόν το οποίο πιστεύουν ότι θα καλύπτει κάποιες ανάγκες τους. Εξαιτίας αυτών, καλλιεργείται ένα χάσμα το οποίο πρέπει να γεφυρωθεί, με το κύριο μέρος της ευθύνης να βαραίνει τις εταιρίες πληροφορικής, οι οποίες οφείλουν να μπαίνουν εις βάθος στον τρόπο λειτουργίας της κάθε επιχείρησης, να αναγνωρίζουν τα σημεία με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τις διεργασίες της και να προτείνουν λύσεις. Αντίστοιχα οι εταιρίες που θέλουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, πρέπει να την δουν σαν μια μακροχρόνια επένδυση και όχι ως μια αναζήτηση φτηνής λύσης για τα προβλήματα των αγορών τους.

Το «ηλεκτρονικό επιχειρείν» δεν είναι «ηλεκτρονικό εμπόριο»

Το να ανοίγει μια επιχείρηση ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι παρά ένα μικρό κομμάτι αυτού που ονομάζουμε «ηλεκτρονικό επιχειρείν» (e-business). Ο γενικός αυτός όρος περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους και δυνατότητες που μπορεί να ενισχύσουν τις εταιρικές εργασίες, όπως η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδας, η δημιουργία διαδικτυακού καταστήματος, όπως επίσης και το διαδικτυακό μάρκετινγκ, η αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων, η χρήση λογισμικού για την μηχανογράφηση των πελατειακών σχέσεων, η παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και η βελτιστοποίηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών μέσω ανάλυσης των καταγεγραμμένων δεδομένων.

Το πρόγραμμα «επιχειρείτε διαδικτυακά», που προωθεί το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δίνει έμφαση σε διάφορες παραμέτρους του «η-επιχειρείν», και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Πέραν της επιδότησης δημιουργίας ιστοσελίδας και της αγοράς υπολογιστών, επιδοτεί την εγκατάστα-ση λογισμικού για την διαχείριση των αποθεμάτων και την διασύνδεσή του με την ιστοσελίδα, καθώς και λογισμικό για διαχείριση του πελατολογίου, για την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως επίσης και συστήματα διαχείρισης των οικονομικών. Αυτά τα συστήματα, όταν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, μπορούν να ενισχύσουν την διαδικτυακή παρουσία οποιασδήποτε εταιρίας, αφού αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία των επιτυχημένων εταιριών που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά.

Ανησυχίες των Κυπρίων επιχειρηματιών

Μελετώντας τα στατιστικά στοιχεία του 2009 για την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο, φαίνεται πως ειδικά για τις μικρές εταιρίες, οι κυριότερες ανησυχίες είναι πως οι πελάτες τους δεν επιθυμούν να αγοράζουν μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και πως τα προϊόντα/ υπηρεσίες δεν είναι κατάλληλα για ηλεκτρονικό εμπόριο. Άλλες σημαντικές ανησυχίες είναι τα θέματα ασφάλειας και προστασίας των συναλλαγών, καθώς και η ανάγκη αναδιοργάνωσης των διαδικασιών της επιχείρησης.

Αρκεί κάποιος να μελετήσει την πιο επιτυχημένη εταιρία διαδικτυακού εμπορίου παγκόσμια, την Amazon.com, για να διαπιστώσει πως αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι. Ό,τι μπορεί να πουληθεί, πωλείται και διαδικτυακά. Κάποιοι πελάτες πράγματι, δεν θα αγόραζαν ποτέ για παράδειγμα παπούτσια από το διαδίκτυο. Κάποιοι άλλοι όμως θα αγόραζαν και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από τις εταιρίες, ότι δηλαδή δεν απευθύνονται στον παραδοσιακό τους καταναλωτή, ο οποίος θα πάρει το αμάξι, θα μπει στο κατάστημα και θα πιάσει κουβέντα τον καταστηματάρχη, αλλά στον σύγχρονο καταναλωτή που χρησιμοποιεί καθημερινά το διαδίκτυο και ήδη εκτελεί πολλές του συναλλαγές μέσω αυτού.

Κάποια άλλα πρακτικά προβλήματα όμως είναι πιο σοβαρά, όπως το κόστος για επεξεργασία πιστωτικών καρτών από το σύστημα πληρωμών της JCC, το οποίο δυσχεραίνει την αρχική επένδυση σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν διαδικτυακές συναλλαγές. Το πρόβλημα αυτό είναι εντονότερο σε μικρές εταιρίες, που δεν είναι καν βέβαιες για την επιτυχία του διαδικτυακού τους εγχειρήματος. Εντούτοις, υπάρχουν υπηρεσίες (όπως το Paypal) και τράπεζες στο εξωτερικό που προσφέρουν την δυνατότητα αυτή με λιγότερα χρήματα. Επιπρόσθετα, δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμη από το κράτος η χρήση της ψηφιακής ταυτότητας, η οποία θα επιτρέπει πιο ασφαλείς συναλλαγές, με ένα ξεκάθαρο, για τον απλό πολίτη, νομικό πλαίσιο.

Μια εταιρία οφείλει να προετοιμάζεται για το μέλλον έγκαιρα. Πριν 20 χρόνια οι υπολογιστές ήταν δυσεύρετοι, ενώ σήμερα αποτελούν απαραίτητο εργαλείο σε κάθε οικογένεια. Πού θα βρισκόμαστε τεχνολογικά σε 10 χρόνια από σήμερα; Αυτό πρέπει να προβληματίσει κάθε επιχείρηση, με ό,τι και αν ασχολείται.

3 Comments

 1. Simos Symeou
  22 Σεπτεμβρίου 2010 13:19

  Αγαπητέ Δημήτρη,

  εξαιρετικό άρθρο! Σαν εταιρεία που ασχολείται με το διαδίκτυο, συμφωνώ απόλυτα με όσα έχεις αναφέρει.

  Ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου χρειάζεται αρκετή ακόμα πληροφόρηση και διαπαιδαγώγηση για τις ευκαιρίες και οφέλη που μπορεί να προσφέρει το διαδίκτυο σε μία εταιρεία. Ας ελπίσουμε πως μέσα από τις προσπάθειες εταιριών/ιστοσελίδων σαν το Cypruslikethis και άλλων εταιρειών/φορέων της πληροφορικής στην Κύπρο – σε συνδυασμό με προσπάθειες από την Κυβέρνηση για την προώθηση της σημαντικότητας του διαδικτύου – πως σύντομα οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν να αντιλαβμάνονται πως το διαδύκτιο δεν είναι βιβλίο, αλλά ένας διάλογος. Δεν πρέπει να περιμένουν να τελειώσει αλλά να λάβουν μέρος για να ακουστούν και αυτές.

 2. Αναστασία
  5 Μαΐου 2011 20:52

  Καλησπέρα σας , με ενδιαφέρει να μάθω την νομοθεσία που έχει σχέσει με τις διαδικτυακές επιχειρήσεις! Η πληροφόρηση είναι κάκιστη και έτσι έχει μείνει στάσιμη και η δική μου ( ας πούμε προσπάθεια). Που να αναφερθώ; ¨Εχω ρωτήσει λογιστές και δικηγόρους και κάνουν μεσάνυχτα! Μήπως απευθείας στο πάραπανω υπουργείο;:
  Σας ευχαριστώ
  Αναστασία

 3. alahu akbar
  8 Νοεμβρίου 2016 08:48

  gamo to kerato m ti eine auta pou grafis toso poli variese me tin zwh s den m les ? kai ti tha kanis gia auto tr pou egrapses tha to valis sto kolo s?

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>