Γράφει:

Τα οικονομικά της Ελλάδος και η περίπτωση της Κύπρου

Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου είναι πρώην Υπουργός Οικονομικών και Εσωτερικών και τέως Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Ότι η Ελλάδα διερχόταν δύσκολη οικονομική περίοδο, εδώ και δέκα τουλάχιστον χρόνια, δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Και, πρώτοι και… καλύτεροι δεν μπορούν να αποστασιοποιηθούν από αυτή την διαπίστωση οι διαδοχικές κυβερνήσεις των δύο μεγάλων κομμάτων που διαδέχτηκαν η μια την άλλη στην εξουσία.

Είχαμε πρώτα την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με Πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη. Παρά τα σκληρά, αλλά αναπόφευκτα, και κοινωνικά επώδυνα, αλλά αναπόδραστα, δημοσιονομικά και φορολογικά μέτρα που είχε πάρει -ακόμη και τα εν πολλοίς νεοφιλελεύθερα- της ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων και οργανισμών δημόσιου δικαίου, δεν κατόρθωσε να τιθασεύσει σε βαθμό ικανοποιητικό, ή που να υπερβαίνει την προσκαιρότητα, τις δαπάνες και τα ελλείμματα που δημιουργούσαν εξόγκωση του δημόσιου χρέους και διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Θα ήταν άδικο να κατηγορηθεί ο Κώστας Σημίτης ότι θυσίασε στην κομματική και πολιτική σκοπιμότητα την προσπάθεια για δομική βελτίωση της δημόσιας και της σύνολης ελληνικής οικονομίας. Όπως λανθασμένο και άδικο θα ήταν επίσης να παραβλεφθούν από την σύνολη κριτική του πολιτικού του έργου, οι σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο εκτόπισμα, την αποδοχή και την στήριξή του από την πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, ο οποίος ούτε κατανόησε, ούτε αιτιολόγησε τα σκληρά και επαχθή κοινωνικοοικονομικά μέτρα που ο ίδιος εξαναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να επεξεργασθεί και να εφαρμόσει. Μέτρα τα οποία, αν και πολιτικά και κομματικά επώδυνα και φθοροποιά για τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ, εντούτοις δεν αποδείχθηκαν επαρκή να βελτιώσουν στον επιθυμητό βαθμό και να θέσουν πάνω σε σταθερή και διαρκή βάση την όλη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Κατόρθωσαν μόνο να ανακόψουν πρόσκαιρα την σταθερή χειροτέρευση. Και ακόμη να επικαλύψουν προσωρινά την απογοητευτική εικόνα των Ελλαδικών οικονομικών πραγμάτων. Η καλυτέρευση υπήρξε επιφανειακή. Και, κατά φυσική ακολουθία, προσωρινή.

Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή της Νέας Δημοκρατίας, που διαδέχθηκε την κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη του ΠΑΣΟΚ, διαπίστωσε ότι οι αριθμοί, τα στοιχεία και τα εν γένει δεδομένα δεν απηχούσαν, ούτε αντανακλούσαν την ελληνική οικονομική πραγματικότητα. Η οποία, καθώς ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ήταν πολύ χειρότερη από ότι παρουσιαζόταν ενώπιόν τους. Ότι τόσο το δημόσιο χρέος όσο και το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν αποδίδονταν αντιπροσωπευτικά στις εκθέσεις που τους υποβάλλονταν αρμοδίως από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και ότι οι ίδιοι θα αναλάμβαναν το επαχθές πολιτικά και αντιδημοφιλές κοινωνικά έργο της συμφιλίωσης των αριθμών και των στοιχείων με την υπαρκτή πραγματικότητα. Ταυτόχρονα ότι θα οδηγούσαν την χώρα, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και αξιολογικές στοχεύσεις, στην επιθυμητή και βιώσιμη κατάσταση.

Έκτοτε, και μετά από δύο ημιτελείς θητείες από τις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, όπως παραδόθηκε στην κυβέρνηση εκείνη του Γιώργου Παπανδρέου που την διαδέχθηκε, αξιολογείται, σταθμίζεται και αποτιμάται ως δραματικά χειρότερη από εκείνη που η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε από το ΠΑΣΟΚ στις αρχές του 2004.

Η ελληνική οικονομία φέρεται να βρίσκεται τώρα στην χειρότερή της ώρα των τελευταίων δύο δεκαετιών. Το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο, με βάση τις επίσημες εκθέσεις των ελληνικών αρχών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμάτο στο 6% περίπου, η νέα κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου το υπολογίζει τουλάχιστον σε διπλάσιο, δηλαδή στο 12% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Το χειρότερο, μάλιστα, έγκειται στο γεγονός ότι η απελθούσα κυβέρνηση, δημοσίως και επισήμως, διαβεβαίωνε ότι τούτο εκυμαίνετο γύρω στο 6%. Η ίδια εικόνα αντανακλάτο και ίσχυε προκειμένου για το έτερο μέρος του δημοσιονομικού διδύμου, το δημόσιο χρέος.

Τα αποτελέσματα καθόσον αφορά την μεταχείριση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστά. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπήρξαν αδυσώπητοι σε χαρακτηρισμούς, μομφές και επικρίσεις κατά της Ελλάδας, της οποίας αμφισβήτησαν ευθέως την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα. Και, πέραν τούτων, η Ελλάδα και όχι το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη μιας πολύ πιο σκληρής, άτεγκτης και τιμωρητικής στάσης από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμόδιων οργάνων της.

Η Ελλάδα δεν τίθεται πλέον απλώς σε καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης, αλλά σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης και αυστηρότερης μεταχείρισης από πλευράς διορθωτικών μέτρων που πρέπει να λάβει αλλά και μέτρων ή ποινών που ενδεχομένως να της επιβληθούν και μάλιστα σε πιο απαιτητικά χρονοδιαγράμματα. Επισείεται, μάλιστα, και ο μπαμπούλας της προειδοποίησης ότι αν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμμόρφωση και αν δεν διαπιστωθεί η απαιτούμενη επάρκεια, η Ελλάδα θα παραπεμφθεί για ουσιαστική οικονομική βοήθεια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναμφίβολα, δυστυχώς, οι επιπτώσεις στο ελληνικό δημόσιο και ειδικότερα στο βιοτικό επίπεδο του Ελληνικού λαού θα είναι δυσμενείς. Η Ελλάδα θα δανείζεται με πιο δυσμενείς όρους, ενώ, ταυτόχρονα, ο ελληνικός λαός δεν θα αποφύγει τις πρόσθετες φορολογίες.

Υπάρχουν, βεβαίως, κάποιες δικαιολογίες και κάποιες αιτιολογίες για αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία. Τα χρόνια δομικά και διαρθρωτικά προβλήματα, η χαμηλή παραγωγικότητα και η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, η υπερβολική αύξηση του προσωπικού και των μισθολογικών δαπανών στον ευρύ κρατικό τομέα, η ανεύθυνη και μυωπική συμπεριφορά των κομματαρχών και της πολιτικής έναντι των δημόσιων οικονομικών, η φοροδιαφυγή και η συνεχής αύξηση του φαινομένου της οικονομικής διαφθοράς. Και, πέραν τούτων, η δραματική επιδείνωση της διεθνούς οικονομίας, που, καθυστερημένα αλλά αναπόδραστα, επηρέασε την ελληνική οικονομία και την εξώθησε στην σημερινή, πολύ δυσχερή κατάσταση.

Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει κάτι να θυμίζουν και σε εμάς που ζούμε την κυπριακή οικονομική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που αρχίζει να επιδεινώνεται σταδιακά και με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι προηγουμένως.

Αλλά και με αίτια και δεδομένα, τα οποία, σε κάποιο βαθμό, μας υποβάλλουν ότι πρέπει όλοι, και κυρίως οι αρμοδίως διαχειριζόμενοι την εθνική μας οικονομία, να επιδείξουν την επιβαλλόμενη υπευθυνότητα και να πάρουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Προτού να είναι αργά.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>