Γράφει:

Ευκαιρίες χρηματοδότησης στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Έρευνα

Κουτάκι

Τα μέτρα που υλοποιούνται στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: α) τις Άμεσες Πληρωμές, β) την στήριξη μέσω Κοινών Οργανώσεων Αγοράς και γ) το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί την πιο πολυδάπανη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΚΑΠ παρά την μείωση που παρουσιάζει σταδιακά εξακολουθεί να λαμβάνει το 40% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο, από την ένταξη μέχρι σήμερα, έχουν δαπανηθεί πέραν των € 780 εκ. Τα μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εφαρμόζονται στην Κύπρο από διαφορετικές υπηρεσίες και οργανισμούς όπως το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Δασών, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Τμήμα Τελωνείων, ο Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων. Οι υπηρεσίες αυτές διενεργούν τις πληρωμές προς τους δικαιούχους μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Σε γενικές γραμμές τα μέτρα που υλοποιούνται κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: α) Άμεσες Πληρωμές, β) Κοινές Οργανώσεις Αγοράς και γ) Αγροτική Ανάπτυξη.

Άμεσες Πληρωμές

Στις άμεσες πληρωμές περιλαμβάνεται το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων στα πλαίσια του οποίου υποβάλλονται περίπου 40.000 αιτήσεις ετησίως. Συγκεκριμένα το 2009 παραλήφθηκαν από τον ΚΟΑΠ 38.640 αιτήσεις και καταβλήθηκαν πέραν των € 53 εκ. Το Σχέδιο αυτό εφαρμόζεται σε ετήσια βάση και συμμετέχουν σε αυτό όχι μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί αλλά όλοι όσοι κατέχουν ή διαχειρίζονται γεωργικές εκτάσεις. Για το έτος 2010 η παραλαβή των αιτήσεων άρχισε στις 22 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2010. Σημειώνουμε ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι οι αιτητές μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy

Κοινές Οργανώσεις Αγοράς

Στα πλαίσια των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς εφαρμόζονται μέτρα που αφορούν τον τομέα των οπωροκηπευτικών, τον αμπελοοινικό τομέα και τον τομέα των ζωικών προϊόντων. Αναφέρουμε ως παράδειγμα στην κατηγορία αυτή την εφαρμογή του πενταετούς προγράμματος στήριξης του αμπελοοινικού τομέα όπου αναμένεται να δαπανηθούν € 20 εκ. αν το επιτρέψουν, φυσικά, οι διοικητικές αδυναμίες και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερασμένες νοοτροπίες που παρουσιάζονται στο Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων.

Αγροτική Ανάπτυξη

Τέλος στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ έχουμε την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Αρμόδιο όργανο για την διαχείριση και ομαλή λειτουργία των μέτρων που περιλαμβάνονται σε αυτό έχει η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ η οποία υπάγεται στις δομές του Τμήματος Γεωργίας. Σημειώνουμε ότι το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 εφαρμόστηκε με πλήρη επιτυχία έχοντας ως ποσοστό απορρόφησης σχεδόν 100% (€169 εκ.). Σήμερα το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 το οποίο έχει ως συνολικό προϋπολογισμό €329 εκ. και τα 22 μέτρα που περιλαμβάνει έχουν στην πλειοψηφία τους προκηρυχθεί τουλάχιστον μια φορά μέχρι τώρα.

Τρόποι πληροφόρησης για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης

Όπως φαίνεται πιο πάνω τα μέτρα που εφαρμόζονται ποικίλουν και η αρμοδιότητα εφαρμογής τους υπάγεται σε διαφορετικές υπηρεσίες. Πως μπορεί λοιπόν το κοινό και ιδιαίτερα ο αγροτικός κόσμος να πληροφορηθεί για τις δυνατότητες χρηματοδότησης στα πλαίσια των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για την γεωργία;

Καταρχάς, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στις αντίστοιχες υπηρεσίες που εφαρμόζουν τα μέτρα. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός Πληρωμών ο οποίος εκτελεί τις πληρωμές για όλα τα μέτρα διαθέτει Παγκύπρια Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης (τηλ.77771999). Παράλληλα όλες οι ανακοινώσεις για τις προκηρύξεις δημοσιοποιούνται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ιδιαίτερα βοηθητική μπορεί επίσης να είναι η επικοινωνία με τα Επαρχιακά Γραφεία τόσο του Τμήματος Γεωργίας όσο και του ΚΟΑΠ.

Πέραν των πιο πάνω παραδοσιακών τρόπων ενημέρωσης, πλούσια πληροφόρηση υπάρχει διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Από την έρευνα μας εντοπίσαμε μερικές χρήσιμες ιστοσελίδες τις οποίες και σας παραθέτουμε πιο κάτω:

-Η ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληρωμών κρίνεται ως πολύ χρήσιμη αφού συγκεντρώνει πληροφόρηση για όλα τα μέτρα για τα οποία εκτελεί τις πληρωμές ανεξαρτήτως της υπηρεσίας που τα εφαρμόζει www.capo.gov.cy.

- Για τα μέτρα που εφαρμόζει το Τμήμα Γεωργίας σχετική πληροφόρηση περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.moa/gov.cy/da ωστόσο η διάρθρωση της ιστοσελίδας δεν είναι ιδιαίτερα φιλική για τον αναγνώστη.

- Αρκετά καλή από πλευράς πληροφόρησης θεωρείται η ιστοσελίδα του Τομέα Δημοσιότητας του Υπουργείου Γεωργίας www.agrokypros.gov.cy στην οποία περιλαμβάνονται επίσης όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές που συντονίζονται από το Υπουργείο ( Ώρα της Υπαίθρου και Ύπαιθρος).

- Σύντομα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ιστοσελίδα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου www.ead.com.cy. Επί του παρόντος η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η ιστοσελίδα αναμένεται να παρέχει πλούσια πληροφόρηση για θέματα αγροτικής ανάπτυξης σε κυπριακό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης www.iapacyprus.eu αποτελεί την μοναδική μη κρατική ιστοσελίδα που εντοπίσαμε στην έρευνα μας η οποία περιλαμβάνει σε τακτική βάση ανακοινώσεις για προκηρύξεις μέτρων, κυρίως στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Περιλαμβάνει επίσης πληροφόρηση για τις τελευταίες εξελίξεις σε ότι αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>