Γράφει:

Ανάπτυξη και φορολογία ακίνητης περιουσίας: Εισηγήσεις για την στήριξη της οικονομίας και της αγοράς γης

Ανάπτυξη προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Κατά το πρόσφατο, πολύ επιτυχημένο, οκονομικό σνέδριο της ΟΕΒ, υπήρξαν σοφές εισηγήσεις τόσο από μέρους του Υπουργού Οικονομικών, όσο και πλειάδας έγκριτων προσωπικοτήτων, επιστημόνων οικονομολόγων, για το πώς να αντιμετωπίσουμε την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που μαστίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η κατάληξη σχεδόν όλων των έγκριτων ομιλητών στο συνέδριο αυτό ήταν η εισήγηση για ισχυρή στήριξη και ενθάρρυνση και προώθηση της ανάπτυξης ως ένα αποτελεσματικό μέτρο αντιμετώπισης της κρίσης. Παίρνοντας αφορμή από την πολύ ορθή αυτή εισήγηση για ανάπτυξη θα θέλαμε να προτείνουμε συμπληρωματικά ένα πρόσθετο μέτρο που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε, αν υιοθετηθεί και αξιοποιηθεί σωστά, να επιταχύνει δια της ανάπτυξης την ανάκαμψη. Το εισηγούμενο πιο κάτω μέτρο, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο που θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη.

Είναι γενική, διεθνώς, πεποίθηση ότι η θαλερή ανάπτυξη όχι μόνο ενισχύει τα δημόσια οικονομικά αλλά κυρίως φέρνει πλούτο στην πραγματική οικονομία και προσφέρει αμειπτική απασχόληση που θεραπεύει την ανεργία, την πιο οδυνηρή ίσως πτυχή της κάθε οικονομικής κρίσης. Φυσικά απαραίτητη είναι παράλληλα και η συνειδητή συγκράτηση των κρατικών δαπανών.

Πώς μπορούμε να επιτύχουμε και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη;

Σε πολλές χώρες για προώθηση της ανάπτυξης, οι Κυβερνήσεις τους επιχορηγούν τα σημαντικά αναπτυξιακά έργα με μεγάλα ποσά που κάποτε ξεπερνούν και το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης, προσφέροντας επιπλέον την υποδομή και πολλά άλλα ωφελήματα. Επίσης παραχωρούν φορολογική απαλλαγή για πέντε, δέκα ή και περισσότερα χρόνια, ανάλογα με το μέγεθος και την ωφελιμότητα του έργου.

Στην περίπτωσή μας αυτό που εισηγούμαστε είναι ένα πρωτότυπο αλλά όντως ισχυρό κίνητρο και σχετικά ανώδυνο:

Η εισήγηση

Όσα από τα κέρδη των επιχειρήσεων επανεπενδύονται σε παραγωγικά έργα είτε σε επεκτάσεις υφισταμένων εγκαταστάσεών τους, βιομηχανιών ή άλλων, είτε σε νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες αξιοποιούν αδρανή πλουτοπαραγωγικά στοιχεία, προσφέρουν απασχόληση, επαυξάνουν τις εξαγωγές προϊόντων ή υπηρεσιών κ.λπ. να απαλλάσσονται της υποχρέωσης για φόρο εισοδήματος και άμυνας.

Όταν το κέρδος επανεπενδύεται, παραγωγικά, στην πραγματικότητα επιστρέφει εξ ολοκλήρου, 100%, στην πραγματική οικονομία ως εθνικός πλούτος και μάλιστα ως παραγωγικός πλούτος, όχι αδρανής. Από την στιγμή που το κέρδος μετατρέπεται σε έργο/πηγή εισοδήματος για τον τόπο, προσφέρει απασχόληση και εξασφαλίζει άνοδο του επιπέδου ζωής στον πολίτη, διαδραματίζει κατά ένα τρόπο, σε μικρογραφία, τον κοινωφελή ρόλο του ίδιου του κράτους. Είναι επομένως δικαιολογημένη η απαλλαγή του από τους πιο πάνω φόρους, που επανεπενδυόμενοι θα επεκτείνουν την ανάπτυξη με όλα τα παρεμφερή ωφελήματα στον τόπο. Το μέτρο αυτό δεν θα ισχύει φυσικά όταν το κέρδος κατανέμεται στους μετόχους προς ιδίαν χρήση.

Προσέλκυση ξένων επενδύσεων

Αυτό το μέτρο θα προσφέρει ένα ισχυρότατο κίνητρο για νέες επενδύσεις Κυπρίων αλλά κυρίως θα προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις από μεγάλους ξένους οργανισμούς. Θα ενθαρρυνθούν, πιστεύουμε, να εγκαταστήσουν στην Κύπρο σημαντικές αναπτυξιακές μονάδες, μεταξύ άλλων, για την παραγωγή και εξαγωγή των προϊόντων τους στους πελάτες τους στις γύρω χώρες, αφήνοντας στον τόπο σημαντικά οφέλη και φυσικά δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη με μακροπρόθεσμα ωφελήματα.

Κάθε τι που κτίζεται, άλλωστε, σε μια χώρα, ανεξάρτητα σε ποιόν ανήκει, αποτελεί προσθήκη στον εθνικό πλούτο και παραμένει εκεί για πάντα και παράγει εισόδημα στον τόπο. Κανείς δεν τα παίρνει μαζί του.

Εκστρατεία στο εξωτερικό: Να μην πάμε με άδεια χέρια

Αντιλαμβανόμαστε ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, προχωρούν στην εντατικοποίηση της εκστρατείας προώθησης της Κύπρου ως κέντρου διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μεγάλο αριθμό κρατών, με 29 επιχειρηματικές αποστολές και επιχειρηματικά Forums, σε 21 χώρες που έχουν περάσει την οικονομική κρίση, όπως αναφέρεται, και θα τις προσκαλέσουμε για συνεργασία και τυχόν επενδύσεις στη Κύπρο.

Εάν κατά τις εξορμήσεις αυτές οι εκπρόσωποι της χώρας μας είναι εφοδιασμένοι και με το ισχυρό όπλο/κίνητρο αυτό που προτείνουμε, δηλαδή της απαλλαγής φορολογίας των επανεπενδυομένων κερδών, σίγουρα θα έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να πείσουν ξένους επενδυτές να επεκταθούν στη Κύπρο, παρά αν πάνε με άδεια χέρια, εν όψει και της επικρατούσας οικονομικής κρίσης αλλά και του μικρού μεγέθους της χώρας μας.

Ελπίζουμε η ταπεινή μας αυτή εισήγηση να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη από τις αρμόδιες αρχές μας και να υιοθετηθεί για το καλό του τόπου.

Φορολογία της μεγάλης ιδιωτικής περιουσίας

Με την ευκαιρία θα παρακαλούσαμε να μας επιτραπεί να εκφράσουμε ταπεινά, την διαφωνία μας όσον αφορά στην διατυπωθείσα από κυβερνητικής πλευράς πρόθεση να φορολογηθεί με ιδιαίτερα υψηλούς συντελεστές η μεγάλη ιδιωτική περιουσία και μάλιστα, όπως έχει δηλωθεί, πιστεύεται ότι το μέτρο αυτό θα επηρεάσει μόνο 1953 μεγαλοκτηματίες. Οι επιφυλάξεις μας δεν έχουν να κάνουν με το ότι συμπεριλαμβανόμαστε στους 1953. Κρίνουμε απόλυτα αντικειμενικά.

Αν επιβληθεί μια τέτοια φορολογία είναι φυσικό και επόμενο να αναγκάσει τους ιδιοκτήτες να σπεύσουν να εκποιήσουν την περιουσία τους ή ένα μεγάλο μέρος αυτής για να αποφύγουν τη βαριά φορολογία. Επακόλουθο αυτού θα είναι η απότομη αύξηση προσφοράς γης προς πώληση, σε εποχή μάλιστα φοβερής οικονομικής στενότητας και επομένως χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Η συνέπεια της πολύ μεγαλύτερης προσφοράς έναντι της μηδαμινής σήμερα ζήτησης θα είναι η κατακόρυφη πτώση της τιμής της γης/περιουσίας. Και οι μεν λίγοι, (οι 1953!) μεγαλοκτηματίες, θα έχουν και την δυνατότητα και τα μέσα να απορροφήσουν την ζημία. Τι θα γίνει όμως με τις εκατοντάδες χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες, η αξία των κτημάτων των οποίων θα μειωθεί επίσης κατακόρυφα;

Οι πλείστοι μικροιδιοκτήτες έχουν τα κτήματά τους υποθηκευμένα είτε για να καλύψουν το κόστος αγοράς της γης είτε για να κτίσουν το σπιτάκι τους. Το δάνειο τους έχει παραχωρηθεί βάσει της τότε εκτιμηθείσας υψηλής αξίας της γης/σπιτιού τους. Όταν η αξία πέσει αισθητά οι τράπεζες /δανειστές θα απαιτήσουν φυσικά πρόσθετη ασφάλεια, και αν δεν την διαθέτουν, τα κτήματά τους θα βγαίνουν στο σφυρί, προκαλώντας επιπρόσθετη πίεση στην αγορά κτημάτων, με αυξημένη προσφορά και περαιτέρω μείωση των τιμών όταν θα έχουν αρχίσει μάλιστα οι καταναγκαστικές πωλήσεις που πάντα παίρνουν χαμηλότερες τιμές. Θα προκληθεί ένας φαύλος κύκλος που θα επιφέρει επιτάχυνση και περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης.

Δεν νομίζουμε ότι η Κυβέρνηση έχει συνεκτιμήσει όλες αυτές τις οδυνηρές συνέπειες όταν έκανε τις σκέψεις για την φορολογία αυτή.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>